Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Bình Thạnh Khóa IX (Nhiệm kỳ 2005- 2010)(Tính đến 4/5/2010)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Quốc Hùng

Bí thư quận ủy

2

Nguyễn Anh Dũng

Phó Bí thư Thường trực quận ủy

3

Nguyễn Thị Tô Châu

Phó Bí thư quận ủy

4

Trương Quốc Lâm

UVTV, Trưởng Ban dân vận quận ủy

5

Vũ Ngọc Tuất

UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo quận ủy

6

Nguyễn Văn Tiên

UVTV, Trưởng Ban tổ chức quận ủy

7

Nguyễn Ngọc Thạch

UVTV, Chủ nhiệm UBKT quận ủy

8

Nguyễn Thị Thu Hà

UVTV, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

9

Châu Văn Hùng

UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Quận

10

Phan Hồng Khanh

UVTV, Trưởng Công an Quận

11

Nguyễn Thị Thu Hà

UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Quận

12

Phan Hữu Chính

QUV, Phó Trưởng Ban dân vận quận ủy

13

Thái Thị Hồng Nga

QUV, Phó Trưởng Ban tuyên giáo quận ủy

14

Bùi Thị Ngọc Trang

QUV, Phó Trưởng Ban tuyên giáo quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận

15

Trần Văn Sen

QUV, Phó Trưởng Ban tổ chức quận ủy

16

Nguyễn Thị Lan

QUV, Phó Trưởng Ban tổ chức quận ủy

17

Nguyễn Thị Út

QUV, Chánh Văn phòng quận ủy

18

Lê Thị Bích Khanh

QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận

19

Nguyễn Hữu Tín

QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận

20

Hoàng Song Hà

QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận

21

Nguyễn Văn Cang

QUV, Trưởng Phòng LĐ – TBXH quận

22

Nguyễn Trọng Chức

QUV, Trưởng Phòng giáo dục quận

23

Hoàng Phúc Long

QUV, Chánh Thanh tra quận

24

Nguyễn Văn Cảnh

QUV, Trưởng Phòng Nội vụ quận

25

Hồ Phương

QUV, Trưởng Phòng QLĐT quận

26

Nguyễn Đức Doanh

QUV, BTCB, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Quận

27

Nguyễn Thị Tuyết Mai

QUV, BTCB, Bí thư Quận đoàn

28

Nguyễn Thu Hương

QUV, Chủ tịch LĐLĐ Quận

29

Nguyễn Thị Ngọc Loan

QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận

30

Đỗ Thành

QUV, Phó BTCB, Chi cục trưởng Chi cục thuế quận

31

Trần Tấn Sinh

QUV, BTCB, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận

32

Huỳnh Thanh Nguyên

QUV, BTCB, Q. Chánh án Tòa án nhân dân quận

33

Phạm Bảo Lâm

QUV, BTCB, Giám đốc Bệnh viện Bình Thạnh

34

Phạm Soại

QUV, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận

35

Từ Hồng Long

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 2

36

Trần Thị Phương Hoa

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 13

37

Vũ Nam Trung

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 17

38

Lương Tiến Thanh

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 25

Thông báo