Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Có những hiến kế cho trung ương trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 14/9, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM. Tiếp đoàn, có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự về phía TP có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP;…

Ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ TP xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND TP, các ban Thành ủy rà soát, tham mưu nội dung chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp tình hình thực tế, gắn với việc thực hiện 4 Chương trình phát triển TP thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP theo từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại làm việc. Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại làm việc.

Một trong những nội dung quan trọng là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ TP trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP. Trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, TPHCM đã tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề năm 2022. Căn cứ 4 nội dung Chương trình đột phá của TP, các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, sở, ban, ngành TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội TP và cấp ủy các cấp xác định các nhiệm vụ trọng tâm, một số nội dung đột phá, xây dựng ít nhất mỗi năm 2 mô hình tiêu biểu của cấp mình để góp phần giải quyết những vấn đề được Nhân dân quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19, phát huy hiệu quả rõ rệt và bước đầu được học tập, triển khai và nhân rộng.

Cùng với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đã được TP tập trung thực hiện. Hiện nay, TP đang tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong nội dung này, TP tập trung xây dựng văn hóa và con người TP phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030, TPHCM cơ bản hoàn thành việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng hành để TP ngày càng phát triển đi lên

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương đã chia sẻ, hỗ trợ TP thời gian qua; đồng thời cho biết, việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triêt Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI cũng như các văn kiện, Nghị quyết mới TP đã hoàn thành theo yêu cầu.

Liên quan đến xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, TPHCM thấm nhuần các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xung quanh việc xử lý các vấn đề sai phạm, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm ở các lĩnh vực và nghiêm túc triển khai thực hiện. TP chỉ đạo các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trên các lĩnh vực.

Đề cập đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ TP, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, TP đã triển khai nhiều nội dung, tập trung vào chiều sâu các vấn đề, trong đó có nội dung mới là xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. TP sẽ tiếp tục lấy ý kiến nội dung này tại Hội nghị Văn hóa TP sắp được tổ chức và các nhà văn hóa lớn, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP, Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật TP… Đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ, góp ý cho TP nâng cao chất lượng và phù hợp thực tiễn để thực hiện cho hiệu quả.

Chia sẻ một số định hướng của TPHCM thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm chia sẻ với TP thông qua công tác thông tin tuyền truyền; các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền đồng hành cùng TP, hạn chế các tác động tiêu cực, để TP ngày càng phát triển đi lên.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại buổi làm việc. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, buổi làm việc trao đổi làm rõ được nhiều vấn đề. Chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả của TP trong đại dịch Covid-19, đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những kết quả TP đạt được trong phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, TPHCM đã chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Điều đó được thể hiện bằng việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị với nhiều các làm sáng tạo. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị. Cùng với đó là phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các quận ủy, huyện ủy các tổ chức, các tổ đảng, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Song song đó xây dựng các kế hoạch chương trình hành động cụ thể.

Thống nhất với các nhiệm vụ giải pháp của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý TP cần xác định, nhận diện được bối cảnh để từ đó có những dự báo nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; làm thường xuyên liên tục và chọn những nội dung sát với TP và có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng lưu ý, ngoài mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, kinh nghiệm tốt trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, TP cần rà soát những bất cập, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện. Từ đó có những hiến kế cho trung ương để Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Bộ Chính trị xem xét tháo gỡ kịp thời để thực hiện đạt hiệu quả.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo