Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ V

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ V tiến hành từ ngày 04 đến ngày 06-5-1989, đã thảo luận các báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Quận Đảng bộ lần thứ IV (1986-1988) và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ V (1989-1990). Đại hội rất vui mừng được đ/c Phạm Văn Hùng, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng trước Đại hội.

Với niềm phấn khởi và tin tưởng, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ V quyết nghị:

1. Nhất trí thông qua báo cáo tình hình và nhiệm vụ, do đồng chí Nguyễn Văn Luân, Bí thư Quận ủy trình bày với những sửa đổi và bổ sung như đã ghi trong bảng tổng kết ý kiến của đại biểu do đồng chí Trần Thị Thanh Diệu và đồng chí Nguyễn Thông Quang, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Các báo cáo đó đã đánh giá sâu sắc tình hình và hoạt động của Đảng bộ và quận trong suốt nhiệm kỳ qua, khẳng định những thành tích và tiến bộ đã đạt được; phân tích các nguyên nhân định hướng cho bước phát triển trong những năm kế tiếp và đề ra những nhiệm vụ chủ yếu, những công tác cụ thể của Đảng bộ quận trong 2 năm 1989-1990.

2. Đại hội nhất trí thông qua về đánh giá tình hình trong những năm 1986-1988.

Hơn 2 năm của nhiệm kỳ qua, là thời kỳ mà quận Gò Vấp cùng với Thành  phố và cả nước tổ chức thực hiện công cuộc đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra nhằm tháo gỡ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển mạnh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa với nền kinh tế nhiều thành phần.

Trong tình hình chung có nhiều khó khăn, có lúc khá gay gắt về thiếu thốn, thiếu tiền mặt, giá cả không ngừng tăng lên, vật tư, nhiên liệu, năng lượng thiếu và không ổn định... nhưng quận Gò Vấp có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn và thực sự năng động, sáng tạo từ quận đến cơ sở đã giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao, thu ngân sách ngày càng tăng và có thể tự căn đối được, có cố gắng chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng thêm nhiều phòng học, cơ sở y tế, tu sửa các trục lộ chính, làm thay đổi bước đầu bộ mặt Gò Vấp ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Bảo đảm được an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, đoàn kết nội bộ có tiến bộ hơn. Đã bắt đầu hình thành một số cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp dịch vụ bằng phương thức liên quan đến Thành phố, Trung ương và nước ngoài, phát huy các thành phần và kinh tế.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, tốc độ phát triển nhìn chung là chậm. Cơ sở mới, mặt hàng mới còn quá ít, thu hút lao động chưa nhiều. Các ngành kinh tế kỹ thuật hoạt động không đồng đều.

Trong sản xuất nông nghiệp có tiến bộ, nhưng đàn heo của quận vốn là quận có phong trào chăn nuôi heo khá của Thành phố đang giảm nghiêm trọng.

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa có tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nhưng vẫn không giữ được giá trị thật của đồng vốn, tình trạng “lời giả, lỗ thật” còn phổ biến và hiện đang đứng trước thử thách gay gắt, đang cạnh tranh sống còn với tư tưởng.

Đời sống nhân dân lao động nói chung là còn nhiều khó khăn, chật vật. Tình hình an ninh và trật tự xã hội có những biểu hiện đáng lo lắng.

Một trong những nguyên nhân của tình hình trên là tình hình nội bộ của quận chưa được thống nhất cao, đó là bài học sâu sắc của Đảng bộ từ nhiệm kỳ III đến nay, làm ảnh hưởng nhất định đến sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, mà lẽ ra thành quả chúng ta còn có thể đạt được cao hơn.

3. Phương hướng nhiệm vụ trong 2 năm 1989-1990:

a) Nhiệm vụ chủ yếu trong 2 năm tới của Đảng bộ: là phải tập trung sức phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa trong tất cả các thành phần kinh tế (như các Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị...) nâng cao hiệu quả của các đơn vị kinh tế quốc doanh và thực hiện triệt để tiết kiệm. Chú trọng xây dựng thêm cơ sở vật chất của quận và toàn diện và đồng bộ (phải xác định trọng tâm, trọng điểm có lợi ích trước mắt nhanh và phù hợp với qui hoạch lâu dài) và xây dựng cơ sở hạ tầng trong quá trình đô thị hóa của quận (cầu đường, điện thoại, điện, nước...).

Thực hiện được các nhiệm vụ trên, chính là chăm lo thiết thực đời sống cho nhân dân (cả vật chất lẫn tinh thần); an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng từ đó được đảm bảo; hệ thống chuyên chính vô sản không ngừng được tăng cường  và ngày vững mạnh.

Thực hiện mục tiêu và những nhiệm vụ chủ yếu trên rõ là nặng nề, so với thực trạng của quận hiện nay là sản xuất phát triển không đồng đều, không ổn định và chậm so với tình hình chung, cơ sở vật chất hạ tầng và phúc lợi công cộng còn quá nghèo so với các quận bạn. Về nguồn vốn của quận gần như không đáng kể. Song quận có những thuận lợi cơ bản là quỹ đất đai dồi dào, có lực lượng lao động, tay nghề, Khoa học kỹ thuật phong phú và có một cơ chế “thoáng” mở ra trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa với nền kinh tế nhiều thành phần. Chúng ta phải biết tranh thủ sử dụng các thế mạnh đó để phát triển đi lên.

b) Cơ cấu kinh tế được xác định là: Công nghiệp – Nông nghiệp – Thương nghiệp - Dịch vụ. Trong quá trình thực hiện, hết sức chú trọng đến nhiệm vụ tiếp tục đô thị hóa của quận, để phù hợp với qui hoạch tổng thể của quận đến năm 2000 là một quận sản xuất công nghiệpdịch vụ.

- Trong phát triển sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: vừa tăng cường và mở rộng xí nghiệp quốc doanh, đồng thời với việc phát triển các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, quan tâm đầu tư cho các ngành thế mạnh của quận là: cơ khí, dệtchế biến thực phẩm; tiếp tục phát triển các ngành tiểu thủ công mỹ nghệ, da giày và may mặc đang có xu hướng phát triển tốt. Đề nghị Thành phố cho quận được tổ chức quản lý ngành sản xuất pháo.

- Trong sản xuất nông nghiệp: tiếp tục nâng cao chủng loại cây trồng (rau, bông kiểng) và vật nuôi (heo, bò, gà); nhất là phát triển đàn heo và cây bông kiểng, vốn là ngành thế mạnh của quận, chú trọng khâu sản xuất chế biến để nâng hiệu quả sử dụng nông sản phẩm và phục vụ cho xuất khẩu.

c) Các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Giá trị tổng sản lượng bình quân mỗi năm tăng 15% (so với năm trước) trong đó khu vực quốc doanh tăng 22%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 12%. Giá trị hàng xuất khẩu tăng 30%. Tăng tỷ lệ nộp ngân sách từ sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp từ 30%, (1988) lên 45% (1990).

- Cụ thể: Năm 1989

- Giá trị tổng sản lượng chung 1 tỷ đồng; trong đó quốc doanh bằng  230 triệu đồng và sản xuất ngoài quốc doanh bằng 770 triệu đồng; giá trị hàng xuất khẩu bằng 100 triệu.

- Năm 1990 giá trị tổng sản lượng chung 1,160 tỷ đồng; trong đó quốc doanh bằng 280 triệu đồng (tỷ trọng 24%) và sản xuất ngoài quốc doanh bằng 880 triệu đồng (tỷ trọng 76%); giá trị hàng xuất khẩu bằng 120 triệu (tỷ trọng 10%) (tính theo giá cố định năm 1982).

+ Nông nghiệp:

- Phấn đấu đạt sản lượng rau 30.000 tấn/năm, tăng bình quân 5%.

- Sản lượng heo tăng 25% mỗi năm, tổng đàn đến 1-10-1989 là 18.000 con.

- Đàn bò tăng bình quân 10% mỗi năm (1989 bằng 3.000 con và 1990 bằng 3.500 con, trong đó có 1.000 bò con sữa).

- Gà công nghiệp : 1989 bằng 65.000 con

                          : 1990 bằng 70.000 con

+ Xuất khẩu        : 1989 bằng 8 triệu USD/R

                          : 1990 bằng 10 triệu USD/R

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên phải vận dụng linh hoạt phương thức vận động Nhà nước và nhân dân cùng làm, mở rộng liên doanh liên kết; đãi ngộ tốt hơn đối với lực lượng khoa học kỹ thuật để thu hút chất xám.

+ Về văn hóa xã hội:

Nhu cầu văn hóa – thể dục thể thao của nhân dân rất lớn nhưng cơ sở vật chất lại thiếu, khả năng ngân sách đầu tư rất hạn chế, do đó phải xây dựng có hiệu quả số cơ sở văn hóa hiện có; đồng thời qua hình thức liên doanh để tạo nên một số cơ sở thể dục thể thao, chú trọng xây dựng văn hóa cơ sở và phong trào quần chúng sâu rộng, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh. Cần đảm bảo nội dung (xã hội chủ nghĩa) phong phú và hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng.

Các vấn đề lớn hiện nay là việc làm và đời sống của nhân dân. Ngoài việc chăm lo học tập cho các cháu, vận động trợ giúp nhau lúc khó khăn thì căn bản vẫn là tạo công ăn việc làm ổn định cho nhân dân bằng các hoạt động mở rộng sản xuất. Chú ý công tác xóa nạn mù chữ kể cả những người tái mù chữ.

Có biện pháp tích cực hình thành quỹ phúc lợi xã hội từ trích quỹ phúc lợi của các xí nghiệp, công ty, kể cả các xí nghiệp của Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn quận để góp thêm phần chăm lo các đối tượng chính sách đỡ bớt khó khăn.

+ Về công tác nội chính:

Cần quan tâm hàng đầu việc giáo dục ý thức và những hiểu biết cần thiết về pháp luật và hành động theo pháp luật. Trên cơ sở đó tạo nên phong trào quần chúng gìn giữ và bảo vệ an ninh trật tự xã hội ngay từ địa bàn dân phố. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đóng vai trò rất quyết định trong việc tổ chức, giáo dục quần chúng xây dựng địa bàn an toàn, phòng chống các tệ nạn và tội phạm xã hội.

Công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ càng phải tăng cường, không để tổn thất về của, về cán bộ.

+ Công tác vận động quần chúng:

Ngoài các nội dung giáo dục chính trị, cần chú trọng tổ chức hướng dẫn nhân dân sản xuất theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, Quyết định 34/UBND Thành phố, cần tạo việc làm và ổn định đời sống cho nhân dân, phát huy quyền làm chủ... đó phải là trọng tâm, nội dung củ yếu của công tác vận động quần chúng.

Địa bàn chính của hoạt động Mặt trận và các Đoàn thể, là cơ sở của các tổ dân phố. Vì vậy cần tập trung sức củng cố bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt, cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực tổ chức công tác trong đối tượng ở cơ sở.

Trước yêu cầu mới, bản thân các tổ chức mặt trận và đoàn thể cần chấn chỉnh  tổ chức bộ máy khắc phục tính hành chính quan liêu, không sâu sát quần chúng cơ sở, xóa bớt các bộ phận trung gian.

Về công tác xây dựng Đảng:

Về tư tưởng: quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) về xây dựng Đảng và kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư tưởng nhằm năng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn chuyển hướng kinh tế của Đảng để không ngừng rèn luyện củng cố quan điểm, lập trường giai cấp công nhân và lý tượng cộng sản chủ nghĩa.

Kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện sa sút về phẩm chất chính trị, vô kỷ luật về tổ chức và thoái hóa về lối sống.

Tăng cường giáo dục phẩm chất cách mạng, nêu cao tính trung thực, thẳng thắn, bài trừ thói lừa dối nịnh bợ, cơ hội, là mầm móng gây ra mất đoàn kết nội bộ, làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng bộ và mất lòng lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

+ Công tác tổ chức cán bộ: Trước mắt từ yêu cầu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, nhanh chóng bố trí cán bộ phù hợp có đủ trình độ, năng lực tổ chức thực hiện có kết quả.

Khẩn trương qui hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt và dự bị để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở sớm tiêu chuẩn hóa từng loại cán bộ (lãnh đạo, quản lý, chuyên môn...) và theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Trong đánh giá và sử dụng cán bộ lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu. Không cảm tính, hẹp hòi, định kiến và cũng không phân biệt cán bộ từ nguồn nào, trong Đảng hay ngoài Đảng.

Tăng cường khối đoàn kết thống nhất từ cơ sở Đảng đến toàn Đảng bộ, coi đó là sức mạnh quyết định nhất trên cơ sở thống nhất chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước thường xuyên tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt công khai hóa và dân chủ hóa.

Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp kiện toàn bộ bộ máy tổ chức cán bộ, ngày càng tinh, gọn, năng động hiệu quả cao.

- Trước tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi phải tăng cường công tác kiểm tra, vừa thúc đẩy việc thực hiện quyết định, ngăn ngừa sai phạm và tăng cường 4 nề nếp giữ gìn kỷ luật Đảng, không ngừng nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ. Coi trọng công tác tự kiểm tra trong từng cơ sở Đảng.

Tổ chức tốt hơn nữa công tác tiếp dân và giải quyết thư khiếu tố của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

4. Đại hội giao trách nhiệm cho Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và những công tác cụ thể đã được Đại hội bổ sung và thông qua.

5. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong quận, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, phát huy tính năng động sáng tạo, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường đoàn kết nhất trí chung quanh Ban Chấp hành Quận Đảng bộ, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn và ra sức chiến đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu quận Đảng bộ lần thứ V, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ

Thông báo