Thứ Ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022

Bảo vệ khẩn cấp di tích khảo cổ học quốc gia Lò gốm Hưng Lợi, Quận 8

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa có chỉ đạo về tình hình quản lý di tích khảo cổ học quốc gia Lò gốm Hưng Lợi, Quận 8.

Theo đó, trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích khảo cổ học quốc gia Lò gốm Hưng Lợi, Quận 8 chưa đảm bảo theo quy định của Luật Di sản văn hóa; di tích bị xuống cấp, chưa được trùng tu, tôn tạo kịp thời và bị xâm hại, lấn chiếm. Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, UBND TP giao UBND Quận 8, UBND Phường 16 (Quận 8) thực hiện nghiêm việc quản lý nhà nước trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ, gìn giữ di tích, tuyệt đối không để xảy ra việc xâm hại, hủy hoại, lấn chiếm di tích. Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính để bố trí vốn thực hiện công tác bảo vệ khẩn cấp di tích (xây dựng cổng, hàng rào, camera giám sát).

Mặt khác, chỉ đạo Công an Quận 8 khẩn trương xử lý hành vi xâm hại di tích của bà Nguyễn Thị Phương. Báo cáo đầy đủ hiện trạng di tích, số lượng công trình, số hộ dân, tình trạng pháp lý các công trình xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích hiện hữu; nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp UBND Quận 8 và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng Đề án quản lý di tích khảo cổ học quốc gia Lò gốm Hưng Lợi, tham mưu trình UBND TP xem xét, giải quyết từng nội dung theo đúng thẩm quyền. Nghiên cứu việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý di tích giữa ngành chức năng và các địa phương; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu đề xuất trình UBND TP.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao xác định mức độ ưu tiên, tham mưu đề xuất bố trí vốn tu bổ, phục hồi di tích Lò gốm Hưng Lợi.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo