Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Nhiệm vụ cụ thể của Thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ I (1998 - 2000)

1. Đ/c Nguyễn Thanh Tư

 Bí thư Quận ủy

 Chủ tịch HĐND quận

 Bí thư Đảng ủy Quân sự quận

2. Đ/c Lê Văn Vĩnh

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

Thường vụ Đảng ủy Công an quận

3. Đ/c Lê Thành Đạt

Phó Bí thư Quận ủy

Chủ tịch UBND quận

Thành viên Đảng ủy Quân sự quận

4. Đ/c Võ Kim Minh

UVTV

Trưởng ban Tổ chức

5. Đ/c Nguyễn Thị Quyết Tâm

UVTV

Trưởng ban Tuyên giáo

6. Đ/c Nguyễn Thị Lê

UVTV

Trưởng ban Dân vận

7. Đ/c Nguyễn Thế Hòa

 UVTV

 Chủ nhiệm UBKT

8. Đ/c Huỳnh Văn Hồng

UVTV

Trưởng Công an quận

9. Đ/c Võ Thành Danh

UVTV

Chỉ huy trưởng Quân sự quận

10. Đ/c Nguyễn Văn Minh

UVTV

Giám đốc Công ty Lâm Viên

11. Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh

UV.BCH

Chánh án Tòa án quận

12. Đ/c Nguyễn Văn Chuyền

UV.BCH

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận

13. Đ/c Phan Văn Cường

UV.BCH

Chủ tịch LĐLĐ quận

14. Đ/c Nguyễn Văn Đô

UV.BCH

Trưởng phòng Kinh tế quận

15. Đ/c Lê Văn Được

UV.BCH

Trưởng phòng LĐ.TBXH quận

16. Đ/c Võ Văn Hoang

UV.BCH

Phó Chủ tịch HĐND quận

17. Đ/c Võ Văn Hoàng

UV.BCH

Chủ tịch Hội Nông dân Việt quận

18. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Hồng

UV.BCH

Trưởng phòng Y tế quận

19. Đ/c Phan Nguyễn Như Khuê

UV.BCH

Phó Chủ tịch UBND quận

20. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Lương

UV.BCH

Phó Chủ tịch UBND quận

21. Đ/c Cao Văn Minh

UV.BCH

Trưởng ban BVCTNB quận

22. Đ/c Lê Trọng Sang

UV.BCH

Trưởng phòng Tổ chức Chính quyền

23. Đ/c Huỳnh Ngọc Sơn

UV.BCH

Chủ tịch Hội LHPN quận

24. Đ/c Nguyễn Thị Súng

UV.BCH

Bí thư Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú A

25. Đ/c Lê Thị Tám

UV.BCH

Trưởng phòng TCKH-ĐT quận

26. Đ/c Lê Xuân Thạch

UV.BCH

Viện trưởng Viện Kiểm sát quận

27. Đ/c Lâm Thị Ngọc Thu

UV.BCH

Chánh văn phòng Quận ủy

28. Đ/c Trần Thế Thuận

UV.BCH

Quyền Bí thư Quận đoàn

29. Đ/c Dương Văn Tý

UV.BCH

Bí thư Chi bộ phường Trường Thạnh

30. Đ/c Nguyễn Văn Út

UV.BCH

Chủ tịch UBND phường Phước Bình

31. Đ/c Dương Thị Thu Vân

UV.BCH

Trưởng phòng Văn hoá Thông tin quận

Thông báo