Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước; việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Thành phố đã đi vào thực tiễn cuộc sống tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Nhiều dự án phát triển kinh tế, xã hội được đầu tư xây dựng trên địa bàn đã góp phần thay đổi diện mạo của quận trong quá trình đô thị hóa; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống của Nhân dân từng bước cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quá trình đô thị hóa trên địa bàn tiếp tục diễn ra nhanh; một số dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố được triển khai cần phải tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi mặt bằng; tình hình lạm phát, kinh tế gặp khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; dân số cơ học tăng nhanh; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tiếp tục có diễn biến phức tạp là các vấn đề ảnh hưởng nhất định đến quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng bộ và Nhân dân Quận 9 phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015.

PHẦN THỨ NHẤT:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ IV (2010 - 2015)

I/ NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC:

1/ Kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu của ngành Thương mại - Dịch vụ đạt 26,58%, vượt 8,58% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tập trung quản lý Nhà nước đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy hoạch ngành; tăng cường công tác quản lý thị trường. Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đạt được những kết quả nhất định, góp phần ổn định cuộc sống Nhân dân; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của Nhân dân gắn với vận động hưởng ứng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất bình quân hàng năm của ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt 14,61%, vượt 3,61% so với chỉ tiêu nghị quyết. Định kỳ tổ chức họp mặt, gặp gỡ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để kịp thời hỗ trợ hoạt động; giải quyết giảm, giãn và miễn thuế; kết nối với các ngân hàng để vay vốn ưu đãi giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn ổn định sản xuất. Hiện nay, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có ngành nghề đa dạng với quy mô sản xuất vừa và nhỏ, chiếm tỷ trọng chủ yếu là ngành may mặc, giày da, sản xuất vật liệu xây dựng. Tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; thường xuyên hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn để định hướng cho hoạt động của Hợp tác xã theo luật định.

Tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi” phù hợp với quá trình đô thị hóa của quận. Thực hiện khuyến nông và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống và xử lý dịch cúm gia cầm. Triển khai chương trình phát triển du lịch sinh thái nhằm khai thác thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên sông nước trên địa bàn, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển 100 ha vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái tại phường Long Phước, từng bước thu hút được khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí, tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác ngân sách - đầu tư gắn với chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chủ trương khoán biên chế, khoán kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130 và Nghị định 43 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho các đơn vị thuộc quận sử dụng ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, đúng dự toán được duyệt. Tăng cường các biện pháp quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách; tổng thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, tốc độ tăng trưởng bình quân là 1,44%/năm (đã loại trừ kết dư và thu chuyển nguồn); điều hành ngân sách ổn định, mức kết dư bình quân hàng năm đạt 4,69% trên tổng chi thường xuyên, đạt 156,33% so với nghị quyết.

2/ Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:

Lãnh đạo sử dụng hiệu quả nguồn vốn (gồm vốn quận, vốn ngân sách tập trung của Thành phố giao cho quận quản lý), để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật xây dựng, các công trình chuyển tiếp, công trình trọng tâm, trọng điểm, cấp bách và nâng cấp công trình đảm bảo an toàn giao thông đô thị; tổng vốn ngân sách đầu tư ước 1.065 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng, đạt 108,4% chỉ tiêu nghị quyết, trong đó hoàn thành đưa vào sử dụng 219 công trình và đang triển khai thực hiện 62 công trình. Thực hiện đúng quy trình phân cấp về công tác quản lý, lập, thẩm tra, phê duyệt và quyết toán các dự án; tăng cường công tác giám sát cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công góp phần nâng cao chất lượng, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình.

Tập trung lập, điều chỉnh, công bố và quản lý quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của quận; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã phủ kín 95,64% diện tích tự nhiên toàn quận, phần còn lại là quỹ đất dự trữ. Giải quyết kịp thời các hồ sơ về quản lý đô thị, công trình công cộng; hoàn thành công tác bán nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61 của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát; đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Chỉ đạo xây dựng và triển khai tốt phương án phòng cháy - chữa cháy, phòng chống lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên - Môi trường; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về nhà đất, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân. Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, các huyện giáp ranh thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Tập trung lãnh đạo các ngành, các cấp triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của các dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận. Chủ động đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét có cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để đảm bảo quyền lợi chính đáng, ổn định cuộc sống của người dân và đẩy nhanh tiến độ thu hồi mặt bằng. Đến nay đã thu hồi được 1.610,7763 ha/1718,75 ha đất thực hiện các dự án, hỗ trợ bồi thường giải quyết tái định cư cho 6.395/8.927 hộ dân.

3/ Kết quả thực hiện chương trình, công trình trọng tâm:

- Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá: cuối năm 2013, quận cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm (chiếm tỷ lệ 0,98% tổng hộ dân); hoàn thành trước thời gian 02 năm theo Đề án giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn (2009 - 2015) và trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Tập trung thực hiện chuẩn nghèo giai đoạn (2014 - 2015), toàn quận còn 3.482 hộ nghèo theo tiêu chí mới 16 triệu đồng/người/năm (chiếm tỷ lệ 4,94% tổng số dân); chỉ đạo tăng cường nhiều giải pháp hiệu quả để hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đến nay đã đưa ra khỏi chương trình 2.286 hộ nghèo vượt chuẩn 16 triệu đồng/người/năm, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 1,32%.

- Chương trình cải cách hành chính: ban hành chương trình hành động của Quận ủy về công tác cải cách hành chính giai đoạn (2011 - 2015); đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã cơ bản được chuẩn hóa, nâng cao được ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân; rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là thủ tục liên quan đến thuế, nhà đất và nhu cầu của Nhân dân; khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ công chức.

- Chương trình nước sinh hoạt của Nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện; phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức khảo sát và triển khai lắp đặt phủ kín mạng lưới cấp nước tại phường Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình, Tăng Nhơn Phú A, Hiệp Phú và đầu tư phát triển mạng ống cấp nước cho các phường còn lại; đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn quận đạt 98,74%; phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ đạt chỉ tiêu 100% hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

- Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được tập trung lãnh đạo thực hiện và đạt những kết quả nhất định; nhiều mô hình sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao không gây ô nhiễm môi trường được nhân rộng trên địa bàn.

- Các công trình trọng tâm: đã hoàn thành Công viên Nghĩa trang đưa vào sử dụng theo phương thức xã hội hóa đầu tư. Đã khởi công công trình nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ ngã ba Lã Xuân Oai đến ngã ba Mỹ Thành); khởi công 03 công trình thuộc kế hoạch chỉnh trang đô thị tại 02 phường Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B; thực hiện mở rộng và bê tông hóa 176 tuyến đường theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Công trình xây dựng Trụ sở hành chính quận đã được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố thuận chủ trương đầu tư tại vị trí hiện hữu, quận đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Thành phố ghi vốn thực hiện.

4/ Văn hóa – xã hội:

Giáo dục - đào tạo được đầu tư mạnh mẽ và phát triển khá toàn diện, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Hoàn thành công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp đến năm 2020; đầu tư xây dựng mới 14 trường học và nâng cấp, sửa chữa trường lớp cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học trên địa bàn quận. Đến nay, có 07 trường được Thành phố công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đạt 70% chỉ tiêu nghị quyết. Hiệu suất đào tạo bậc Tiểu học bình quân hàng năm đạt 98,49%, Trung học cơ sở bình quân hàng năm đạt 91,87%, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1, lớp 6 hàng năm đạt 100%, đạt chỉ tiêu nghị quyết; phong trào học sinh giỏi tiếp tục được phát huy, tỷ lệ học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc và thành phố hàng năm đều tăng. Công tác phổ cập giáo dục các bậc học luôn được duy trì, giữ vững và chất lượng ngày càng nâng cao. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hệ thống trường ngoài công lập, đặc biệt là các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình. Tiếp tục duy trì hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại 13 phường, hỗ trợ tích cực trong công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật... đáp ứng được nhu cầu học tập và nâng cao trình độ dân trí của Nhân dân.

Công tác Y tế - Dân số - Gia đình, Trẻ em được quan tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết; triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng; hệ thống y tế từ quận tới phường được đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị; đã đầu tư xây mới Trung tâm y tế dự phòng quận. Đến nay, 13/13 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế, đạt 118,2% chỉ tiêu nghị quyết. Thực hiện tốt chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tính đến cuối năm 2014 là 1,175%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên được kéo giảm còn 4,28%, đạt chỉ tiêu nghị quyết. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu vì trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đã cấp 21.270 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đến nay, 13/13 phường đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em.

Văn hóa - thể dục thể thao tiếp tục phát triển; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân; đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên, các chương trình văn hóa, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa người dân; phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cộng đồng dân cư tiếp tục được giữ gìn, phát huy. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa được thực hiện nghiêm túc; thường xuyên kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh sai phạm, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư; các di tích lịch sử trên địa bàn được quản lý và phát huy có hiệu quả góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống địa phương đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đã khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà truyền thống Khu di tích căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã.

Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; nhiều phường đã chủ động triển khai các mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp, tạo nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy quyền dân chủ của Nhân dân; công tác tuyên truyền vận động nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được duy trì thường xuyên và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, đã có 63 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, đạt 121,15% chỉ tiêu nghị quyết; 03 phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; 92,25% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, đạt 131,78% chỉ tiêu nghị quyết.

Phong trào tập luyện thể thao, rèn luyện thể chất của người dân được đẩy mạnh, công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ đã đem lại kết quả thiết thực; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 24,7% trên tổng số dân, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Thông qua phong trào thể thao quần chúng đã tuyển chọn được nhiều vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao cấp Quận, Thành phố đạt thành tích cao, số huy chương đạt được từng năm đều tăng; công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao được quan tâm thực hiện, đã huy động được nhiều nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư xây dựng, góp phần tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân.

Công tác chăm lo cho diện chính sách, dân nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được đẩy mạnh, huy động các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia góp sức cùng Đảng bộ thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm lo cho diện chính sách, dân nghèo; đã xây dựng mới 04 căn, sửa chữa 25 căn nhà tình nghĩa cho diện chính sách; tặng 113 căn nhà tình thương cho hộ nghèo. Với sự tập trung chỉ đạo của Quận ủy, sự quan tâm của các ngành các cấp và toàn xã hội, công tác chăm lo cho dân nghèo đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt trước thời gian quy định; tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả như: đào tạo nghề miễn phí, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn làm kinh tế gia đình, hỗ trợ phương tiện làm ăn buôn bán… đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, cuộc sống từng bước ổn định. Chỉ tiêu vận động quỹ giảm nghèo hàng năm được thực hiện khá tốt; công tác quản lý, sử dụng quỹ chặt chẽ, hiệu quả, hiện duy trì quỹ giảm nghèo với tổng số tiền là 10,476 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn được kéo giảm xuống còn 2,85%. Đối với các hộ bị giải tỏa, thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn, bên cạnh các chính sách theo qui định, Quận quan tâm tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn, hỗ trợ học phí… qua đó, giúp các hộ chuyển đổi ngành nghề phù hợp, ổn định cuộc sống.

Bình quân hàng năm, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.201 lượt người, đạt 105% so với nghị quyết; đào tạo nghề 2.235 lượt người, đạt 49,7% so nghị quyết. Chỉ đạo nâng cấp Trung tâm Dạy nghề thành trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo dạy nghề; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người có đất bị thu hồi, bộ đội xuất ngũ, diện hộ nghèo, diện hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

5/ Quốc phòng, an ninh và công tác tư pháp:

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ quận vững chắc. Hàng năm chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống biểu tình phá rối an ninh trật tự kết hợp với diễn tập phòng thủ đạt theo yêu cầu; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động lễ, hội, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quận.

Quan tâm chỉ đạo sơ, tổng kết các nghị quyết của Trung ương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, xây dựng mô hình điểm về tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện, qua đó từng bước nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang, thực hiện tốt về yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu chiêu sinh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định, 100% các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng vũ trang; trong đó thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao quân cả hai cấp, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt yêu cầu Thành phố giao. Hàng năm tổ chức tốt hội thao quốc phòng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, là một trong những đơn vị đạt thứ hạng cao cấp Thành phố.

Quán triệt, triển khai chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chỉ đạo cơ quan Công an, Quân sự tăng cường phối hợp nắm diễn biến tình hình, quan hệ tiếp xúc của các đối tượng chính trị để kịp thời ngăn chặn hoạt động móc nối, lôi kéo biểu tình, gây rối an ninh trật tự công cộng; mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra đấu tranh truy quét tội phạm hình sự và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn quận. Tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển hóa các cụm phường phức tạp về an ninh trật tự; xây dựng khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn về an ninh trật tự; khu nhà trọ không có tội phạm ẩn náu. Tăng cường các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, không để ùn tắc giao thông trên các tuyến đường chính và các khu vực trường học trong giờ cao điểm.

Công tác cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan hoạt động tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. Tập trung chỉ đạo giải quyết án tồn, án quá hạn, án dân sự, những vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; đưa ra xét xử lưu động các vụ án hình sự nhằm mục đích răn đe, tuyên truyền giáo dục góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

6/ Củng cố kiện toàn hệ thống chính trị:

6.1. Về xây dựng Đảng:

6.1.1. Chính trị tư tưởng:

Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 94,6%. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cấp ủy cơ sở Đảng ngày càng quan tâm nắm tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những phát sinh về tư tưởng, từng bước nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch; từng tổ chức Đảng đã chủ động đề ra giải pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đã phát hành Lịch sử Đảng bộ 04 phường Phước Long B, Long Trường, Trường Thạnh, Phú Hữu; cơ bản hoàn thành biên soạn Lịch sử Đảng bộ các phường còn lại và Lịch sử Tiểu đoàn 4 anh hùng.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quận ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện và được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ đảng viên, quần chúng Nhân dân. Thông qua việc học tập theo chủ đề từng năm, các cấp ủy Đảng đã bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; qua đó vai trò nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từng bước được nâng lên; nhiều phong trào và hoạt động xã hội trong Nhân dân về thực hiện làm theo tấm gương của Bác được đẩy mạnh; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn… thể hiện ngày càng đậm nét hơn và xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

6.1.2. Tổ chức, cán bộ:

+ Công tác tổ chức:

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt một số kết quả tích cực; đã tăng cường làm việc trực tiếp với từng cơ quan, đơn vị, tổ chức giao ban chuyên đề theo từng loại hình để kịp thời định hướng những vấn đề trọng tâm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức Đảng được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thành lập Đảng ủy cơ quan Đảng – đoàn thể, Đảng ủy cơ quan chính quyền quận; duy trì tốt hoạt động Đảng bộ bộ phận ở các phường đã thành lập; chỉ đạo thực hiện tốt mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại các phường thí điểm.

Thực hiện tốt Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; ngoài việc duy trì phân công các đồng chí Quận ủy viên phụ trách Chi, Đảng bộ cơ sở, tăng cường phân công lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng Quận ủy tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, qua đó nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm sát với thực chất hơn; cụ thể hóa tiêu chí đánh giá phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng trên cơ sở căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Công tác kết nạp đảng viên mới đạt về số lượng và chất lượng, kết nạp 840 đảng viên mới (tăng 183 đảng viên với so với nhiệm kỳ trước), đạt tỷ lệ 120% chỉ tiêu nghị quyết; tập trung kết nạp Đảng trong loại hình ngành giáo dục, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đến nay 100% trường học đều đã có đảng viên và 49/50 trường học có tổ chức Đảng, đạt 98% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, tập trung sưu tra hồ sơ phục vụ công tác kết nạp Đảng, rà soát lịch sử chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay phục vụ công tác cán bộ; triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị.

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo Kết luận 80 của Ban Bí thư, Chỉ thị 10 của Thành ủy, đã thành lập 17 chi bộ (đạt 113% chỉ tiêu nghị quyết), trong đó có 05 chi bộ từ 500 lao động trở lên (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết); thành lập 192 tổ chức công đoàn, đảm bảo 100% doanh nghiệp đủ điều kiện đều có tổ chức công đoàn và 60 chi đoàn, chi hội thanh niên.

+ Công tác cán bộ:

Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành đúng nguyên tắc, công khai dân chủ, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ ; đảm bảo quy hoạch “động” và “mở”; đã quy hoạch 322 đồng chí, trong đó 28 đồng chí diện Thành ủy quản lý và 294 diện Quận ủy quản lý. Công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn; trong nhiệm kỳ đã đề bạt, điều động, luân chuyển 203 trường hợp, đa số cán bộ đều đảm bảo năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bước đầu đã luân chuyển cán bộ trẻ dự bị các chức danh lãnh đạo, quản lý về cơ sở để đào tạo, thử thách, tích lũy kinh nghiệm; thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ từ mặt trận, đoàn thể sang công tác Đảng, chính quyền và ngược lại. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; đã cử 910 lượt cán bộ tham dự các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; đến nay tỷ lệ cán bộ chủ chốt có trình độ đại học chuyên ngành đạt 95,1%, cao cấp chính trị đạt 93,9% chỉ tiêu nghị quyết.

Tổ chức tốt kế hoạch tham quan nghỉ mát hàng năm cho đảng viên 40, 50 năm tuổi Đảng, cán bộ diện chính sách, Bí thư Chi bộ khu phố; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1.037 đồng chí. Lập 09 hồ sơ đề nghị Thành ủy xét công nhận người hoạt động cách mạng từ trước 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần theo Hướng dẫn 30 của Ban Tổ chức Trung ương.

6.1.3. Kiểm tra, giám sát:

Triển khai quán triệt kịp thời Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với Thanh tra quận, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy cơ quan chính quyền quận; quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên diện Quận ủy quản lý; quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật; quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đã giúp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm sát với yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, đã tiến hành kiểm tra 133 tổ chức Đảng và 15 đảng viên; giám sát chuyên đề 11 tổ chức Đảng và 08 đảng viên trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhất định; qua đó đã giúp tổ chức Đảng rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ngăn ngừa hạn chế sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phát huy tốt vai trò, chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Ngoài việc thực hiện kiểm tra thường xuyên tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, kiểm tra tài chính Đảng, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức Đảng và 15 đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng; việc thi hành kỷ luật đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo Điều lệ Đảng quy định, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong nhiệm kỳ, có 01 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách; có 62 đảng viên bị xử lý kỷ luật, giảm 22,5% so với nhiệm kỳ trước.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và ngày càng được trẻ hóa; hàng năm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra quận và cơ sở; qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ngày càng vững về nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6.1.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cấp ủy Đảng cơ sở và cán bộ đảng viên; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận số 21 của Trung ương (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến phòng ban, đơn vị, cấp ủy - Ủy ban nhân dân 13 phường. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung trên các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, sử dụng đất, quản lý xây dựng, quản lý tài chính, quản lý các nguồn quỹ vận động, trong mua sắm trang thiết bị…; qua đó, kịp thời nhắc nhở, chỉ đạo xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân sai phạm.

6.1.5. Công tác lãnh đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”:

Ban Thường vụ Quận ủy tập trung triển khai quán triệt sâu rộng nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở đảm bảo yêu cầu của Thành ủy. Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình của từng tập thể và cá nhân thể hiện sự nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình, qua đó tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm và đề ra các giải pháp khắc phục sửa chữa những mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Qua 03 năm tổ chức thực hiện đã tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về xây dựng đội ngũ cán bộ, về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai Đề án 02 của Thàn ủy, thành lập Ban Chỉ đạo, giao ban chuyên đề về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” … qua đó giúp cấp ủy Đảng cơ sở nhận diện đúng, trúng và đề ra các giải pháp để phòng, chống sát với tình hình thực tế tại từng cơ quan, đơn vị.

Hoàn thành công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó đã quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để nắm bắt công việc, tích lũy kinh nghiệm, vận dụng giữa lý luận và thực tiễn góp phần tạo nguồn cán bộ có chất lượng đảm bảo tính lâu dài. Có kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận đến cơ sở, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và có sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã được điều chỉnh bổ sung năm 2014; chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, giải quyết công việc đúng thẩm quyền. Quan tâm cải tiến lề lối làm việc, nội dung, hình thức tổ chức các kỳ hội nghị Ban Chấp hành. Chú trọng đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, thông qua việc tăng cường các buổi làm việc trực tiếp với từng ngành, đơn vị, địa phương; tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề với từng loại hình; các buổi gặp gỡ trực tiếp Trưởng, phó khu phố, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo định hướng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ, đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Thường trực Quận ủy chỉ đạo Văn phòng Quận ủy (bộ phận tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo) phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chọn lọc những đơn thư khiếu nại tồn đọng kéo dài để tập trung chỉ đạo giải quyết.

6.2. Về xây dựng chính quyền:

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng ban quận và Ủy ban nhân dân 13 phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức gắn với luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với chức danh quy hoạch và chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận của chính quyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng góp phần khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại; tạo bước chuyển trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức về tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015; thành lập bộ phận tư vấn, hỗ trợ người dân trong quá trình làm thủ tục hồ sơ hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008, thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa các phòng ban quận và Ủy ban nhân dân 13 phường trong luân chuyển, giải quyết hồ sơ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và tránh gây phiền hà cho Nhân dân.

Công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân được quan tâm chỉ đạo; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21 của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ được chú trọng, đặc biệt đối với cán bộ công chức các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với dân, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý sai phạm của cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

6.3. Về công tác vận động Nhân dân:

Công tác vận động Nhân dân của Đảng bộ quận đạt kết quả tương đối toàn diện, chú trọng công tác Dân vận của chính quyền; không ngừng phát huy dân chủ trong các loại hình, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Triển khai thực hiện chương trình hành động của Quận ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19 của Thành ủy về Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua việc nâng cao vai trò giám sát cộng đồng, triển khai hộp thư giám sát để Nhân dân tham gia góp ý, giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chỉ đạo sơ, tổng kết Quy định về phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng, Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, qua đó nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân để “nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”, giúp cho các cấp ủy quan tâm xây dựng nghị quyết sát hợp với tình hình, đảm bảo phương thức “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và Nhân dân làm chủ”.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức và hướng mạnh hoạt động về cơ sở; tổ chức tuyên truyền, vận động đóng góp ủng hộ các nguồn quỹ nhằm hỗ trợ, chăm lo cho các hộ dân nghèo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Dân vận khéo; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường vận động, thuyết phục Nhân dân đồng thuận với chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm; vận động thực hiện tốt công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Hàng năm, có trên 81% tổ chức Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở được công nhận xuất sắc, vững mạnh; công tác tập hợp đoàn viên, hội viên được tăng cường, đạt tỷ lệ bình quân là 71%. Công tác kết nạp đoàn viên, hội viên được quan tâm thực hiện, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội (năm 2011, 2012) và chỉ tiêu đoàn thể cấp trên giao (từ năm 2013 đến nay).

Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong các mặt đời sống xã hội, tích cực tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; tăng cường lãnh đạo công tác tập hợp thanh thiếu niên và các hoạt động xung kích tình nguyện, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tạo nguồn phát triển Đảng và bổ sung nguồn cán bộ cho địa phương. Tăng cường vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các hoạt động xã hội; làm tốt công tác cán bộ nữ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội cơ sở. Hội Nông dân tiếp tục phối hợp triển khai công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị bền vững; tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân ổn định sản xuất, chuyển đổi ngành nghề; quan tâm chăm lo, hỗ trợ đời sống cho các hộ nông dân trong các khu vực quy hoạch, thu hồi mặt bằng để triển khai các dự án. Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động, quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị, trình độ tay nghề cho lực lượng lao động; chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng từ công nhân và xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hội Cựu chiến binh quận phối hợp thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chăm lo tốt đời sống của cán bộ, hội viên và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi và các hội, đoàn quần chúng khác hoạt động đúng theo chức năng, điều lệ; phát huy vai trò gương mẫu, uy tín của cán bộ hưu trí, người cao tuổi trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống địa phương, tích cực tham gia các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, xã hội nhân đạo, khuyến học, khuyến tài… Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa cho đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo; thường xuyên tiếp xúc, vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sống theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.

7/ Đánh giá chung:

- Kinh tế có sự tăng trưởng từng bước chuyển dịch theo cơ cấu thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đô thị; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường; tích cực phối hợp với các ngành liên quan của Thành phố trong xử lý ô nhiễm môi trường. Công tác quản lý và phát triển đô thị đạt được kết quả thiết thực; hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, góp phần từng bước thay đổi diện mạo của quận.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung lãnh đạo và có sự chuyển biến tích cực; sự nghiệp giáo dục - đào tạo của quận không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất, trường lớp ở các cấp học được đầu tư đồng bộ và từng bước chuẩn hoá, đảm bảo cho con em trên địa bàn quận được học ngày 02 buổi; phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có sự phát triển; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai đồng bộ. Công tác an sinh xã hội được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, phát huy tốt nội lực để chăm lo cho dân nghèo, gia đình chính sách; chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá tiếp tục được đẩy mạnh, vận động và duy trì các nguồn quỹ hỗ trợ cho hộ nghèo bằng nhiều hình thức để vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự chuyển biến và đạt được kết quả nhất định; chất lượng xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác cải cách tư pháp đã góp phần vào việc lập lại trật tự kỷ cương, đảm bảo sự công minh của pháp luật.

- Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn và củng cố; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ được quan tâm lãnh đạo thực hiện khá tốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

- Công tác vận động Nhân dân được các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, tập hợp, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với các ngành, các giới và Nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là các phong trào, các cuộc vận động đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo, thực hiện công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm, công trình phúc lợi xã hội.

II/ HẠN CHẾ, YẾU KÉM:

1/ Về kinh tế:

Ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; kinh tế tập thể chưa phát triển, chủ yếu là thực hiện hợp đồng gia công và chưa liên kết để cùng nhau phát triển. Mô hình phát triển du lịch sinh thái có quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu là tự phát nên chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao; vẫn còn tình trạng chăn nuôi không đúng theo quy hoạch, tiềm ẩn các dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

2/ Về quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:

Vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Tiến độ một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản, công trình chỉnh trang đô thị và các công trình trọng tâm như mở rộng đường Lã Xuân Oai, đường Bưng Ông Thoàn, đường Lê Văn Việt (đoạn ngã tư Thủ Đức đến ngã ba Lã Xuân Oai) còn chậm hoặc chưa triển khai thực hiện được.

Công trình trọng tâm xây dựng mới Bệnh viện Quận chưa thực hiện do chờ Thành phố rà soát quy hoạch các bệnh viện tuyến quận để phân cấp đầu tư và chương trình xây dựng từ 3 - 4 chung cư cao tầng phục vụ nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp chưa được triển khai do khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

3/ Về văn hóa – xã hội:

Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các trường học được quan tâm thực hiện nhưng chưa đáp ứng kịp với sự phát triển nhanh của dân số dẫn đến sỉ số các lớp học còn cao ảnh hưởng đến việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết. Hiệu quả hoạt động của một số trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa phường còn thấp. Chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện, các cơ sở y tế của phường và kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực y tế còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân. Việc đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở tại một số phường còn chậm; việc xây dựng phường văn minh đô thị và khu phố văn hóa chưa thật sự bền vững, còn nặng về thành tích và chỉ tiêu; tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường vẫn còn diễn ra. Một số hộ đã thoát nghèo nhưng chưa thật sự bền vững, có khả năng tái nghèo cao. Công tác đào tạo nghề chưa đạt hiệu quả, chưa gắn kết với nhu cầu việc làm của người lao động.

4/ Về quốc phòng, an ninh và công tác tư pháp:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm dẫn đến phạm pháp hình sự chưa được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng tăng trong những năm gần đây; chính sách hậu phương quân đội chưa được quan tâm đúng mức. Cải cách tư pháp chưa đồng bộ ở một số lĩnh vực; đội ngũ thẩm phán còn thiếu nên tỷ lệ giải quyết án, nhất là án dân sự chưa đạt yêu cầu đề ra.

5/ Về củng cố kiện toàn hệ thống chính trị:

Công tác tiếp nhận và giải quyết các vấn đề dư luận phản ánh có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hóa các chuẩn mực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên hiệu quả đạt được chưa cao; chưa quan tâm đúng mức đến việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo nên chưa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết; chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư tại một số chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa đạt yêu cầu; tinh thần tự phê bình, phê bình của cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ tại một số tổ chức Đảng còn hạn chế. Một số cấp ủy Đảng chưa chủ động trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, nhất là trong thanh niên nhập ngũ, trong trường học, địa bàn dân cư; việc bồi dưỡng nhận thức chính trị cho đối tượng trong nguồn phát triển Đảng tại một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bố trí cán bộ có lúc, có nơi chưa phù hợp với năng lực sở trường công tác.

Vẫn còn một vài cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát nên việc xây dựng chương trình, kế hoạch chưa xác định nội dung trọng tâm, đối tượng trọng điểm dẫn đến hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Một số tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên; hoạt động kiểm tra, giám sát còn ngại đụng chạm, chưa chủ động nắm tình hình nên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm số lượng còn ít. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chưa thực hiện tốt việc tự kiểm tra để ngăn ngừa; chưa phát huy đúng mức vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng chưa đạt như mong muốn, vẫn còn một vài đầu việc Ban Thường vụ Quận ủy đang tập trung chỉ đạo khắc phục như tiến độ thực hiện một số công trình trọng tâm, công tác bồi thường, bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng một số dự án; việc bán đấu giá địa chỉ nhà đất do quận quản lý.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân quận có lúc có nơi chưa kịp thời; vai trò tham mưu của một số phòng ban quận còn hạn chế, thiếu chủ động; ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ công chức còn thấp, vẫn còn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính, nhất là lĩnh vực nhà, đất.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, một vài phong trào, cuộc vận động còn nặng về hình thức; công tác tạo nguồn kết nạp, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và xây dựng chi đoàn, chi hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn thấp; vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa phát huy đầy đủ; việc phản ánh dư luận trong Nhân dân có lúc chưa kịp thời, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt chính trị và nòng cốt phong trào ở một số thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

III/ NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN:

1/ Nguyên nhân thành tựu.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và sự hỗ trợ của các sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền quận; phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cùng sự quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động xã hội đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của quận trong quá trình đô thị hóa.

2/ Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:

2.1. Về khách quan:

Là địa bàn ở cửa ngõ Đông Bắc Thành phố; dân nhập cư ngày càng tăng, tạo nhiều áp lực trong công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội; nhiều dự án triển khai thực hiện trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn, một bộ phận người dân chưa đồng tình với chính sách bồi thường, khiếu nại nhiều nơi; tình hình khó khăn chung về nguồn vốn, chính sách đầu tư đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản, công trình trọng tâm nghị quyết Đại hội đề ra.

2.2. Về chủ quan:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy có lúc, có việc chưa tập trung đúng mức, chưa thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn chậm trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; việc nhân rộng, triển khai các mô hình hay, điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên; hiện tượng hành chính hóa, đặt nặng thành tích vẫn còn tồn tại trong hoạt động của nhiều đơn vị.

- Còn thiếu sự đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc dự báo những khó khăn phát sinh trong thực tiễn có lúc chưa kịp thời, còn thiếu những giải pháp mang tính đồng bộ khả thi; vai trò chủ động phối hợp của Ủy ban nhân dân và các phòng ban chức năng quận với các sở ngành Thành phố để tạo thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ một số lĩnh vực công tác cụ thể chưa tích cực và thiếu sự đeo bám (các dự án xây dựng cơ bản, công trình trọng tâm); một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhạy bén, nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

3/ Một số kinh nghiệm thực tiễn:

- Phải thực sự coi trọng việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, trước hết là trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng giải quyết hài hòa giữa lãnh đạo toàn diện và chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; xác định cho được khâu đột phá quan trọng trong từng thời điểm, nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, khâu trọng điểm và phải có quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra.

- Quan tâm chăm lo đào tạo nguồn cán bộ, đảm bảo về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò trách nhiệm cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu. Công tác đào tạo, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phải được thực hiện đồng bộ; kịp thời thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

- Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân nhằm phát huy hơn nữa quyền và vai trò làm chủ của Nhân dân; quan tâm đến vấn đề an dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là các lĩnh vực có liên quan đến đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Xây dựng các chỉ tiêu nghị quyết phải dựa trên cơ sở khảo sát và năng lực thực tiễn của địa phương; các chủ trương biện pháp thực hiện phải cụ thể, có tính khả thi; mặt khác phải nâng cao năng lực dự báo; luôn nhạy bén, sáng tạo, chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Thường xuyên sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, rút ra những kinh nghiệm để phát huy những mặt đạt được, khắc phục có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm.

PHẦN THỨ HAI:

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ V (2015 – 2020)

Trong những năm tới, Quận 9 được Thành phố tiếp tục định hướng là địa bàn chiến lược phát triển kinh tế ở vị trí Đông Bắc, là trung tâm phát triển các lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ kỹ thuật cao của khu vực các tỉnh phía Nam; các tuyến đường giao thông trọng yếu của Thành phố đi qua địa bàn quận như đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên… được đưa vào khai thác sử dụng; hệ thống bến xe, bệnh viện chuyên khoa được Thành phố đầu tư xây dựng, quy hoạch hệ thống các trường Đại học tiếp tục thực hiện, các khu dân cư mới sẽ dần được hình thành phát triển… tạo điều kiện phát triển mạnh các loại hình dịch vụ trên địa bàn. Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tiếp tục được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục có bước trưởng thành; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững là điều kiện thuận lợi để phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và Nhân dân chủ động nắm bắt thời cơ, nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển nhanh và vững chắc trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận: quy mô dân số, tỷ lệ lao động nhập cư tăng nhanh đòi hỏi phải đầu tư về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, đồng thời phải tăng cường nhiều giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi mặt bằng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp… sẽ là những yếu tố bất lợi đặt ra cho Đảng bộ cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Đảng bộ và Nhân dân Quận 9 nêu cao tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu “Quận 9 ngày càng văn minh, phát triển”; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng “Dịch vụ, Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp đô thị”; đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của quận đi đôi với bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, xây dựng Đảng bộ Quận ngày càng trong sạch, vững mạnh.

I/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất của khu vực dịch vụ là 10%/năm.

2. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 11%/năm.

3. Thu ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2015 - 2020 phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh từ 6 - 8% mỗi năm.

4. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách do quận quản lý bình quân hàng năm từ 220 đến 250 tỷ đồng.

5. Hoàn thiện mạng lưới cấp nước trên địa bàn, đảm bảo 100% hộ dân được sử dụng nước sạch.

6. Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 hàng năm đạt 100%, hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 98,5%; hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở đạt 91%; phấn đấu xây dựng 08 trường đạt chuẩn Quốc gia.

7. Hoàn thành các chỉ tiêu chương trình y tế Quốc gia đề ra hàng năm; giữ vững 13 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,25%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 4,3%.

8. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 07 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 64 khu phố văn hóa; hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 85%; tỷ lệ đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa từ 92% trở lên; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên từ 25% trở lên.

9. Phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

10. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng; hàng năm kết nạp 1% dân quân vào Đảng, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân trên 19%; giữ vững 100% Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện.

11. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 3 - 5%/năm, nâng tỷ lệ điều tra khám phá án trên 65%/năm; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương) từ 5 - 10%.

12. Hàng năm, có 95% cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo tiêu chí phân loại chất lượng cơ sở Đảng hàng năm do Trung ương, Thành ủy quy định; phấn đấu không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

13. Kết nạp 800 đảng viên mới

14. Phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị.

15. Thành lập 15 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; trong đó có 02 chi bộ, 02 chi đoàn trong doanh nghiệp từ 500 lao động trở lên.

