Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Diễn văn khai mạc Đại hội

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ IX ( NHIỆM KỲ 2005 – 2010 )

Kính thưa :       - Các đ/c Lãnh đạo Thành phố

                            - Đoàn Chủ tịch Đại hội

                            - Các đồng chí đại biểu.      

Thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ chính trị và sự lãnh đạo của Thành ủy, từ tháng 10 năm 2004 Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, đồng thời tích cực khẩn trương chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận. Đến nay, việc tổ chức Đại hội các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quận đã thành công tốt đẹp, kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở là tiền đề rất quan trọng góp phần tích cực vào việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quận. Trong quá trình chuẩn bị, Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo; các đồng chí lão thành cách mạng, các cấp, các ngành trong Đảng bộ đã góp nhiều ý kiến. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Ban chấp hành Đảng bộ Quận Gò Vấp triệu tập Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 – 2010), thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu về dự Đại hội.

Đại hội chúng ta thay mặt cho 4.659 đảng viên, vinh dự được đón tiếp và trân trọng giới thiệu :

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết – UV Bộ Chính trị / Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự và chỉ đạo, góp ý kiến với Đại hội.

- Đồng chí Lê Hữu Đức – UVTV/Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

- Đ/c Nguyễn Hữu Tín – TUV/PCT UBND Thành phố.

Đại hội chúng ta vui mừng được đón tiếp :

- Đ/c Nguyễn Kim Thanh – TUV Phó Ban Dân vận Thành ủy, Nguyên Bí thư Quận ủy Gò Vấp.

- Các đ/c đại diện các Ban Thành ủy, các sở, ngành Thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí và 196 đ/c Đại biểu chính thức về dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX.

Xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Minh Triết và các đồng chí về dự Đại hội hôm nay !

Kính thưa các đồng chí .

Đại hội Đảng bộ Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2005-2010) diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII. Quán triệt các nghị quyết Đảng và phương hướng phát triển chung của đất nước, của Thành phố vào điều kiện cụ thể của địa phương, Đảng bộ Quận Gò Vấp đã tiếp tục phát huy tính chủ động sáng tạo, khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đã đề ra chính là quá trình phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân , tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy cao độ tiềm năng, sức mạnh về vật chất, tinh thần vì sự phát triển đi lên của một quận trong tiến trình đô thị hóa. Nhìn chung, phương hướng mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đã xác định trong nhiệm kỳ 2000 – 2005 đã được lãnh đạo tổ chức thực hiện, đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Nhiệm vụ của chúng ta tại Đại hội lần này là tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII (2000 –2005); đánh giá đúng những kết quả, những thành tựu trên từng lĩnh vực; tìm ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp đột phá, trọng tâm cần tập trung phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2005 - 2010. Đại hội còn có nhiệm vụ thảo luận, phân tích góp ý Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa VIII (2000-2005); thảo luận, thông qua các nội dung tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Quận đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ X của Đảng.

Đại hội còn có trách nhiệm chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX những đồng chí vững vàng, kiên định về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, có trình độ, trí tuệ và năng lực tham gia các quyết định của tập thể Ban Chấp hành, có khả năng tổ chức, thực hiện có kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại Hội đã quyết nghị .

Đại hội chúng ta còn phải chọn bầu Đoàn đại biểu đủ số lượng, có chất lượng thay mặt cho Đảng bộ dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa Đại Hội !

Với những nội dung, nhiệm vụ vừa nêu, đòi hỏi mỗi đại biểu chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận nghiêm túc để đóng góp cho sự thành công của Đại hội. Nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu từ sự thành công cả về nội dung và nhân sự của Đại hội hôm nay.

Với ý nghĩa quan trọng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ IX.

Xin gửi đến các đại biểu lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cám ơn.

Thông báo