Thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023

Cụm thi đua 2 Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết thi đua năm 2023

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến các đơn vị ký kết thi đua năm 2022.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/2, Cụm thi đua 2 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM gồm các Quận 4, 6, 8, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận tổ chức Hội nghị ký kết thi đua năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy; Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11.

Theo đó, các đơn vị thuộc Cụm thi đua 2 cam kết thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như: Tổ chức triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong giai đoạn xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại; Giải pháp trong công tác tư tưởng kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với việc triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, Cụm cam kết triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác. 100% đơn vị trong Cụm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đăng ký thi đua của ngành; phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023. Các đơn vị kịp thời nhân rộng và khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; việc kiểm điểm, đánh giá kết quả các phong trào thi đua và bình chọn đề nghị khen thưởng trong Cụm được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền đánh giá cao các nội dung thi đua của Cụm thi đua 2; đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội; công tác biên soạn biên niên lịch sử đảng bộ địa phương, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy TPHCM về việc tổ chức các hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Thực hiện các chủ đề năm 2023. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt thông tin qua tiếp xúc với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ở cơ sở; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề dư luận bức xúc để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại các quận.

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền cũng lưu ý các đơn vị tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM; lan tỏa các sản phẩm văn hóa trên các lĩnh vực của Thành phố, địa phương. Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua 2; duy trì và tăng cường các hoạt động kết nối, giao lưu, giáo dục truyền thống trong đội ngũ cán bộ tuyên giáo tại các quận và Thành phố…

Mộng Thu


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo