Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020

Báo cáo tình hình và nhiệm vụ trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần I (1998 – 2000)

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 1997

Đảng bộ và chính quyền Quận 9 được thành lập theo Nghị định 03/CP ngày và Chỉ thị 09/CT-TU ngày của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức đi vào hoạt động từ .

Là Quận mới thành lập, từ một xã phần lớn là nông nghiệp của Huyện Thủ Đức cũ; Nằm ở vị trí cửa ngõ Đông – Bắc thành phố, phía Đông và Nam giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp Quận 2, phía Bắc giáp Quận Thủ Đức. Quận có 11.362ha đất tự nhiên, diện tích nông nghiệp chiếm 6.781ha; Dân số 118.146 người (có 68.530 lao động); Là khu căn cứ cách mạng của Đảng bộ trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dân cư sống chủ yếu bằng nghề nông. Trong mấy năm gần đây, theo đà phát triển chung của cả nước và thành phố nên cuộc sống, nếp sinh hoạt của nhân dân, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhưng nhìn chung vẫn còn mang tính chất thôn dã, hoang sơ; Diện chính sách, số hộ xóa đói giảm nghèo nhiều; Mặt bằng dân trí còn rất thấp so với các Quận khác.

Quận 9 được thành phố quy hoạch là Quận đô thị mới có động lực phát triển là: “Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ văn hóa; Nghỉ ngơi cấp thành phố và cấp quốc gia; Là địa bàn phát triển khu công nghiệp kỹ thuật cao; Là nơi bố trí thảm xanh, cây xanh tập trung quy mô lớn, đảm nhận vai trò cải thiện môi trường sinh thái vùng phía Đông thành phố; Là một trong những nơi phục vụ cho yêu cầu giảm dân nội thành, nhằm giảm mật độ dân số nội thành hiện hữu”.

Từ đặc điểm và hướng phát triển như trên, khi chuyển sang thực hiện cơ chế, Quận có những mặt thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn cần phải tập trung lãnh đạo giải quyết.

* Về thuận lợi:

- Vì là Quận mới nên được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành của thành phố trong các mặt như: dành ưu tiên một phần kinh phí để tạo điều kiện trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

- Việc phân công bố trí các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Quận về số lượng tuy chưa đủ, nhưng chất lượng cũng tương đối đồng đều, một số đồng chí có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo ở Huyện cũ nay tiếp tục công tác lãnh đạo ở Quận mới nên phát huy được kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo sắp xếp bộ máy tổ chức. Từ Quận đến cơ sở, đa số cán bộ chủ chốt nắm được tình hình thực tế ở địa phương.

- Đối với cấp cơ sở, chỉ có 3 xã chia tách để thành lập 6 Phường mới, số còn lại là 7 xã chuyển nguyên hiện trạng sang phường, nên sự xáo trộn ở cơ sở không lớn, điều này giúp cho việc ổn định tình hình kinh tế – xã hội – an ninh trật tự trên địa bàn có bước thuận lợi.

- Là địa bàn khu căn cứ cách mạng, nhân dân có truyền thống yêu nước, có 9/13 phường là “Đơn vị anh hùng”. Đây là yếu tố quan trọng cần được phát huy để giáo dục cán bộ, Đảng viên và nhân dân tinh thần yêu nước, yêu CNXH; Phấn đấu vượt khó khăn, thử thách, xây dựng Quận 9 ngày càng giàu đẹp.

* Về khó khăn:

- Tuy được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành quan tâm, song cũng chưa thể khắc phục được sự khó khăn trong việc thiếu cơ sở vật chất, phòng ốc làm việc cho các cơ quan cấp Quận và các phường; Kinh phí, ngân sách Quận còn nhiều eo hẹp, nguồn thu ít, nên sự điều hành hoạt động của Quận, Phường có nhiều hạn chế.

- Về tổ chức cán bộ: Bộ máy hoạt động của các khối Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Quận đến phường đang trong quá trình từng bước tổ chức sắp xếp. Đội ngũ CB-CNV bước đầu còn thiếu, chưa có kinh nghiệm, phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để khắc phục những thiếu sót. Đến nay tổ chức bộ máy nhân sự của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Quận đến cơ sở đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động nề nếp.

- Về kinh tế – xã hội: Quận 9 được thành  lập gồm 10 xã, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu (trong đó có các vùng bưng và xã Long Phước là vùng nghèo nhất của Huyện Thủ Đức trước đây). Mặt bằng dân trí thấp; Cơ sở sản xuất kinh doanh còn rất ít, cơ sở hạ tầng, điện, đường giao thông, vỉa hè, cấp nước, thoát nước thì còn thiếu, chưa đúng với tiêu chuẩn của một Quận đô thị; Các công trình phúc lợi văn hóa – xã hội cũng rất thiếu, bệnh viện, Trung tâm Y tế, trường cấp III, khu văn hóa, thể dục thể thao để thu hút thanh thiếu niên đến sinh hoạt rèn luyện... cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Nhìn chung, hiện trạng của địa bàn là một huyện ngoại thành mặt bằng rộng lớn, song về cơ chế hoạt động lại theo một Quận đô thị nên gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn cần tiếp tục khắc phục giải quyết, song Đảng bộ và nhân dân đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ đề ra trong năm 1997. Kết quả sẽ được Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần này đánh giá đúng mức: những việc làm được và chưa làm được, phân tích nguyên nhân. Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Quận trong giai đọan 1998 – 2000 nhằm thực hiện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI.

ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chương trình công tác năm 1997 của Quận ủy được xây dựng trên cơ sở kế thừa Nghị quyết của Đại hội 7 của Đảng bộ Huyện Thủ Đức trước đây, qua thời gian gần 9 tháng thực hiện, cho thấy: mức phát triển kinh tế của Quận có phần chậm lại do ảnh hưởng một phần thay đổi ranh giới hành chính, nên phải tập trung sức cho việc ổn định sắp xếp tổ chức bộ máy mới, song sự phát triển chậm này chỉ là tạm thời trước mắt. Quận đang chỉ đạo điều tra, nắm lại toàn bộ hiện trạng của nền kinh tế để làm cơ sở chuẩn bị cho kế hoạch phát triển mạnh trong những năm 1998 – 2000. Kết quả biểu hiện trên từng mặt như sau:

1. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

Cùng với tốc độ phát triển đô thị của Quận, ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển tương đối ổn định và có mặt thuận lợi, ước giá trị tổng sản lượng là 156,325 tỷ đồng (giá 1994) đạt 95% kế hoạch so cùng kỳ giảm 1,3% (# 2,059 tỷ đồng). Trong đó khối doanh nghiệp Nhà nước tuy chỉ còn hai đơn vị, song chiếm tỷ trọng 30% và khả năng cũng vượt kế hoạch đề ra. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh số chiếm 70% tỷ trọng, là lực lượng tương đối lớn đang đà phát triển của Quận (hiện có 34 Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân). Song biểu hiện về doanh số chưa tương xứng với số lượng cơ sở hiện có. Các loại sản phẩm chủ yếu trên địa bàn là: gạch, ngói, cát... sản xuất phân bón và gia công, chế biến, may mặc, giày da, sản phẩm từ gỗ... Trong năm việc khai thác, sản xuất các sản phẩm từ gỗ có gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chủ trương cấm xuất khẩu gỗ.

Quận cần tạo điều kiện về vốn, tăng cường cán bộ có năng lực cho các doanh nghiệp Nhà nước để mở rộng kinh doanh, đẩy mạnh sản xuất như: đối với Xí nghiệp sửa chữa nhà cần thêm chức năng kinh doanh nhà, công ty dịch vụ kỹ thuật cây trồng cần chú trọng mảng kỹ thuật cây kiểng, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh cần tạo điều kiện thuận lợi để họ tập trung vốn đầu tư theo đúng hướng quy hoạch ngành, đây là lực lượng mạnh có tiềm năng, song phải lưu ý quản lý Nhà nước, quản lý môi sinh, môi trường…

2. Về thương mại – dịch vụ:

Hoạt động dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển cùng với sự phát triển chung của Quận, ước doanh thu 239,147 tỷ đồng, đạt 67,33% kế hoạch, giảm 9% so cùng kỳ. Trong đó, khối quốc doanh (chủ yếu là Công ty Thương mại – Xuất nhập khẩu và Công ty Lâm Viên) đạt 183,579 triệu đồng chiếm 76,76% tỷ trọng.

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 657/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát và thống kê mạng lưới kinh doanh thương mại – dịch vụ trên địa bàn Quận; Tiếp tục có biện pháp lãnh đạo uốn nắn trong kinh doanh và tạo điều kiện phát triển các loại hình này để tăng yếu tố tích cực là góp phần phục vụ nhu cầu xã hội. Định hướng địa bàn phát triển cho ngành Thương mại – Dịch vụ là vùng dân cư hiện hữu (đang có kế hoạch phát triển trung tâm thương mại khu vực Tăng Nhơn Phú…) và vùng quy hoạch trung tâm hành chính mới của Quận.

Công tác kiểm tra quản lý thị trường được tăng cường chỉ đạo, hình thành bộ phận quản lý thị trường của Quận, đang từng bước ổn định đi vào hoạt động.

3. Linh vực nông nghiệp:

Quận đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu thích hợp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển đô thị, nên tình hình sản xuất cây lúa gặp khó khăn: về diện tích, năng suất và sản lượng của các vụ đều không đạt chỉ tiêu kế hoạch, kể cả hiệu quả cũng thấp (ước giá trị tổng sản lượng 50,545 tỷ đồng chỉ đạt 82,39% kế hoạch, trong đó ngành trồng trọt chiếm 65%). Song trên địa bàn dần từng bước đã hình thành một số diện tích vườn cây ăn trái, có giá trị kinh tế cao (tổng diện tích vườn chuyên canh là 700ha, có 50% diện tích kết hợp chăn nuôi theo mô hình V.A.C). Sự chuyển đổi này là phù hợp với hướng quy hoạch của Quận, nhằm thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Thủ Đức trước đây, song trong một số năm trước mắt làm cho giá trị sản lượng hàng năm giảm.

Về chăn nuôi: Tổng đàn heo hiện có 9.144 con (giảm 1.075 con so với thời điểm ). Tổng đàn bò sữa 376 con (tăng 42 con), có 177 con đang cho sữa. Phong trào chăn nuôi tuy bị ảnh hưởng do việc tiêu thụ gặp khó khăn, giá thức ăn gia súc cao, giá tiêu thụ sản phẩm lại thấp, người chăn nuôi cũng cố gắng duy trì và có bước phát triển đối với đàn heo và bò sữa.

Sản xuất nông nghiệp giảm và đang có nhiều khó khăn do các nguyên nhân sau:

- Chi phí đầu tư cao, giá trị sản phẩm hàng hóa thấp. Thị trường lại không ổn định, luôn diễn biến theo hướng thiệt thòi cho người nông dân.

- Lao động nông nghiệp thiếu – do thu nhập thấp, nên một bộ phận lớn chuyển sang ngành nghề khác.

- Tình trạng bỏ trồng đất nông nghiệp do sang nhượng trái phép, chủ sử dụng mới không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp gây bất lợi cho người muốn sản xuất.

Tình hình này đòi hỏi trong thời gian tới, Quận phải có những giải pháp thật tích cực, tập trung để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập quán canh tác; Chú trọng đặc biệt đến năng suất, chất lượng để thích ứng với nền kinh tế thị trường. Hết sức chú trọng phòng trữ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Có biện pháp xử lý triệt để các bệnh có thể lây lan sang người. Ngăn chận có hiệu quả việc sang nhượng đất trái phép, không để ảnh hưởng các vùng quy hoạch lâu dài của Quận, gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp.

4. Về quy hoạch – xây dựng cơ bản:

Quận tiếp tục tập trung cho công tác nâng cao chất lượng công trình, có biện pháp tận dụng các nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội góp phần làm thay đổi nhanh bộ mặt của Quận, như: Nâng cấp Hương lộ 31, nâng cấp đường giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước, đầu tư lưới hạ thế điện, đầu tư xây dựng sửa chữa các trường học, phòng học… Sửa chữa các cơ quan làm việc… Tổng vốn đầu tư ước 17 tỷ đồng, đạt 94% số kế hoạch, trong đó vốn thành phố 15 tỷ đồng, vốn ngân sách Quận 2 tỷ đồng (chiếm 12%), ngoài ra còn có 400 triệu đồng vốn từ nguồn cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước và 2 tỷ đồng vốn phụ thu tiền điện.

Công tác quy hoạch được quan tâm hơn, đã trình thành phố phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận, quy hoạch tổng mặt bằng trung tâm hành chính, quy hoạch chi tiết các khu dân cư, các vùng cây ăn trái, vùng lúa nước (tồn tại trong một thời gian), vùng trung tâm kinh doanh… làm cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội Quận trong những năm kế tiếp.

5. Về tài chính:

Tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã phấn đấu thu được 42,275 tỷ đạt 102,29% so với kế hoạch giao năm 1997, trong đó thu ngân sách Quận 4,2 tỷ đạt 101,5%. Tuy nhiên, khoản thuế công thương nghiệp đạt thấp, nguyên nhân là do số lên sổ bộ thuế thực tế thì thấp, nhưng chỉ tiêu kế hoạch trên giao cao. Mặt khác, do ảnh hưởng của quá trình ổn định tổ chức và địa điểm làm việc nên chưa tập trung đẩy mạnh các biện pháp đốc thu.

Nhu cầu chi là bức bách, do Quận mới thành lập nên phải chi trang bị mới toàn bộ cho các cơ quan, các ngành làm việc và các hoạt động thường xuyên với mức chi 16,7 tỷ đồng (vượt kế hoạch 51%).

Ngân sách Phường cũng đang gặp khó khăn, nhất là các phường vùng sâu, vùng xa, do năm đầu thực hiện Luật ngân sách, những ràng buộc nhất định khi thực hiện cơ chế phường. Như: không còn các khoản thu điều tiết, trong khi đó phải giải quyết một số yêu cầu có tính bức xúc như phải giải quyết chế độ chính sách cho một số cán bộ có thâm niên công tác (số dôi ra khi chuyển sang cơ chế phường); Những kinh phí cần có cho hoạt động của các đoàn thể, các hội quần chúng và phải sửa chữa, trang bị mới (đối với các phường mới thành lập) hệ thống thông tin để phục vụ cho bầu cử Quốc hội và bầu bổ sung Hội đồng Nhân dân các cấp.

Nhìn chung, năm 1997 là năm đầu thực hiện luật ngân sách, lại là năm Quận mới thành lập nên việc dự toán ngân sách và quá trình thực hiện có nhiều điểm tiết kiệm chi hợp lý, nhưng ngân sách thành phố vẫn phải hỗ trợ thêm 5,645 tỷ thì mới đủ sức cân đối điều hành ngân sách, ổn định hoạt động của Quận.

II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI

Quận tiếp tục tập trung cho các chương trình đầu tư phát triển văn hóa – xã hội như: chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo dạy nghề, xóa đói giảm nghèo, xóa đói thông tin, chương trình y tế Dân số kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động Văn hóa Thông tin – Thể dục Thể thao dựa trên sự duy trì và phát triển nền văn hóa dân tộc truyền thống của địa phương. Kết quả biểu hiện trên các mặt:

1. Văn hóa Thông tin – Thể dục Thể thao:

Quận chỉ đạo ngành Văn hóa – Thông tin phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể và cơ sở tổ chức phục vụ các nhiệm vụ của Quận, các ngày lễ trong năm. Bằng các hoạt động phong phú, đa dạng đã phục vụ ngày ra mắt Quận, phục vụ lễ 30/4, 1/5, ngày bầu cử Quốc hội khóa X và bầu bổ sung Hội đồng Nhân dân, kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày Nam bộ kháng chiến, phục vụ đợt sinh hoạt hè… Ngoài ra, còn quan tâm sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống truyền thông ở các phường, thực hiện xóa đói thông tin ở các phường vùng sâu, sửa chữa bảo tồn khu di tích lịch sử truyền thống. Thực hiện kiểm soát, kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, quy hoạch mạng lưới quảng cáo, thực hiện tốt Nghị định 87/CP – 88/CP… Ngành Thể dục Thể thao tuy có duy trì được một số hoạt động rèn luyện thân thể, lực lượng chủ yếu là thanh niên học sinh, song các môn năng khiếu, rèn luyện chuyên môn thì còn nhiều khó khăn do sự đầu tư trang bị cho ngành còn hạn hẹp.

Nhìn chung, hoạt động lĩnh vực này có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn phục vụ được yêu cầu chung của Quận, nhưng so với nhu cầu của đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thì đáp ứng chưa nhiều, cần phải cố gắng vươn lên và phải được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tốt hơn.

2 Về giáo dục:

Quận tập trung đầu tư phát triển cho ngành Giáo dục cả trên lĩnh vực nâng cao chất lượng dạy và học như: triển khai thực hiện chương trình Nghị quyết Trung ương II về giáo dục – đào tạo, chương trình phổ cập giáo dục cấp II, chương trình bồi dưỡng chính trị và chuyên môn cho các thầy, cô giáo, đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học như: sửa chữa nhỏ và trang bị cho các trường chuẩn bị năm học mới, xây chen các phòng giải quyết tình trạng học ca ba, sửa chữa lớn Trường Trần Quốc Toản, chuẩn bị quy hoạch xây thêm một số trường cấp II, trường Mẫu giáo, ở một số phường và trường cấp III, ở khu tập trung dân cư Quận… Tuy có nhiều cố gắng, song sau khi chia tách Quận, cơ sở vật chất trên địa bàn còn nhiều khó khăn: nhiều trường, lớp xuống cấp nghiêm trọng nhất là ở các vùng sâu, vùng xa trung tâm; Trường đào tạo dạy nghề chưa có, trong khi nhu cầu này đang cấp thiết. Trình độ dân trí còn thấp so các nơi khác, lực lượng giáo viên còn yếu và thiếu nhiều; Đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn… đã ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của Quận. Thực trạng này đòi hỏi phải có quyết tâm, có thời gian dài và phải được thành phố quan tâm giải quyết thì mới có khả năng khắc phục được.

3. Lĩnh vực y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình – môi sinh môi trường:

Ngành y tế đã thực hiện xong việc bàn giao nhân sự, đang trong quá trình ổn định tổ chức bộ máy: Phòng y tế, các Trạm y tế phường và phòng khám đa dạng ở Quận để tập trung cho các lĩnh vực chuyên môn. Mặc dù còn những hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng ngành cũng có nhiều cố gắng để thực hiện việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, chăm lo sức khỏe bà mẹ, trẻ em; Liên hệ các nơi tổ chức khám bệnh miễn phí tại các địa bàn dân cư… Nhìn chung, do nhu cầu xã hội, Quận và Thành phố cần đầu tư thích đáng hơn cho ngành như: đầu tư Trung tâm Y tế Quận, nâng cấp các Trạm Y tế phường và xây dựng Trạm Y tế ở các phường mới, để có thể phục vụ tốt hơn cho sức khỏe của nhân dân.

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình: cũng được tích cực triển khai, như đã triển khai Chỉ thị 37/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 01/CTQU của Ban Thường vụ về “Tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình”.

Công tác môi sinh môi trường: Tổ chức xây dựng nhiều trạm cung cấp nước sạch ở một số phường vùng sâu như: Phú Hữu, Trường Thạnh, Long Phước… sử dụng quỹ lao động công ích để xây dựng các bô rác tập trung nhằm góp phần làm lành mạnh hóa môi trường sống trên địa bàn.

4. Về thực hiện các chính sách xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo:

Quận 9 là vùng căn cứ cách mạng trong hai thời kỳ kháng chiến, nhân dân có truyền thống cách mạng, yêu nước. Quận có nhiều hộ gia đình chính sách và gia đình nghèo, neo đơn, nên công tác chăm lo cho diện chính sách và dân nghèo được đặc biệt quan tâm, mà biểu hiện tập trung là trong đợt kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh liệt sĩ, các ngày lễ lớn trong năm. Quận ủy, Ủy ban đã lãnh đạo tổ chức nhiều buổi họp mặt thân mật; Nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các vị tướng lĩnh, Anh hùng Lao động, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, các đồng chí cách mạng lão thành và các gia đình có công với cách mạng và trợ cấp cho các gia đình nghgèo neo đơn, tập trung xây dựng 33 căn và sửa chữa 49 căn nhà tình nghĩa (trị giá 867 triệu đồng), tổ chức truy tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang thành phố. Tổ chức thu hồi vốn dự án nhỏ, tập trung giới thiệu giải quyết việc làm cho 888 lao động. Công tác xóa đói giảm nghèo cũng được tập trung chỉ đạo, đã tổ chức huy động thêm nguồn vốn được 300 triệu đồng (tăng tổng số vốn lên 3,366 tỷ đồng), năm 1997 tổ chức cho vay và hướng dẫn các hộ gia đình nghèo làm ăn, được 478 hộ với 682 triệu đồng (nâng tổng số hộ được trợ vốn là 2.490 hộ vay trị giá 2,983 tỷ đồng), tiếp tục thực hiện thí điểm xóa vùng nghèo phường Phú Hữu, tập trung nâng mức sống của các gia đình chính sách nghèo lên ở mức trung bình, cho mượn vốn làm nhà vệ sinh. Ngoài ra, còn tích cực vận động huy động được 120 triệu đồng; Đầu tư xây dựng và sửa chữa 42 căn nhà tình thương.

Trong thời gian qua, Quận còn phối hợp tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng I cho ngành Lao động – Thương binh – Xã hội và Huân chương Lao động hạng III cho công tác xóa đói giảm nghèo, khen tặng cho Huyện Thủ Đức trước đây. Tổ chức trao tặng các Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trên lĩnh vực công tác này; Tổ chức trao tặng, truy tặng cho các Mẹ và thân nhân gia đình các Mẹ đạt danh hiệu vinh dự “Mẹ Việt Nam anh hùng” (tổng số có 58 Mẹ, trong đó có 14 Mẹ còn sống được các cơ quan, tổ chức, quan tâm chăm lo phụng dưỡng); Thường xuyên thăm hỏi và giải quyết chính sách cho 151 đồng chí cách mạng lão thành 40, 50 tuổi Đảng.

Đạt được thành quả trên đây, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp; Việc thực hiện các chính sách xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo đã được sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, là sự hưởng ứng đầy trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong toàn Quận; Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng anh chị em luôn sẵn sàng chia sẻ phần thu nhập khiêm tốn của mình để chăm lo cho gia đình chính sách, cho bà con nghèo mỗi khi có chủ trương của Quận.

Đây là một mảng công tác chính sách rất lớn của Quận đòi hỏi phải được sự tập trung lãnh đạo của Quận ủy và Ủy ban Nhân dân; Ngành Lao động – Thương binh – Xã hội cần được tăng cường thêm cán bộ lãnh đạo để đảm trách nhiệm vụ quan trọng này.

III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ BẢO VỆ PHÁP LUẬT

Quận ủy lãnh đạo xây dựng và tổ chức triển khai Nghị quyết quốc phòng – an ninh (đến năm 2000) trên địa bàn Quận, nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị 5 của Thành ủy; Chỉ đạo xây dựng địa bàn an toàn, chuyển hóa địa bàn, xây dựng phương án phòng thủ, chống biểu tình bạo loạn, chỉ đạo thực hiện 4 cuộc vận động chống tham nhũng, buôn lậu, gây phiền hà nhân dân… đây là những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Quận. Kết quả lãnh đạo đạt một số mặt sau:

Tình hình an ninh – chính trị được giữ vững và ổn định, song trên địa bàn có xảy ra một số vụ việc đáng chú ý; Hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Nhà thờ Tân Đức (Phước Bình); Việc hoạt động của hội “Ái hữu” thương phế binh Phước Bình; Vụ tổ chức lễ tạ ơn của Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại số 78 đường 8 Phước Bình…

Quận ủy, Ủy ban đã chỉ đạo các ngành địa phương phối hợp làm rõ và xử lý đối với những việc làm sai trái này.

Về trật tự - an toàn xã hội: Thực hiện tốt các phương án tấn công các loại tội phạm: hình sự, kinh tế, tệ nạn xã hội…, tích cực chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa và cảnh giác đối với âm mưu “diễn biến hòa bình” của địch. Đã xây dựng các phương án và tiến hành bảo vệ tốt các ngày lễ lớn, bảo vệ tốt ngày bầu cử Quốc hội và bầu bổ sung HĐND các cấp, bảo vệ tốt các địa bàn mục tiêu trọng điểm; Phối hợp phòng chống ma túy trong học đường, trong thanh thiếu niên. Ngoài ra, còn thực hiện tốt Nghị định 36 – 40 – 87 – 88/CP, Chỉ thị 814 của Thủ tướng Chính phủ mở nhiều đợt truy quét cao điểm làm thông thoáng lòng, lề đường, xử lý các vi phạm tệ nạn xã hội và loại trừ văn hóa hẩm độc hại… tập trung phúc tra đối tượng, triển khai Nghị định 51/CP về việc quản lý, đăng ký nhân hộ khẩu trong toàn Quận.

Về công tác xây dựng lực lượng, Quận đã nhanh chóng xây dựng củng cố lực lượng từ Quận đến phường và tại địa bàn dân cư, số lượng tuy còn thiếu, nhưng cơ bản đã ổn định. Tổ chức chỉ đạo, củng cố kiện toàn mạng lưới an ninh cơ sở, xây dựng tổ dân phố tự quản, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác quân sự địa phương cũng được quan tâm: xây dựng lực lượng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối phó với mọi tình huống xảy ra; Củng cố và phát triển Tiểu đoàn cơ động Quận, Trung đội dân quân cơ động Phường, xây dựng các Phân đội dân quân binh chủng, đã xây dựng được 1.165 dân quân, đạt tỷ lệ 1,18% so với dân số; Triển khai pháp lệnh dân quân tự vệ, xây dựng quỹ quốc phòng; Tiến hành phúc tra quân dự bị động viên. Đồng thời tổ chức đăng ký thanh niên tuổi 17, thực hiện tốt công tác giao quân. Thường xuyên huấn luyện nâng cao chất lượng và kiện toàn Ban Chấp hành các Phường đội, Quận đội; Xây dựng phương án phòng thủ, phối hợp bảo vệ và giữ vững an ninh – chính trị - trật tự an ninh xã hội.

Các cơ quan nội chính khác cũng được khẩn trương hình thành và kiện toàn, như Viện Kiểm sát, Tòa án, Đội Thi hành án, Thanh tra, Tư pháp, Tổ Nội chính… đã tiếp nhận bàn giao và ổn định công tác: Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác bảo vệ pháp luật, đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm, tiến hành thanh tra, kiểm sát và tiếp nhận giải quyết các khiếu nại tố cáo của dân, đã cố gắng giải quyết được nhiều vụ viêc tồn đọng trước đây và các vụ việc mới phát sinh, nhằm góp phần nhanh chóng lập lại trật tự kỷ cương. Ngoài ra, còn tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện 4 cuộc vận động, phổ biến quán triệt Luật Bầu cử Quốc hội 1997, triển khai Nghị định 24/CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, giải quyết các vấn đề hộ tịch công chứng, kiểm sát văn bản áp dụng, thực hiện cưỡng chế, thi hành án…

Nhìn chung, công tác quốc phòng – an ninh tuy có nhiều cố gắng thực hiện tốt các mặt nêu trên, song cũng còn bộc lộ một số điểm yếu kém tồn tại như: một bộ phận CB-CNV, Đảng viên chưa nhận thức đầy đủ âm mưu “diễn biến hòa bình” của địch, quản lý dân nhập cư trên địa bàn chưa chặt chẽ, trật tự an toàn xã hội còn xảy ra những vụ phức tạp, đấu tranh xử lý hiệu quả còn hạn chế làm cho một bộ phận quần chúng băn khoăn lo lắng.

- Việc xây dựng lực lượng quân sự địa phương còn chậm, chất lượng chưa cao, công tác huấn luyện chưa đều.

- Còn nhiều hiện tượng vi phạm của một bộ phận nhân dân (như: xây dựng sang nhượng đất trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường…) hiệu quả giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo chưa cao…

Tồn tại trên, một phần do điều kiện phương tiện còn thiếu, lực lượng biên chế thiếu, chuyên môn yếu, song về mặt chủ quan là do chưa có biện pháp đồng bộ để xử lý triệt để; Công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật chưa sâu rộng trong nhân dân. Các Cấp ủy, chính quyền cần có biện pháp tập trung khắc phục.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Hoạt động Hội đồng Nhân dân:

Sau chia tách, Thành phố chỉ định Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận, phân bổ 18 đại biểu của huyện Thủ Đức về hoạt động tại Quận 9. Trong khi chưa bầu bổ sung, hoạt động của HĐND Quận, Phường cũng đi vào nề nếp, lãnh đạo được UBND Lâm thời Quận và phường hoạt động đều tay. Sau đó, Đảng bộ đã lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 và bầu bổ sung đại biểu HĐND Quận, phường đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu. Đã tổ chức tốt kỳ họp đầu tiên của HĐND Quận và các phường mới, HĐND Quận đã bầu ra Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, Hội thẩm Nhân dân, các phường mới cũng bầu xong các chức danh chủ chốt. Hội đồng Nhân dân Quận, phường đã ổn định và tăng cường hoạt động, tổ chức tiếp xúc cử tri xây dựng Nghị quyết thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ, kiểm tra giám sát hoạt động của UBND các cấp, các ngành, thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại biểu cho lợi ích của nhân dân.

Tuy nhiên, do số lượng đại biểu mới bầu bổ sung nhiều, thành viên các ban HĐND mới, kiêm nhiệm… nên hoạt động chưa được đều tay, chưa đủ điều kiện để phát huy và thể hiện đúng mức chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của đại biểu, của cơ quan HĐND trong thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân.

2. Xây dựng chính quyền và hiệu lực quản lý Nhà nước cấp Quận:

Đảng bộ lãnh đạo UBND lâm thời Quận 9, tập trung củng cố tổ chức bộ máy nhân sự của các cơ quan quản lý Nhà nước từ Quận đến phường: hình thành 11 phòng ban, 09 đơn vị sự nghiệp và UBND 13 phường; Tiếp nhận công việc và đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo được các hoạt động bình thường của Quận trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng, xây dựng quy chế làm việc, thực hiện cải cách hành chính, theo mô hình “một cửa một dấu”. Bước đầu sơ kết cho thấy, với mô hình này đã giảm được phiền hà của nhân dân; Việc thụ lý hồ sơ so với trước có nhiều tiến bộ, hầu hết đều được giải quyết trong khoảng thời gian quy định.

Nhìn chung, UBND Quận đã tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực chủ yếu như: quản lý đô thị, văn hóa, xã hội… Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần được tập trung khắc phục như: chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới kinh tế xã hội, lĩnh vực quản lý đất công, quản lý trật tự xã hội, lòng lề đường… có mặt đạt hiệu quả chưa cao… Nguyên nhân do phần đông đội ngũ cán bộ còn mới, chưa quen việc, thiếu kinh nghiệm, có nơi thiếu kịp thời uốn nắn những lệch lạc hoặc chưa phân cấp cho phường để tăng cường trách nhiệm quản lý trên địa bàn.

3. Hoạt động của khối phường:

Nhìn chung, hoạt động của Đảng, chính quyền tương đối đồng bộ, đã thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Quận như: tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là trong đợt mít tinh kỷ niệm ngày 30/4, phục vụ công tác bầu cử; Góp phần cùng Quận thực hiện cơ chế “một cửa một dấu”. Việc chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở vật chất, các công trình phúc lợi có bước tiến bộ hơn; Giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Thực hiện thí điểm mô hình khu phố ở Phước Long B và trên cơ sở Chỉ thị 13/TU ngày 08/8/1997, Quận đang chỉ đạo cho các phường tiến hành khảo sát, lên kế hoạch để thực hiện trong năm 1998.

Tuy nhiên, việc chuyển hoạt động từ xã sang phường đã gây lúng túng ở một số bộ phận cán bộ, nhân viên do biên chế giảm (khối Mặt trận đoàn thể) nhưng địa bàn thì rộng, một số phường còn dáng dấp nông thôn; Thiếu lực lượng quản lý địa bàn (thiếu cảnh sát khu vực, công an viên thì không an tâm); Mặt khác, do chuyển đổi sang phường nên một số nơi Cấp ủy thiếu quan tâm lãnh đạo lĩnh vực nông nghiệp, nên nhiều nơi đất bỏ trống, năng suất, sản lượng lúa thấp… đây là vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới.

V. TÌNH HÌNH QUẦN CHÚNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHỐI DÂN VẬN

1. Tình hình quần chúng:

Việc thành lập Quận 9 đã tạo không khí phấn khởi không chỉ trong cán bộ, Đảng viên mà cả trong các tầng lớp nhân dân. Đông đảo nhân dân đều tin tưởng rằng, đi đôi với việc thành lập Quận, cơ sở hạ tầng, phúc lợi công cộng sẽ được đầu tư mạnh; Tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển, thu hút được đầu tư (trong nước cũng như ngoài nước), có điều kiện để giải quyết công ăn, việc làm; Đời sống vật chất, tinh thần sẽ không ngừng được cải thiện.

Song song với sự phấn khởi chung trong toàn Quận, trong nhân dân cũng còn một số vấn đề cần được quan tâm như: tâm trạng lo lắng trước chủ trương quy hoạch; Chính sách giải tỏa, đền bù; Chính sách đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa đồng bộ, chưa khuyến khích nông dân hăng hái đầu tư sản xuất; Tình trạng sang nhượng đất trái phép, bỏ trống đất nông nghiệp làm ảnh hưởng đền đời sống, sản xuất của nông dân. Tình trạng thiếu niên phạm pháp, các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm là những vấn đề bức xúc, nhân dân mong mỏi Đảng, chính quyền có những biện pháp, chính sách tích cực để giải quyết.

2. Các hoạt động của khối vận:

Hoạt động của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thời gian qua, tuy có khó khăn về nhân sự và cơ sở vật chất, nơi làm việc, phương tiện hoạt động. Song các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố tổ chức và ổn định bộ máy của các đơn vị, vừa khắc phục khó khăn, vừa chỉ đạo công tác; Đã kết hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo được sự đoàn kết gắn bó của các tầng lớp nhân dân và các tôn giáo trên địa bàn dân cư; Đã mở lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác dân vận cho cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể của Quận và các phường, triển khai việc ký kết đỡ đầu kết nghĩa giữa các đơn vị và các phường…

Từ quán triệt Nghị quyết 8B của Trung ương và các Chỉ thị, Nghị quyết tiếp theo của Bộ Chính trị, Trung ương và Thành ủy về đổi mới công tác quần chúng, các Cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể hoạt động.

- Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức Đại hội xong từ Quận đến phường và đang tập trung thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư”, đi đôi với quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 07/BCT của Bộ Chính trị về “Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất” từ đó tập hợp được đông đảo quần chúng trong các tầng lớp nhân dân hướng theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa 10, bầu bổ sung HĐND các cấp, hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; Mặt trận đã góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền từ Quận đến phường. Ngoài ra, Mặt trận còn phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tổ chức được nhiều hoạt động từ thiện xã hội như: khám chữa bệnh cho dân nghèo, vận động phong trào hiến máu, đỡ đầu học bổng cho học sinh nghèo…

- Phụ nữ với nhiều phong trào như giúp nhau làm kinh tế gia đình, xây dựng nhóm phụ nữ tín dụng, tiết kiệm chăm lo cho Hội viên và phụ nữ nghèo, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, triển khai thực hiện các hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Quận” … đã tập trung được đông đảo phụ nữ theo từng loại hình phù hợp với lứa tuổi, nghề nghiệp. Đã phát triển thêm 2.448 Hội viên mới, nâng tổng số Hội viên hiện có là 13.061, trong đó có 2.882 Hội viên nòng cốt (22%).

- Đoàn Thanh niên với việc triển khai 7 chương trình hành động của Thành Đoàn đã chăm lo và tập hợp giáo dục lực lượng thanh thiếu niên, tổ chức cho Đoàn viên và thanh thiếu niên tham gia các phong trào do Đoàn và địa phương phát động trên địa bàn Quận và các phường. Qua các phong trào đã phát triển được 110 Đoàn viên mới, nâng tổng số Đoàn viên của Quận là 1.410 Đoàn viên; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cũng không ngừng củng cố và phát triển, toàn Quận hiện có 763 Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 6.442 Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong đang là lực lượng nòng cốt trong các phong trào của thanh thiếu niên và học sinh.

- Hội Nông dân quan tâm thực hiện chương trình khuyến nông tập huấn khoa học kỹ thuật giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh vận động tương trợ “tình làng, nghĩa xóm”, phát động phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”… Đã phát triển thêm 06 Chi hội, 13 Tổ hội với 127 Hội viên (nâng tổng số lên 71 Chi hội, 224 Tổ hội và 3.852 Hội viên), phát thẻ Hội viên cho 3.647/3.852 Hội viên trong toàn Quận.

Qua các phong trào trên, Hội đã góp phần chăm lo có hiệu quả cho việc sản xuất và đời sống của Hội viên và nông dân.

- Liên đoàn Lao động Quận tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn Cơ sở, xây dựng Công đoàn ngoài quốc doanh. Song song với việc xây dựng, củng cố tổ chức, Liên đoàn Lao động Quận cũng hết sức chú trọng kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn trong các doanh nghiệp; Kết hợp cùng với chính quyền triển khai việc thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở để giải quyết các tranh chấp giữa công nhân và các chủ doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân.

Phát động công nhân, viên chức tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức hội thi “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng của chúng ta”, “Chủ tịch Công đoàn ngoài quốc doanh”, “Phòng chống AIDS”, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, đẩy mạnh việc trợ vốn từ quỹ CEP để chăm lo đời sống và giải quyết việc làm cho công nhân và nhân dân lao động.

- Hội Cựu Chiến binh và lực lượng hưu trí đã ổn định tổ chức từ Quận đến phường. Thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Với nhiều ý kiến thiết thực và bổ ích, Hội Cựu Chiến binh và lực lượng hưu trí đã góp phần tích cực trong việc củng cố, xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Ban Liên lạc tù chính trị - tù binh yêu nước và Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến của Quận cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động. Đã tổ chức họp mặt các đồng chí tù chính trị, tù binh hiện còn đang sinh sống trên địa bàn Quận 9; Củng cố Ban Liên lạc của các phường; Hướng dẫn việc kê khai đối với tù chính trị và tù binh yêu nước để hưởng chế độ ưu đãi và xét tặng Kỷ niệm Chương.

- Công tác tôn giáo cũng được Quận ủy quan tâm lãnh đạo nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tiổ quốc và Ban Tôn giáo Quận, nhiều chủ trương của Đảng và Nhà nước được phổ biến đến những vị có trách nhiệm trong các tôn giáo, bà con giáo dân; Thường xuyên tiếp xúc với các tổ chức tôn giáo; Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà hoạt động tôn giáo, bà con giáo dân yên tâm tu hành, tham gia các phong trào ích nước lợi nhà thực hiện tốt phương châm “Tốt đạo, tốt đời”. Ngoài một số vụ lợi dụng các nghi lễ tôn giáo để gây chia rẽ, nói xấu chính quyền; Nhìn chung, các tổ chức tôn giáo, bà con theo đạo đều chấp hành và tuân thủ các quy định về tôn giáo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tham gia ngày càng tích cực hơn các phong trào hành động cách mạng do Quận phát động.

Nhìn chung, nhân dân rất phấn khởi trước việc thành lập Quận mới, đã tin tưởng và cùng với Đảng bộ chính quyền phấn đấu vượt qua những khó khăn ban đầu, góp phần gìn giữ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hưởng ứng các đợt phong trào do Quận phát động, nhất là đợt bầu cử vừa qua, các ngày lễ hội, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Hiệu quả hoạt động của công tác vận động quần chúng trong thời gian qua góp phần củng cố niềm tin của dân đối với Đảng và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề mà các Cấp ủy cần quan tâm là: Công tác vận động quần chúng chưa chú trọng đúng mức đến việc tập hợp, giáo dục quần chúng có đạo; Chưa thực hiện tốt vai trò giám sát đối với hoạt động chính quyền; Mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng chưa nhịp nhàng đồng bộ nhất là trong việc xây dựng phong trào “Nhân dân tự quản ở địa bàn”. Bản thân người dân còn băn khoăn đối với các chế độ chính sách trong việc thực hiện giải tỏa theo quy hoạch, chính sách hỗ trợ khuyến khích đối với sản xuất nông nghiệp, vấn đề gây phiền hà, vấn đề chống tham nhũng, vấn đề tệ nạn xã hội và các điều kiện phục vụ nâng cao mức sống cho nhân dân như: trường học, y tế, giao thông, điện, nước sinh hoạt… Mặt khác, sự quan tâm của Cấp ủy đối với công tác quần chúng có nơi có lúc chưa đúng mức, chưa tăng cường kịp thời cán bộ có năng lực cho công tác này, lực lượng có nhiều thay đổi, mới bổ sung nên còn lúng túng và thiếu kinh nghiệm. Công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nghĩa vụ của quần chúng đối với xã hội chưa đúng mức. Việc xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt còn mỏng, chất lượng chưa cao.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Sau khi Đảng bộ được thành lập và Ban Chấp hành lâm thời được chỉ định, Quận cũng đã nhanh chóng hình thành các Chi Đảng bộ cơ sở tương ứng với bộ máy chính quyền từ Quận đến phường, hình thành các ban Đảng đã tiếp nhận bàn giao, trên cơ sở đó tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Đã nhanh chóng xây dựng chương trình công tác năm 1997 của Đảng bộ, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ…

Quận ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, biểu hiện trên các mặt như sau:

1. Tình hình tư tưởng và công tác chính trị tư tưởng:

* Tình hình tư tưởng:

Nhìn chung, việc thành lập Quận 9 đã tạo được sự phấn khởi chung trong toàn Đảng bộ. Đại bộ phận cán bộ, Đảng viên đều tin tưởng rằng việc chuyển đổi này sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển mới nhanh chíng; Tạo điều kiện tốt cho Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Mặt khác, khi chia tách Quận, vấn đề đoàn kết nội bộ, tính cục bộ địa phương là những vấn đề đặt ra cho công tác lãnh đạo phải hết sức quan tâm. Ngoài ra, cũng có một số ít cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chưa thật sự an tâm trong việc sắp xếp tổ chức, bố trí điều chuyển cán bộ…

* Công tác chính trị - tư tưởng:

Xuất phát từ tình hình trên, dù còn nhiều khó khăn, bề bộn công việc của một đơn vị mới, song Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân phấn đấu khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quận.

Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Thành phố và của Quận; Các hoạt động huấn học, công tác tuyên truyền, báo cáo thời sự và các phong trào hành động cách mạng do Quận phát động như: giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc; Giáo dục chủ nghĩa yêu nước; Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Tôn vinh người có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng… đã giúp cho cán bộ, Đảng viên nâng cao nhận thức tư tưởng, củng cố lập trường, quan điểm, kiên định mục tiêu XHCN, tăng cường cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Mặt khác, từ Quận đến cơ sở cũng hết sức quan tâm củng cố lực lượng báo cáo viên và củng cố mạng lưới nắm dư luận xã hội, nhằm kịp thời phản ánh và tham mưu cho Quận ủy.

Công tác tư tưởng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc xác định lập trường, quan điểm, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, chấp hành mọi sự phân công của tổ chức, ổn định bộ máy từ Quận đến cơ sở.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực này vẫn còn một số thiếu sót, nhược điểm như: lực lượng cán bộ còn mỏng, một số chưa có kinh nghiệm; Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dự báo những diễn biến tình hình tư tưởng chưa đầy đủ kịp thời, còn phản ánh một chiều, chưa chủ động đấu tranh, giải thích; Còn một số ít cán bộ Đảng viên ngán ngại, chưa nghiêm túc trong học tập Nghị quyết, học tập lý luận chính trị.

2. Về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ:

Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ là quá trình không ngừng tăng cường kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên, nên mặc dù là Quận mới, song Quận ủy rất quan tâm kiện toàn tổ chức, đã tiến hành bố trí cán bộ chủ chốt từ Quận đến phường, đến nay cơ bản bộ máy đã ổn định; Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lực lượng kế thừa. Đặc biệt, quan tâm cho các cơ sở Đảng ở phường, ở các Chi bộ ấp (khu phố).

Thời gian qua, Quận ủy chú trọng đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đã hình thành được Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, cử một đồng chí Quận ủy viên làm Phó ban, xây dựng quy chế hoạt động của Ban và triển khai Nghị quyết 07/TU, triển khai kế hoạch khảo sát chính trị trong toàn Đảng bộ. Quá trình chguẩn bị đề bạt, bố trí cán bộ chủ chốt, phát triển Đảng đều được tiến hành thẩm tra xác minh làm rõ.

Tính đến nay, toàn Quận có 35 Chi, Đảng bộ cơ sở (có 15 Đảng bộ) với 1.242 Đảng viên. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, đã xem xét phát triển được 09 Đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ bước đầu đáp ứng được yêu cầu của Quận. Tuy nhiên, lĩnh vực công tác cán bộ cũng có một số mặt hạn chế như một số cán bộ tổ chức mới tuyển chưa có kinh nghiệm, nắm thực tế địa bàn chưa sâu, nên việc tham mưu cho Quận ủy còn hạn chế. Công tác phát triển Đảng chưa đạt chỉ tiêu, có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do phần lớn tổ chưc Đảng đang trong quá trình sắp xếp ổn định nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển Đảng, bộ phận nghiệp vụ còn mới chưa có kinh nghiệm, công tác sưu tra mất nhiều thời gian.

3. Công tác kiểm tra:

Từ quán triệt công tác kiểm tra có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo các hoạt động của Đảng, nên ngay từ đầu Quận ủy đã kiện toàn tổ chức kiểm tra Đảng từ Quận đến cơ sở; Xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, triển khai các mặt công tác trong năm, đồng thời tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho các Chi Đảng bộ cơ sở. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra của cơ sở như: kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết của Cấp trên và cấp mình, kiểm tra các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng, có hướng đề xuất xử ký kỷ luật tương xứng (đã xử lý 3 vụ vi phạm kỷ luật Đảng – 1 khai trừ, 1 cách chức Đảng ủy viên, 1 cảnh cáo) và xóa tên 1. Hàng quý đều tổ chức giao ban để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo uốn nắn tình hình hoạt động kiểm tra từ Quận đến cơ sở.

Bên cạnh những mặt đạt được nêu trên, công tác kiểm tra Đảng cũng còn có những mặt hạn chế nhất định như: đôi lúc chưa tham mưu kịp thời, chưa phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong xử lý các vụ việc sai phạm, giải quyết các đơn thư tố cáo còn chậm.

VII. MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ

Trên cơ sở phân tích đánh giá theo từng lĩnh vực như trên, đã chỉ ra được một số nguyên nhân của những mặt đạt được và những mặt hạn chế, thiếu sót; Đồng thời rút ra một số kinh nghiệm bước đầu, như sau:

- Đạt được kết quả bước đầu trên là do:

+ Có sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ và nhân dân đã phấn đấu vượt khó khăn (đối với một Quận mới thành lập còn nhiều thiếu thốn, bề bộn) để ổn định chính trị và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt là biết phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động trong việc thực hiện các chủ trương, các chương trình công tác lớn của Quận, làm tăng niềm tin của dân đối với Đảng.

+ Thành quả đạt được trong thời gian qua còn có sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và các ban, ngành thành phố. Với tinh thần trách nhiệm cao đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trên nhiều mặt để Quận vượt qua khó khăn ban đầu, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

+ Trong suốt quá trình lãnh đạo điều hành công việc; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn đoàn kết nhất trí cao, xác định được vai trò, vị trí của từng thành viên; Không bàng quan, né tránh, biết tôn trọng tập thể và phát huy vai trò cá nhân, chủ động thực hiện công việc được giao, góp phần tích cực trong việc tăng cường sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

+ Các Cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức quán triệt nội dung các Nghị quyết đến Đảng viên, CB-CNV và nhân dân để thực hiện và hưởng ứng, biết vận dụng sát thực tiễn.

-  Nguyên nhân của những thiếu sót, hạn chế:

+ Một phần do điều kiện khách quan khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; Đồng thời về mặt chủ quan do đội ngũ cán bộ mới, chưa am hiểu công việc, trình độ năng lực và kinh nghiệm cũng có hạn chế.

+ Việc chuyển đổi từ Huyện sang Quận, từ xã sang phường, sự quy hoạch trên địa bàn hàng loạt, sự quy hoạch chi tiết chưa định hình, nên làm cho một bộ phận nhân dân thiếu an tâm, không tập trung cho công tác sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp.

- Qua phân tích đánh giá trên, có thể rút ra được một số kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo tới của Đảng bộ là:

+ Đảng bộ xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xây dựng được từng chương trình hành động cụ thể thiết thực với tình hình của địa phương; Giao chỉ tiêu cụ thể, chọn điểm chỉ đạo và xác định thời gian hoàn thành công việc; Có kiển tra, đôn đốc, sơ kết rút kinh nghiệm cho từng đợt tới.

+ Làm tốt công tác tổ chức quán triệt, nghiên cứu và triển khai Nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn đến tận cán bộ, Đảng viên và nhân dân, chỉ đạo phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

+ Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, luôn kiện toàn tổ chức và chú trọng bố trí cán bộ đúng chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn đề bạt cán bộ chủ chốt, có chú ý đối với lực lượng trẻ, nữ. Đặc biệt quan tâm lãnh đạo sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ.

+ Quá trình lãnh đạo, Quận đã tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố và các ngành thành phố; Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các đơn vị đóng trên địa bàn. Nhất là biết lắng nghe và nghiên cứu kỹ những ý kiến đóng góp; Những kiến nghị của cán bộ Đảng viên, công nhân viên và nhân dân trong việc xây dựng Nghị quyết và các biện pháp giải pháp thực hiện Nghị quyết thực hiện kế hoạch; Nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ I

(1998 – 2000)

Bước vào giai đoạn 1998 – 2000, Thành phố cùng với cả nước tiếp tục có những chủ trương và chính sách lớn nhằm đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ XXI.

Quận 9 là Quận được xác định phát triển theo hướng đô thị sinh thái, do đó nhu cầu phát triển các khu dân cư, khu công nghiệp, khu lịch sử văn hóa dân tộc, dịch vụ du lịch, cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước… ngày càng cấp bách. Để đáp ứng yêu cầu đó, Quận phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là “Dịch vụ - du lịch – công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp”.

Trong giai đoạn phát triển đô thị, toàn Đảng bộ phải tập trung giải quyết những khó khăn ban đầu về điều kiện thấp kém của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, điện, nước; Nâng cao trình độ dân trí và khắc phục lối sống tản mạn, tùy tiện ở nông thôn. Bên cạnh đó, Quận phải tập trung giải quyết các vấn đề mới nổi lên như: tranh chấp đất đai, sang nhượng đất trái phép, đền bù giải tỏa ở các khu quy hoạch, khắc phục tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ môi trường sinh thái, gây ô nhiễm, ngập úng, tình trạng dân cư tăng cơ học nhanh, giải quyết việc làm và nhiều vấn đề xã hội phức tạp khác…

Quá trình chuyển đổi từ Huyện sang Quận cũng tạo ra những thuận lợi mới như: tinh thần phấn khởi chờ mong một cuộc sống mới của nhân dân đang thôi thúc mọi người hăng hái tham gia vào các quá trình xây dựng và phát triển Quận, được thể hiện qua các phong trào hành động cách mạng, kết hợp với truyền thống đoàn kết nhất trí cao, ý thức tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân; Niềm tin và quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, do vị trí địa lý thuận lợi, nối liền các vùng kinh tế phát triển của cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu, Quận có điều kiện thuận lợi để thu hút sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Từ sự phân tích khó khăn, thuận lợi và định hướng phát triển kinh tế - xã hội nêu trên, trong nhiệm kỳ 1998 – 2000 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 9 quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2000

1. Trên lĩnh vực kinh tế:

Tạo ra một bước chuyển mới theo cơ cấu kinh tế “Dịch vụ - du lịch – công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp”, bằng cách tiếp tục tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào các khu quy hoạch của địa phương và khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế góp phần tích cực hình thành các khu kinh tế, khu dịch vụ - du lịch và một số khu dân cư mới. Đồng thời tiếp tục nânfgcao hiệu quả kinh tế quốc doanh của Quận, phấn đấu tăng trưởng liên tục và vững chắc, coi trọng công tác đầu tư cơ sở hạ tầng. Thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 12 – 15%.

2. Về văn hóa – xã hội:

Đẩy mạnh hơn nữa các chương trình xã hội góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong Quận về vật chất, lẫn văn hóa tinh thần. Cùng với Thành phố xây dựng các khu hoạt động văn hóa, lịch sử dân tộc, vui chơi giải trí, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn Quận. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, kiên quyết không để có hộ tái đói, phấn đấu đến năm 2000 có 20 – 30% số hộ được trợ vốn vươn lên mức sống khá. Giữ vững và phát triển tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa; Phấn đấu nâng mức sống của diện chính sách lên mức trung bình và khá. Chú trọng phát triển giáo dục phổ thông, Đại học, Cao đẳng, dạy nghề, hoàn thành phổ cập cấp II ở một số phường đô thị; Giải quyết cơ bản số người đến tuổi lao động có việc làm. Đặc biệt, chú trọng đầu tư tạo sự đổi mới nhanh chóng điều kiện sinh hoạt của khu vực nông thôn, cải thiện điều kiện môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát động sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” góp phần hình thành lối sống văn minh đô thị.

3. Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

Kiên quyết giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân; Phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, tăng cường sự gắn bó giữa hệ thống chính trị với quần chúng nhân dân. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao quân hàng năm, thường xuyên tiến hành truy quét các băng nhóm tội phạm chính trị, hình sự, các tệ nạn xã hội, lưu hành văn hóa phẩm xấu, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng trái phép…

4. Xây dựng hệ thống chính trị:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhất là của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên, đảm bảo đến năm 2000 cơ bản không còn Chi, Đảng bộ cơ sở yếu kém. Phấn đấu xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, điều hành và quản lý xã hội có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng và Nhà nước ở địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC

1. Lĩnh vực kinh tế:

a) Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp:

Phấn đấu nâng tốc độ tăng bình quân tổng sản lượng toàn ngành hàng năm là 14 – 15% giá trị tổng sản lượng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đến năm 2000 đạt 248 tỷ đồng. Trong đó, nền kinh tế quốc doanh tăng 9 – 10%/năm, kinh tế ngoài quốc doanh tăng 15 – 16%/năm.

* Biện pháp thực hiện:

Tiếp tục có biện pháp quản lý và khai thác tốt lợi thế về đất đai, mặt bằng các cụm công trình theo quy hoạch của thành phố trên địa bàn Quận. Vận dụng chính sách ưu đãi chung của Nhà nước để thu hút mạnh vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhằm triển khai nhanh các khu quy hoạch của địa phương. Tập trung phát triển các ngành mũi nhọn: lắp ráp cơ khí, điện tử, khai thác cát, sản xuất vật liệu trang trí nội thất cao cấp; Gia công may mặc hàng xuất khẩu; Chế biến lương thực thực phẩm…

Tạo điều kiện khuyến khích đầu tư trang thiết bị công nghệ mới cho các đơn vị sản xuất công nghiệp quốc doanh, nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm bằng các nuồn vốn tự có, vốn vay trung và dài hạn, vốn liên doanh, liên kết, vốn ưu đãi khác. Phấn đấu đến năm 2000 cơ bản các đơn vị sản xuất công nghiệp quốc doanh có quy trình công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại. Đồng thời, chú trọng tối đa đến việc đầu tư nguồn nhân lực; Nâng cao trình độ quản lý, tiếp nhận và đào tạo cán bộ có trình độ kỹ thuật chuyên môn, đội ngũ công nhân lành nghề, nhằm sử dụng và khai thác tốt các tính năng thiết bị công nghệ mới. Tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ; Phát huy sáng kiến nâng cao được hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trrường ngày càng đa dạng.

Tổ chức thực hiện thí điểm chủ trương cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp Nhà nước của Quận, nhằm tăng hiệu quả sản xuất. Song song đó, tiếp tục tạo điều kiện thưận lợi khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh; Tham gia cổ phần vào một số doanh nghiệp có khả năng khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về đất đai, mặt bằng, dịch vụ xây lắp, du lịch… đồng thời không ngừng tăng cường quản lý Nhà nước nhằm đưa các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng, đúng quy hoạch và đúng pháp luật.

b) Về dịch vụ - du lịch:

Cùng với quá trình đô thị hóa trên địa bàn, ngành thương mại – dịch vụ đang có nhu cầu phát triển rất nhanh, do đó tốc độ phát triển toàn ngành tăng bình quân từ 20%/năm trở lên, để đến năm 2000 ngành dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Quận.

* Biện pháp thực hiện:

Thực hiện tốt Nghị quyết 12/NQ-TW ngày 03/01/1996 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định hướng XHCN. Phát huy vai trò quản lý Nhà nước trong việc chấn chỉnh thị trường hàng hóa hoạt động và phát triển lành mạnh, có hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, khuyến khích tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp và các hộ tiểu thương ý thức được vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

Tiếp tục củng cố và tạo điều kiện thuận lợi cho thương nghiệp quốc doanh góp phần từng bước trong việc điều tiết thị trường, ổn định giá cả. Cần tận dụng và phát huy tốt mặt bằng cơ sở hiện có, đồng thời có kế hoạch xây dựng phát triển thêm các loại hình dịch vụ đa dạng phù hợp nhu cầu xã hội như: dịch vụ kho, bãi, tàu xe; Dịch vụ kỹ thuật, vật tư nhiên liệu; Dịch vụ thương mại; Dịch vụ Tài chính, thông tin kinh tế; Dịch vụ du lịch; Dịch vụ đào tạo dạy nghề cung ứng lao động…

Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ - du lịch trên địa bàn đã và đang được hình thành như: Suối Tiên, sân Golf, một số công trình lịch sử văn hóa dân tộc, khu sở thú, khu dã ngoại thanh thiếu niên, du lịch nhà vườn… nhằm khai thác lợi thế về cảnh quan sông nước, môi trường thiên nhiên, các vườn cây ăn trái, công trình văn hóa truyền thống…

c) Sản xuất nông nghiệp:

Nghị quyết Đảng bộ Quận lần thứ I xác định cơ cấu kinh tế của Quận là “Dịch vụ - du lịch công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp” , do đó sản lượng nông nghiệp chỉ tăng bình quân từ 1 – 2%/năm, chủ yếu là tăng năng suất từ việc cải tiến kỹ thuật, thay đổi cơ cấu vật nuôi cây trrồng. Phấn đấu đến năm 2000 giá trị tổng sản lượng ngành nông nghiệp đạt 58,5 tỷ đồng.

* Biện pháp thực hiện:

Chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng vật nuôi và từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tạo mọi điều kiện cho nhân dân chuyển đổi từ cây lúa năng suất thấp không hiệu quả sang trồng cây ăn trái, cây cảnh, cây có hiệu quả kinh tế cao, phát triển mạnh mô hình VAC, phù hợp điều kiện tự nhiên và quy hoạch chung của Quận. Ngoài ra, lưu ý phát triển các mảng xanh, các thảm thực vật kết hợp công viên, khu du lịch… đảm bảo cho việc phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

Tiếp tục phát triển chăn nuôi, chú trọng giải quyết khâu giống, kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tạo điều kiện phát triển các loại vật nuôi như: gà lai thả vườn, thủy sản, cá kiểng… với quy mô ngày càng lớn, vừa có giá trị kinh tế cao, vừa phù hợp với xu thế phát triển trên địa bàn.

Đẩy mạnh chương trình khuyến nông, kết hợp tốt với Trung tâm Khuyến nông Thành phố, các Trường Đại học, tập trung tuyển chọn và phát triển cây, con giống có giá trị cao, thị trường ổn định, phù hợp điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng trên địa bàn để đưa vào sản xuất.

Tiếp tục thực hiện các chương trình cho vay, trợ vốn cho việc nghiên cứu nhân giống, trợ giá giống mới, đầu tư phát triển kinh tế vườn, trang bị mới các phương tiện kỹ thuật trong sản xuất. Phấn đấu phát triển mạnh việc sử dụng các loại máy cày tay, máy tuốt lúa, máy sấy dạng nhỏ, thiết bị sơ chế sữa cho các vùng trọng điểm sản xuất.

Hỗ trợ và nâng cao hoạt động HTX Nông nghiệp, xây dựng các mô hình hợp tác mới; Các Hội nghề nghiệp, các Trung tâm kỹ thuật, giúp đỡ tương trợ nhau trong ngành, nhằm nâng cao sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

d) Ngân sách – Tài chính:

Phấn đấu đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và có kết dư dự trữ hàng năm, tốc độ tăng bình quân thu ngân sách Nhà nước đạt 15%/năm. Đến năm 2000, mức thu 65 – 70 tỷ đồng; Trong đó thu từ doanh nghiệp Nhà nước 10%, thuế công thương nghiệp 50%, khác 40%.

Thực hiện tốt Luật ngân sách, tăng cường các hoạt động của các ngành chuyên môn chức năng như: thuế, tài chính, kho bạc, ngân hàng, kinh tế, quản lý thị trường… huy động tốt nguồn thu, chống thất thu, hạn chế thấp nhất tình trạng chiếm dụng nguồn thu ngân sách. Quản lý tốt nguồn thu và đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi thiết yếu của Quận, có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, đảm bảo sử dụng vốn ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả.

Đẩy mạnh việc vận động tham gia đóng góp của các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Quận.

e) Đầu tư xây dựng cơ bản – kết cấu hạ tầng:

Trong giai đoạn mới thành lập, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Quận đòi hỏi rất lớn. Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kết cấu hạ tầng bình quân hàng năm đạt 60 – 80 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước (30 – 40%), vốn phụ thu phát triển ngành (điện, nước, thông tin liên lạc…) (10 – 15%), vốn huy động sức dân (15 – 20%) và nguồn khác (30 – 40%).

Thực hiện tốt chủ trương của Thành phố về tạo nguồn vốn đầu tư từ nhiều ngành. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, vừa phải tranh thủ tối đa các nguồn vốn chuyên ngành, vốn vận động của các tổ chức kinh tế, vận động trong dân…

Tổ chức quản lý, sử dụng vốn đầu tư một cách tiết kiệm có hiệu quả, đúng pháp luật. Ưu tiên phân bổ vốn cho các công trình thiết thực như: xây dựng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống trường lớp, hệ thống y tế, Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao…

* Các công trình trọng điểm từ 1998 – 2000:

- Đề nghị Thành phố cân đối giải quyết: Nâng cấp mở rộng đường và cầu trên Hương lộ 33 (47 tỷ đồng), cầu Trường Phước (28 tỷ đồng), nâng cấp Hương lộ 31 (5 tỷ đồng), nâng cấp mở rộng đường Phước Long – Phước Bình (7 tỷ đồng), nhựa hóa các trục đường phường Long Phước (4,5 tỷ đồng), nhựa hóa đường Tăng Nhơn Phú – Phú Hữu (4 tỷ đồng), xây dựng cầu Ông Cày (2 tỷ đồng) và hoàn chỉnh Khu Di tích Tượng đài Nam.

Đầu tư xây dựng mới khu trung tâm hành chính Quận, trụ sở làm việc các phường, Trường Trung học Cơ sở Tân Phú, Tạ Uyên, Long Phước, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm Văn hóa, Thể dục Thể thao Quận, xây dựng mới một trường học cấp III ở Long Trường cho học sinh các phường Long Trường, Long Phước, Phú Hữu.

Điện khí hóa thêm hai phường Tân Phú, Long Bình, cải tạo lưới điện phường Phước Bình. Đến năm 2000, mức độ điện khí hóa trên địa bàn đạt 100%.

Đảm bảo giải quyết nguồn nước máy cho các khu vực có điều kiện như: Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình và nước sạch cho sinh hoạt của các phường nông thôn. Phấn đấu đến năm 2000 đạt tỷ lệ 80% hộ dân có nước sạch sinh hoạt.

2. Các vấn đề văn hóa – xã hội:

Cùng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn (1998 – 2000), Quận tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa – xã hội:

a) Về chính sách xã hội và nâng cao đời sống nhân dân:

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội: Đặc biệt là pháp lệnh ưu đãi đối với những người có công với cách mạng; Duy trì và đẩy mạnh phong trào phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và đỡ đầu gia đình chính sách khó khăn. Hàng năm, ngân sách Quận trích từ 100 – 200 triệu đồng và vận động nhân dân đóng góp vào quỹ bảo trợ chính sách để xây dựng và sửa chữa nhà, trợ cấp cho gia đình chính sách khó khăn, giúp đỡ con liệt sĩ trong học tập, bồi dưỡng đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của diện chính sách khó khăn bằng mức sống trung bình ở địa phương. Phấn đấu đến năm 2000 xây dựng và sửa chữa 90 căn nhà tình nghĩa, xây dựng sửa chữa 50 căn nhà tình thương.

- Đối với chương trình nhà ở: Trong ba năm tới, quyết tâm xây dựng 200 căn hộ ở các khu quy hoạch dân cư tập trung: Phước Bình, Phước Long, Phú Hữu, Long Bình… nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu về nhà ở cho CB-CNV và nhân dân lao động. Để thực hiện được chỉ tiêu trên, phải thực hiện nhiều biện pháp, trong đó tập trung huy động vốn, đẩy mạnh liên doanh liên kết xây dựng, vay vốn đầu tư phát triển nhà ở của Thành phố, phân nền đất cho nhân dân xây dựng nhà…

- Về giải quyết việc làm: Với lợi thế các khu dịch vụ du lịch, các khu công nghiệp đang phát triển trên địa bàn và các địa phương lân cận, hàng năm phấn đấu đào tạo và giải quyết việc làm ổn định cho trên 1.000 lao động. Đến năm 2000: 25 – 35% số lao động đang làm việc có trình độ tay nghề bậc 3/7. Có biện pháp tích cực giải quyết lực lượng lao động giản đơn, nhất là lực lượng lao động nhàn rỗi sau các vụ mùa sản xuất nông nghiệp.

- Chương trình nước sạch: Phối hợp Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Thành phố vận động xây dựng các trạm nước sạch cung cấp cho sinh hoạt phục vụ đời sống của nhân dân. Đồng thời, có kế hoạch phát triển hệ thống nước máy cung cấp cho một số địa bàn dân cư với mục tiêu nâng cao đời sống và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Về môi sinh, môi trường: Đây là vấn đề đặc biệt quan tâm trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn. Kiên quyết xử ký nghiêm với các xí nghiệp gây ô nhiễm nhằm khắc phục có hiệu quả tình trạng ô nhiễm trên địa bàn hiện nay. Đối với các đơn vị thành lập mới, khi cấp giấy phép hoạt động cần kiểm tra vấn đề môi sinh, môi trường; Kiên quyết xử lý ngay từ đầu không để hậu quả xảy ra. Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trong các khu dân cư tránh ngập úng trong mùa mưa.

b) Về giáo dục – đào tạo:

Thực hiện tốt mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của Quận từ nay đến năm 2000. Phải tập trung các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, có kế hoạch phát triển giáo dục đáp ứng kịp thời cho công cuộc phát triển kinh tế.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phổ cập giáo dục Tiểu học và chống mù chữ, phát triển hệ thống mầm non, phấn đấu 99% các cháu 5 tuổi được đến trường.

- Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp trường lớp, trang thiết bị, các điều kiện phương tiện, đồ dùng dạy học đáp ứng nhu cầu dạy và học tốt hơn (phấn đấu đến năm 2000 có 70% trường lớp được nâng cấp và sửa chữa, 30% xây mới). Tích cực vận động xây dựng quỹ bảo trợ giáo dục để có điều kiện chăm lo đời sống đội ngũ thầy, cô giáo, trước hết ở các trường vùng sâu, vùng xa; Cấp học bổng cho các học sinh giỏi nghèo hiếu học.

- Thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường lớp: Củng cố nâng cấp hoàn thành tách cấp I, cấp II. Thí điểm để đưa đến mở rộng các loại trường Dân lập, bán công, tư thục, bán trú cấp II phù hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội ở từng phường, từng vùng.

- Tiếp tục cải tiến phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động của học sinh. Chú trọng giáo dục toàn diện: giáo dục công dân, giáo dục về bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng… nhằm giúp học sinh tự hào về dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, yêu CNXH, nuôi dưỡng hoài bão tự vươn lên lập thân, lập nghiệp thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

c) Về Y tế:

Hết sức chú trọng việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thực hiện tốt tiêm chủng 6 loại vắc-xin phòng bệnh cho trẻ em (đạt tỷ lệ 95%). Tăng cường thông tin giáo dục phòng chống dịch bệnh; Chống tệ nạn nghiện ma túy, mại dâm, ngăn chặn nhiễm HIV/AIDS.

Tăng cường trang thiết bị hiện đại cho công tác khám điều trị bệnh, phát triển y học dân tộc cổ truyền kết hợp Đông – Tây y. Năm 1998, xây dựng Trung tâm Y tế Quận và các Trạm Y tế mới của các phường Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh… Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn và giáo dục y đức; Tăng cường quản lý đối với các dịch vụ y, dược của tư nhân trên địa bàn. Đầu tư đúng mức cho công tác phòng dịch bệnh, giải quyết tốt vấn đề môi sinh, môi trường trên địa bàn.

d) Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình:

Trong thời gian tới, cùng với quá trình phát triển đô thị, Quận phải tiếp nhận một số lượng lớn cư dân từ nội thành ra, nhằm thực hiện chiến lược dân số của Thành phố đến năm 2010. Do đó, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt chiến lược dân số của Thành phố và Quận, một mặt phải tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động phong trào kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 hoặc 2 con, phấn đấu đến năm 2000, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,4%. Mặt khác, các ngành chức năng kết hợp với UBND các phường tăng cường quản lý tình hình nhập cư, quy hoạch thêm từ 6 – 8 khu dân cư mới để bố trí dân từ Thành phố ra, đảm bảo các điều kiện ăn, ở, việc làm, văn hóa – xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, ổn định dân số của Quận đến năm 2000 là 150.000 – 200.000 dân.

e) Hoạt động văn hóa  thông tin – thể dục thể thao:

Trong hoạt động văn hóa thông tin: Chú trọng bồi dưỡng nhân tố con người, nâng cao dân trí, lành mạnh hóa xã hội, đảm bảo và phát huy tốt truyền thống văn hóa của dân tộc, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, phát triển về chiều rộng, lẫn chiều sâu. Phấn đấu đến năm 2000,mỗi phường có một khu phố đạt mô hình khu phố văn hóa. Tiếp tục đầu tư duy tu bảo dưỡng, nâng cấp các công trình văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, tăng cường đưa văn hóa nghệ thuật đến cơ sở. Từng buớc đẩy mạnh việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa.

Song song với việc xây dựng văn hóa cơ sở, nâng cao truyền thống nhân ái, hiếu học, hòa thuận trong gia đình, văn minh lịch sự nơi công cộng, cần phát động nhân dân nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm góp phần làm trong sạch môi trường văn hóa. Thực hiện tốt Nghị định 87/CP, 88/CP, Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tuy quét ngăn chặn có hiệu quả các văn hóa phẩm phản động đồi trụy, các băng hình video lưu hành trái phép có nội dung xấu. Bồi dưỡng chuyên môn quản lý cho các cán bộ làm công tác văn hóa từ Quận đến phường.

Hoạt động thể dục thể thao: Tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào nhân dân rèn luyện thân thể, đặc biệt đối với thanh niên, học sinh; Củng cố và phát triển các Hội thể thao chuyên ngành. Xây dựng khu Trung tâm Thể dục Thể thao của Quận, phát triển đầy đủ các loại hình hoạt động; Phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao các tài năng, nhân tố mới để nhân rộng, làm nòng cốt cho phong trào thể dục thể thao trên địa bàn. Củng cố, bồi dưỡng đào tạo cán bộ quản lý chuyên môn đáp ứng yêu cầu mới.

f) Chương trình xóa đói giảm nghèo:

Trong thời gian tới, phải tập trung đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo tăng vốn xóa đói giảm nghèo lên gấp 1,5 lần hiện nay (có từ 4 – 4,5 tỷ đồng), đồng thời tranh thủ các nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi từ quỹ quốc gia, dự án nhỏ, quỹ tín dụng, quỹ ngân hàng phục vụ người nghèo,… để tăng mức trợ vốn, giúp các hộ nghèo có điều kiện tổ chức sản xuất, bảo đảm cuộc sống, vượt cảnh đói nghèo, từng bước nâng lên khá. Kiên quyết không để các hộ tái đói, phấn đấu đến năm 2000 xóa một số vùng nghèo trên địa bàn Quận.

