Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 nhiệm kỳ II (2000 – 2005).

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa  các Bà Mẹ VNAH, các đ/c Cách mạng lão thành , các đ/c khách mời cùng toàn thể Đại hội.

Sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc. Hôm nay, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần II nhiệm kỳ (2000 – 2005).

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ I (1998 - 2000); Phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ II (2000 - 2005) và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần VII (nhiệm kỳ 2000 – 2005); dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội IX của Đảng và dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ II gồm 31 đ/c có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân Quận 9 giao phó. Ban Chấp hành Đảng bộ mới được bầu đã thể hiện tính liên tục, kế thừa, tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân Quận 9. Đại hội mong muốn và tin tưởng rằng các đ/c được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ II sẽ ra sức học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, gương mẫu giữ gìn tư cách, phẩm chất, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ và nhân dân.

Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố gồm 6 đ/c; Đại hội mong muốn và tin tưởng các đ/c sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại biểu, tham gia đóng góp cho sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VII.

Đại hội của chúng ta rất cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BTV Thành uỷ; cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tổ Chỉ đạo Đại hội của Thành uỷ. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh sự đóng góp quý báu của các đ/c Cách mạng lão thành và các đ/c trong BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ I đã có nhiều đóng góp trong thời gian qua.

Đại hội chân thành cảm ơn các Bà Mẹ VNAH, các nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đ/c, đồng bào, chiến sĩ của Quận 9 đã góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các Đoàn Đại biểu đến chúc mừng Đại hội, các đ/c khách mời, đặc biệt Đại hội rất xúc động và cảm ơn các đ/c nguyên là lãnh đạo huyện Thủ Đức và Quận 9, các anh hùng, tướng lĩnh đã đến dự và gửi điện, hoa đến chúc mừng Đại hội, dành cho Đại hội những tình cảm quý báu, chân tình, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại hội cảm ơn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã đến dự, cổ vũ và đưa tin kịp thời về Đại hội.

Đại hội cảm ơn và biểu dương Ban Tổ chức Đại hội cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên đã làm việc tận tuỵ phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ II đã thành công tốt đẹp, thành công của Đại hội là niềm vui lớn và là niềm cổ vũ đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Quận 9 chúng ta. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quan trọng, là bước ngoặc đưa Quận 9 bước vào thế kỷ mới.

Trước mắt chúng ta có nhiều thuận lợi, đồng thời cũng không ít khó khăn, thử thách. Song với tinh thần tiến công cách mạng, với truyền thống cách mạng kiên cường của địa phương, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Quận 9 hãy tăng cường đoàn kết, đồng tâm nhất trí, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân hãy nêu cao quyết tâm, hành động thiết thực góp phần phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ II đề ra.

Vì sự nghiệp cách mạng của Quận 9 và để cùng Thành phố, cả nước thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng thành công CNXH, Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, của BCH, đó cũng là trách nhiệm trước nhân dân Quận 9 chúng ta.

Trong niềm hân hoan, phấn đấu về thành công của Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần II.

Xin cám ơn và chúc sức khoẻ các đ/c.

Thông báo