3. An ninh quốc phòng:

Kiên quyết giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp, làm thất bại mọi hoạt động gây mất ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh. Tập trung củng cố, xây dựng cơ sở phường vững mạnh toàn diện về: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng, an ninh… Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch diễn tập phòng thủ hàng năm. Đồng thời, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Xây dựng nâng cao chất lượng dân quân tự vệ: Tập huấn cho lực lượng chính trị nòng cốt, nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật… đủ sức phối hợp với lực lượng chính trị sẵn sang đập tan âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm các loại, phấn đấu đến năm 2000 lực lượng dân quân đạt từ 2,5 – 3%/dân số, 100% các Phường Đội trưởng là Đảng viên. Có 70% cơ cấu vào Đảng uỷ Phường, đồng thời đến năm 2000 có 100% đơn vị có Chi đoàn lực lượng vũ trang.

Bảo vệ an ninh kinh tế, làm lành mạnh hóa các hoạt động kinh tế. Kết hợp các ngành chức năng: Tài chính, Thuế, Quản lý Thị trường, Công an, Viện Kiểm sát… để kịp thời phát hiện và xử lý ngay những sai phạm trong hoạt động kinh doanh, trong việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước:

Trong hệ thống chính trị, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Từ đó, cho thấy việc nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp vừa là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên của các Cấp ủy Đảng, vừa là giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Để không ngừng phát huy vai trò, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

a) Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước:

Trước hết, từng Cấp ủy Đảng căn cứ vào các quy định của Trung ương và Điều lệ Đảng về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng loại hình Chi Đảng bộ cơ sở, có sơ kết rút kinh nghiệm lãnh đạo trong thời gian qua và xây dựng quy chế hoạt động của Cấp ủy, trong đó làm rõ hơn nữa sự lãnh đạo và mối quan hệ của Đảng với các cơ quan chính quyền; Đồng thời, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Ngay sau Đại hội, phải tập trung thảo luận xây dựng, bổ sung cụ thể nội dung quy chế làm việc của các Cấp ủy Đảng phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và thực tiễn củat ừng Cấp ủy đơn vị.

b) Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân:

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, trước hết phải thể chế hóa thành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Muốn vậy, phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và các đại biểu thực hiện tốt chế độ tiếp dân, lắng nghe và bàn biện pháp giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri, nâng cao chất lượng của các kỳ họp, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát đối với UBND và các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết HĐND.

c) Nâng cáo hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền:

Tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, thể hiện đầy đủ quan điểm “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Giải quyết mọi công việc phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân và đúng pháp luật. Cán bộ công nhân viên Nhà nước phải thực hiện vai trò là công bộc của nhân dân, thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước và đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, chính quyền. Mặt trận và các đoàn thể phải thường xuyên trao đổi thảo luận, xây dựng và thực hiện tốt quy chế cụ thể về mối quan hệ hợp tác cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả theo mô hình một cửa một dấu trong thời gian tới cần tập trung vào các công việc chủ yếu sau:

- Xây dựng quy chế hoạt động trên cơ sở phân công trách nhiệm công vụ giữa các cơ quan với nhau và giữa cấp trên với cấp dưới, đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước được thông suốt, liên tục và có hiệu quả.

- Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức; Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CB-CNV; Từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và điều hành.

- Về thủ tục hành chính, trước hết cần tập trung cải tiến các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực có yêu cầu cấp bách và liên quan nhiều đến đời sống nhân dân như: thủ tục xin giấy phép xây dựng, hợp thức hóa nhà đất, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề…

- Tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn như: Thanh tra, Kiểm tra, Viện Kiểm sát… Kịp thời uốn nắn, xử lý những vi phạm pháp luật trong hoạt động của các cơ quan và cán bộ nhân viên Nhà nước.

- Tiếp tục có kế hoạch đầu tư tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm giải quyết công việc nhanh và có hiệu quả, đảm bảo nơi làm việc của các cơ quan được nghiêm túc, văn minh, lịch sự, nhưng hết sức cân nhắc trong đầu tư trang thiết bị mới, chỉ trang bị những phương tiện thật sự cần thiết.

Tích cực ngăn chặn tệ nạn tham nhũng trong bộ máy Nhà nước tăng cường giáo dục cán bộ, Đảng viên, công chức nêu cao ý thức phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực nhiệt tình công tác. Đồng thời, từng Cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch, quy chế quản lý, kiểm tra cụ thể, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh kịp thời các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong cơ quan đơn vị, địa phương mình.

c) Hoạt động khối phường:

Trong giai đoạn 1998 – 2000, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường cần tập trung tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Nghiên cứu và từng bước kiện toàn hoàn chỉnh mô hình hoạt động của khối phường trên cơ sở phân công, phân cấp theo pháp lệnh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ở mỗi cấp do Ủy ban Thườn vụ Quốc hội khóa IX ban hành và theo Quyết định 231/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chỉ thị 13 của Thành ủy và Quy định 326 của Thành ủy.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ phường, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công và bố trí cán bộ, Đảng viên tham gia mọi hoạt động từ phường đến tổ dân phố.

- Phát huy vai trò điều hành và nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy hành chính phường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, khuyến khích sản xuất trên địa bàn, chăm lo tốt sự nghiệp văn hóa – xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết kịp thời mọi khiếu nại tố cáo của công dân.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần được củng cố, tăng cường, phát triển được nhiều Hội viên Đoàn viên; Nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo giải quyết tốt những yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng và Nhà nước ở địa phương.

5. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể:

Trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 8B (khóa VI) và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố về đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng.

Nhiệm vụ công tác vận động quần chúng của Đảng bộ từ nay đến năm 2000 là mở rộng, củng cố Mặt trận đại đoàn kết dân tộc, lấy liên minh công – nông – trí làm nòng cốt nhằm phát huy dân chủ XHCN, khơi dậy và khai thác tốt mọi nguồn lực xã hội. Không ngừng đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng từ Quận đến cơ sở, cả về chất lượng và số lượng trên cơ sở kiện toàn tổ chức, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, thực hiện tốt chính sách tôn giáo để đồng bào các tôn giáo đoàn kết sống “Tốt đạo, đẹp đời, đồng hành cùng dân tộc”. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, chăm lo, phục vụ những quyền lợi chính đáng và giải quyết kịp thời những yêu cầu bức xúc của nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, các Cấp ủy Đảng phải có chương trình hành động cụ thể, không ngừng đổi mới công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể hoạt động tốt. Mặt khác, Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở phải năng động, sáng tạo, có sự phối hợp trong hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả và tính đồng bộ của các phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân.

a) Ban Dân vận:

Trước hết, Ban Dân vận Quận ủy cần làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của khối vận, từng bước củng cố tổ chức bộ máy của Ban Dân vận để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sự phối hợp triển khai các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ban Liên lạc tù chính trị, tù binh yêu nước Quận 9 được đồng bộ và có hiệu quả, trong đó chú ý chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách về tôn giáo, các phong trào tập hợp quần chúng có tín ngưỡng sao cho có hiệu quả, phát hiện kịp thời những trường hợp lợi dụng tôn giáo để hoạt động phản cách mạng, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, nhằm tham mưu cho các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết, xử lý nghiêm minh kịp thời.

Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong việc sơ tổng kết các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân, nhằm kịp thời phát hiện, nhân điển hình những nhân tố mới tích cực, phát hiện, uốn nắn những lệch lạc trong hoạt động của các đơn vị trong khối, trước mắt chỉ đạo tốt việc tiến hành Đại hội của các đoàn thể từ Quận đến cơ sở và triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng lực lượng nòng cốt trên địa bàn dân cư” của Thành ủy.

b) Mặt trận Tổ quốc:

Tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và trên cơ sở thực hiện mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân vào các tổ chức xã hội bằng nhiều hình thức thích hợp với từng ngành, từng giới. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của nhân dân, đặc biệt là các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Tương thân, tương trợ”, tham gia chống tham nhũng, giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ môi trường v.v… Qua từng phong trào mà củng cố kiện toàn tổ chức, chú trọng đúng mức công tác củng cố, kiện toàn bộ phận thường trực của Ủy ban Mặt trận các cấp từ Quận đến cơ sở hướng dẫn, tạo điều kiện để các hội quần chúng (Hội Luật gia, Hội Công Kỹ nghệ gia, Hội Chữ Thập đỏ v.v…) đi vào hoạt động có nề nếp, quan tâm phát triển lực lượng nòng cốt, tập trung triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Hàng năm, tổ chức tốt việc bình chọn và tổng kết, biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong toàn Quận.

c) Liên đoàn Lao động:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa VII về xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để công nhân trong các doanh nghiệp nắm vững Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để Luật Công đoàn, Luật Lao động thực sự phát huy tác dụng, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Mỗi tổ chức Công đoàn cơ sở phải là nơi tập hợp, giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức chăm lo đời sống, đoàn kết tương trợ, động viên để lực lượng công nhân viên chức không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề để lao động đạt năng suất, chất lượng cao, góp phần tạo được sự chuyển biến rõ nét và tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại Quận nhà trong giai đoạn hiện nay và những năm kế tiếp. Đảm bảo cơ bản mọi cơ quan, các tổ chức doanh nghiệp đều có tổ chức Công đoàn (quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn ở các đơn vị ngoài quốc doanh) thu hút 100% công nhân các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước và 30 – 50% công nhân các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vào Công đoàn. Qua hoạt động Công đoàn mà phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công nhân ưu tú để Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp Đảng.

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ:

Tiếp tục có kế hoạch tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban để lãnh đạo và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về công tác vận động phụ nữ trong tình hình hiện nay. Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam: “Đảm việc nước, giỏi việc nhà”, đẩy mạnh hơn nữa phong trào phụ bữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc làm nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động nhân dân: “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói giảm nghèo”; Xây dựng quỹ học bổng; Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; Thực hiện “Dân số kế hoạch hóa gia đình”; Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em v.v… Qua các phong trào mà củng cố tổ chức Hội từ Quận đến cơ sở, phát triển Hội viên. Phấn đấu đến năm 2000, có 80% phụ nữ trên địa bàn vào Hội, nâng tổng số Hội viên nòng cốt lên gấp 3 lần hiện nay. Phấn đấu để mỗi tổ chức Hội là chỗ dựa thực sự về nhiều mặt của chị em phụ nữ, vừa chăm lo đời sống, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị em phụ nữ và trẻ em. Trên cơ sở hoạt động của các cấp Hội mà phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của mọi Hội viên nhằm phát động phong trào hành động cách mạng trong giới mình thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng của Quận nhà. Mặt khác, cần phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, tổ công tác cán bộ nữ của Quận ủy tổ chức thực hiện có kết quả các chương trình công tác trọng tâm của phụ nữ nhằm xã hội hóa công tác Hội ngày càng cao.

e) Hội Nông dân:

Tăng cường công tác giáo dục, phát huy truyền thống giáo dục trong giai cấp nông dân, xây dựng tinh thần đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, đời sống, từng bước xây dựng nông thôn theo hướng đô thị hóa. Hội phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Khuyến khích, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận với các chương trình khuyến nông, phát huy thế mạnh của đất nông nghiệp trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác theo hướng sản xuất ra sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đạt năng suất và chất lượng nhằm thích ứng dần với cơ chế thị trường, nâng cao dần đời sống của nhân dân sống bằng nghề nông. Từng bước củng cố tổ chức Hội từ Quận đến cơ sở, phát huy các loại hình Câu lạc bộ, đội, nhóm sản xuất v.v… nhằm thu hút ngày càng đông Hội viên sinh hoạt trong các tổ chức của Hội. Phấn đấu đến năm 2000, mỗi hộ có ít nhất một Hội viên. Thông qua tổ chức Hội các cấp, quản lý, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất, chăn nuôi, từng bước cải thiện đời sống, thoát cảnh nghèo vươn lên khá, giàu. Phát động “Nếp sống văn minh, gia đình văn hóa” đến mỗi hộ nông dân, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới.

f) Lực lượng hưu trí, Hội Cựu Chiến binh, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến:

Trên cơ sở củng cố tổ chức, mở rộng hoạt động thu hút Hội viên, mỗi tổ chức Hội phải là tổ chức đoàn kết, là nơi liên lạc, sinh hoạt tinh thần cho lực lượng cán bộ đã nghỉ hưu. Mặt khác, tổ chức Hội còn là nơi để các đồng chí đã nghỉ hưu có điều kiện thuận lợi tiếp tục tham gia phần sức lực, trí tuệ, tâm huyết còn lại góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ từ Quận đến từng địa bàn khu dân cư.

g) Hội Người Cao tuổi:

Từng bước củng cố tổ chức Hội ở các phường, khu phố đi vào hoạt động có nề nếp, tập trung công tác chăm sóc vật chất, động viên tinh thần để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tham gia có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”.

h) Hội Chữ Thập đỏ:

Tiếp tục xây dựng mạng lưới Hội Chữ Thập đỏ rộng khắp trên địa bàn Quận để sớm đi vào hoạt động có nề nếp, trong đó cần chú ý: Củng cố xây dựng mạng lưới Hội cơ sở ở các phường; Xây dựng lực lượng thanh niên Chữ Thập đỏ xung kích để hỗ trợ hoạt động của Hội; Tổ chức tập huấn 5 kỹ thuật sơ cấp cứu cho chuyên trách và cán bộ Hội viên; Phát triển Hội Chữ Thập đỏ khối trường học và cơ quan xí nghiệp, vận động Ban bảo trợ nhằm tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Hội; Để tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả thiết thực phục vụ nhân dân lao động nghèo, Hội cần liên kết, tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, ban ngành, đoàn thể của Quận và Hội cấp trên.

PHẦN THỨ BA

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, đồng thời xuất phát từ thực tế yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới của Quận. Phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong ba năm tới là: Phát huy truyền thống kiên cường, sáng tạo của Đảng bộ, xây dựng Đảng xứng đáng là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân, giữ vững, tăng cường bản chất của giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong sáng về phẩm chất đạo đức, xây dựng khối đoàn kết thống nhất vững chắc trong Đảng, đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tằng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân… bảo đảm cho Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành phố.

 1. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng:

Quận mới được thành lập và đi vào hoạt động hơn 8 tháng qua, thuận lợi có nhiều song khó khăn thử thách cũng rất lớn và còn kéo dài, trước tình hình đó, để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Quận trong những năm tới đạt kết quả, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu và cụ thể sau:

- Tổ chức tốt việc triển khai nghiên cứu quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến tất cả Đảng viên của Đảng bộ và tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến nhân dân trong Quận gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ I (1998 – 2000).

- Tiếp tục nghiên cứu và có chương trình thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay và nhiệm vụ mục tiêu công tác tư tưởng được đề ra tại Đại hội toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 6 của Đảng bộ Thành phố.

- Trong điều kiện thế giới có những biến đổi khó lường, CNXH lâm vào thoái trào, trong nước nhiều vấn đề mới nảy sinh từ công cuộc đổi mới, các thế lực thù địch ra sức tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng; Xuyên tạc chế độ v.v… Trước tình hình đó, việc giáo dục cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân thấu suốt việc bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị - tư tưởng, nhằm củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và tăng cường sự thống nhất tư tưởng kiên định con đường đi lên CNXH, kiên định sự lãnh đạo của Đảng trong Đảng bộ và nhân dân trên cơ sở đường lối đổi mới của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ I.

- Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, các hoạt động, sinh hoạt chính trị thường xuyên và nhân các dịp lễ, tết… mà nâng cao nhận thức tư tưởng, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng chú trọng việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, mọi cán bộ Đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở phải gương mẫu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ chính trị, nghiêm túc tham gia nghiên cứu, quán triệt để nắm vững nội dung các Nghị quyết của Đảng. Mặt khác, mọi cán bộ Đảng viên luôn phấn đấu, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những quan điểm mơ hồ, những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào CNXH và sự lãnh đạo của Đảng. Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch tạo cơ sở cho sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân.

- Từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Quận và cơ sở, hình thành các tổ chức chuyên môn như: Tổ Khoa giáo, Lịch sử Đảng, Dư luận xã hội v.v…

2. Công tác tổ chức cán bộ:

a) Công tác tổ chức:

Với đặc điểm của một Đảng bộ mới thành lập, công tác tổ chức cần tập trung củng cố ở tổ chức Đảng và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, có cơ chế và phương thức hoạt động thích hợp, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai trò chủ động, tích cực, năng động của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị kinh tế, các đoàn thể nhân dân. Nâng cao tính tiên phong chiến đấu của các cơ sở Đảng và của mỗi Đảng viên trong công cuộc đổi mới, trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Chi Đảng bộ tại từng đơn vị cơ sở Đảng. Mặt khác, phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ và giữ gìn kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, chấn chỉnh các cơ sở yếu, khắc phục sự buông lỏng công tác Đảng, cải tiến nội dung sinh hoạt Đảng, có kế hoạch khảo sát, đánh giá đúng từng loại hình cơ sở để có biện pháp chỉ đạo phù hợp, bảo đảm cho mỗi loại hình hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo tinh thần Quy định 326 và Chỉ thị 13 của Thành ủy, phấn đấu hàng năm thực hiện đạt chỉ tiêu xây dựng 70% - 75% Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đảng bộ Quận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

b) Công tác cán bộ:

Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở Đảng bộ thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Bảo đảm nguyên tắc tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ từ Quận đến các tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ theo quy hoạch gắn với đào tạo chuyên ngành công tác, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đào tạo cán bộ nữ trên cơ sở nắm vững tiêu chuẩn, thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời kết hợp tốt các độ tuổi, đảm bảo tính liên tục và tính phát triển trong đội ngũ cán bộ Quận và cơ sở. Đến năm 2000, đảm bảo tất cả cán bộ Đảng chủ chốt ở Quận phải có trình độ cao cấp, Đại học chính trị, Đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực được phân công phụ trách và có trình độ ngoại ngữ tương đương bằng A trở lên. Đảm bảo cán bộ chủ chốt ở phường có trình độ cao cấp, Đại học chính trị, Trung cấp quản lý Nhà nước, kinh tế, nghiệp vụ chuyên môn, có trình độ một ngoại ngữ tương đương bằng A, 100% Đảng viên phải qua lớp chính trị cơ bản.

Trong nhiệm kỳ tập trung tổ chức mở các lớp và đưa đi đào tạo cụ thể là:

- 06 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

- 01 lớp Cử nhân chính trị: 50 đồng chí

- Tiếp tục duy trì lớp Đại học Luật.

- 01 lớp Trung cấp quản lý Nhà nước: 80 đồng chí

- 06 lớp lý luận chính trị phổ thông: 100 đến 150 đồng chí

- Đưa đi đào tạo chuyên ngành tương đương hơạc Đại học: 30 đến 40 đồng chí

Tiếp tục kiện toàn bộ máy Ban Tổ chức Quận ủy, trang bị phương tiện làm việc đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ. Làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức cán bộ từ Quận đến cơ sở.

c) Công tác phát triển Đảng viên mới:

Trên cơ sở quy hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn của từng tổ chức cơ sở Đảng, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, yêu cầu của tổ chức và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ hàng năm mỗi Chi Đảng bộ phải nỗ lực phát triển Đảng viên mới đảm bảo đạt tiêu chuẩn về mặt chất lượng cũng như đạt chỉ tiêu về mặt số lượng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ phát triển được 80 – 100 Đảng viên mới, hướng phát triển tập trung trong công nhân trực tiếp sản xuất, ở phường, khu phố, ngành giáo dục…

3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

Trong bối cảnh và tình hình cách mạng hiện nay, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là yêu câu rất quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ là giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, quản lý tốt đội ngũ cán bộ, Đảng viên của Đảng bộ, đảm bảo cho các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Trước mắt, tiếp tục kiện toàn tổ chức Ban Bảo vệ chính trị nội bộ của Quận đi vào hoạt động có nề nếp, thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc của Ban bảo vệ chính trị nội bộ. Giáo dục, phổ biến để tất cả Đảng viên am hiểu và thực hiện tốt công tác này. Từng bước rà soát, đánh giá, quản lý lý lịch cán bộ Đảng viên thuộc Quận quản lý. Nhanh chóng sưu tra, có kết luận rõ ràng những trường hợp có thắc mắc về lịch sử chính trị của cán bộ Đảng viên. Bảo vệ cán bộ trước những luận điệu, xuyên tạc. Giải tỏa công khai các trường hợp có dư luận không đúng sự thật về phẩm chất chính trị - đạo đức của cán bộ Đảng viên.

4. Công tác kiểm tra Đảng:

Điều lệ Đảng đã khẳng định: kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ muốn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình cần tập trung kiện toàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng của Quận ủy và đẩy mạnh công tác kiểm tra ở tất cả các cơ sở Đảng, trên tinh thần không ngừng tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra của Đảng. Muốn vậy, phải không ngừng nâng cao năng lực, uy tín của lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra từ Quận đến cơ sở định kỳ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nghe báo cáo tình hình công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra các cơ sở Đảng trong Quận để kịp thời nắm tình hình và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi tổ chức Đảng và Đảng viên phải chịu sự kiểm tra của Đảng và tham gia tốt công tác kiểm tra ở đơn vị mình. Các Cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng. Thông qua kiểm tra để phát hiện nhân tố mới, phát huy ưu điểm, ngăn ngừa và khắc phục khuyết điểm. Xử lý công minh, kịp thời Đảng viên và tổ chức Đảng có hành vi vi phạm, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chjến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

II. LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Trên cơ sở xác định Đoàn viên, thanh niên là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng bộ, Cấp ủy Đảng cần tổ chức sơ kết việc thưự hiện Nghị quyết TW 4 và Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về công tác thanh niên trong tình hình mới. Từ đó, xây dựng kế hoạxh và đề ra chương trình hành động cho thời gian tới đối với công tác lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Quận 9 cho phù hợp.

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng XHCN cho Đoàn viên, thanh niên; Giáo dục truyền thống yêu nước, yêu CNXH, tinh thần độc lập dân tộc để trên cơ sở đó xác định giáo dục phẩm chất đạo đức, xây dựng nhân cách cho thanh niên trong tình hình cách mạng mới.

Mỗi Cấp ủy Đảng cần quán triệt tốt các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác thanh niên, các tổ chức Đảng chính quyền cần phối hợp trong lãnh đạo và chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn, Hội hoạt động tốt. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo nhạy bén trong thanh niên, quan tâm giải quyết những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng bức xúc trong thanh niên. Có biện pháp khơi dậy trong lực lượng Đoàn viên thanh niên sức mạnh của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội – an ninh quốc phòng tại từng đơn vị, địa phương.

Tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ Quận đến cơ sở, từng bước đưa hoạt động của Đoàn, Hội đi vào nề nếp, đặc biệt chú ý củng cố tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở, quan tâm đầy đủ đến chất lượng của các hoạt động cả bề nổi và chiều sâu. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất trong thanh niên. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình công tác do Trung ương Đoàn và Thành Đoàn đề ra như “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”… Phấn đấu để mỗi tổ chức Đoàn, Hội thực sự là trường học Cộng sản, là người bận thân thiết của thanh niên. Từng bước xây dựng, củng cố để đến năm 2000 nâng tổng số Đoàn viên, Hội viên lên gấp 2 lần hiện nay, trong đó 40 – 50% là lực lượng nòng cốt. Qua các phong trào mà rèn luyện, bồi dưỡng, giác ngộ để giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho Đảng, đào tạo, bổ sung những cán bộ Đoàn năng động, có phẩm chất đạo đức, có trình độ và nhiệt tình cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở. Tổ chức và lãnh đạo tốt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh tại Quận nhà.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ I khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, ý thức sâu sắc trọng trách được giao ở một địa bàn có vai trò quan trọng về nhiều mặt của thành phố, có nhiều thuận lợi cũng không ít khó khăn phức tạp. Song với truyền thống đoàn kết nhất trí, kiên định con đường XHCN mà Bác Hồ, Đảng ta, nhân dân ta đã chọn, gắn bó trong sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Đảng bộ và nhân dân Quận 9 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức tự cường, quyết tâm khắc phục mọi tồn tại yếu kém, vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu do Đaị hội đề ra, tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới của Đảng trên địa bàn Quận 9 tiến lên những bước mới toàn diện vững chắc hơn, góp phần tích cực cùng thành phố và cả nước tạo ra bước chuyển biến quan trọng của thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mục tiêu do Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI đề ra.

Thông báo