16. Phấn đấu có từ 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 70%. Đảm bảo 100% doanh nghiệp, đơn vị có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; thành lập mới 75 chi đoàn, chi hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

17. Công trình trọng tâm:

- Xây dựng mới cầu Tăng Long, cầu Bến Nọc.

- Mở rộng và nâng cấp đường Lã Xuân Oai, đường Lê Văn Việt (từ ngã tư Thủ Đức đến ngã ba Lã Xuân Oai).

- Chỉnh trang đô thị tại phường Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B.

II/ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ; VĂN HÓA - XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP:

1/ Về kinh tế:

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động đạt hiệu quả; tổ chức gặp gỡ để kịp thời nắm bắt thông tin hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và đổi mới công nghệ để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình hợp tác xã. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu. Nâng cao hoạt động của các chợ truyền thống; triển khai thực hiện tốt chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân gắn với vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ trên địa bàn; đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch gắn với bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, trong đó tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận, phát triển có hiệu quả Đề án 100 ha vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái tại phường Long Phước; kết nối với các công ty du lịch của Thành phố và các tỉnh lân cận để nâng cao chất lượng quảng bá du lịch. Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng các mô hình nông nghiệp đô thị có hiệu quả kinh tế cao, không gây ô nhiễm môi trường; thực hiện kiểm soát, xử lý việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc; tăng cường kiểm tra sử dụng nông dược và kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Tăng cường khai thác quản lý các nguồn thu, chống thất thu ngân sách để phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tuyên truyền, hỗ trợ các chính sách về thuế, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; quản lý, kiểm soát chi ngân sách và tài sản công đúng quy định. Cân đối nguồn ngân sách tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng tâm, các công trình trường học; khai thác tối đa mọi nguồn vốn và huy động vốn các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở xã hội; vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện các công trình theo kế hoạch chỉnh trang đô thị. Nâng cao trách nhiệm của đơn vị đầu tư trong thực hiện các công trình sử dụng vốn ngân sách; tăng cường công tác giám sát cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng công trình, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng. Kiến nghị Thành phố đầu tư, nâng cấp mở rộng một số tuyến đường nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận: mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, đường Bưng Ông Thoàn, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Nguyễn Xiển.

2/ Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch chung của Thành phố; tập trung phát triển các khu đô thị mới có quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạn chế phát triển các dự án quy mô nhỏ và không phát triển các dự án phân lô hộ lẻ. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch; công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin quy hoạch cho người dân có nhu cầu. Tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư các dự án nhà ở đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án và kiên quyết xử lý những dự án không đảm bảo tiến độ theo quy định. Thực hiện bê tông, nhựa hóa 100 tuyến đường, hẻm trong khu dân cư theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Thực hiện công tác duy tu, sửa chữa các hệ thống chiếu sáng, công trình giao thông, nạo vét hệ thống thoát nước và các biện pháp chống ngập trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quy hoạch đất đai, nhà ở và xây dựng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Đội Quản lý trật tự đô thị quận và Ủy ban nhân dân các phường trong công tác quản lý trật tự đô thị; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xây dựng, san lấp mặt bằng, lấn chiếm sông rạch, khai thác cát trái phép. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn.

Phối hợp các ngành chức năng khảo sát, lập kế hoạch triển khai các dự án cung cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực chưa tiếp cận được nguồn nước của công ty cấp nước; tăng cường công tác quản lý khai thác nước ngầm.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động của hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Phối hợp với sở ngành Thành phố tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến chính sách bồi thường, tái định cư.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý việc sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường khảo sát các khu vực ven sông, rạch dễ bị sạt lở để có phương án, kế hoạch khắc phục kịp thời. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng, chống cháy nổ; kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

3/ Về văn hóa – xã hội :

Giáo dục - đào tạo: thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp theo quy hoạch, song song với việc cập nhật điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn gia tăng dân số của quận nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn nhất là các lớp đầu cấp và đảm bảo sỉ số học sinh/ lớp, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ ngày theo qui định. Duy trì và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục, phong trào học sinh giỏi; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; quan tâm giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, nhân cách, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại các phường; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng xã hội học tập, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài.

Y tế - dân số - gia đình trẻ em: quy hoạch đất xây dựng mới Bệnh viện quận; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho Bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng quận và trạm y tế 13 phường nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn. Tập trung củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ y, bác sỹ ngành y tế; chú trọng nâng cao y đức, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng; tăng cường các giải pháp không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; triển khai thực hiện kịp thời các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Văn hóa - thể dục thể thao: triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn các di tích lịch sử, di tích văn hóa, không gian và môi trường sinh thái đặc trưng của địa phương.

Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân; tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác vận động, thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa các phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu và bền vững, tạo được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng danh hiệu phường văn minh đô thị, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo trên địa bàn. Đầu tư xây dựng mới Trung tâm văn hóa quận, nâng cao chất lượng hoạt động Nhà văn hóa các phường nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia tập luyện nâng cao thể chất; đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, thể thao học đường; duy trì, phát triển các môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của địa phương và các môn thể thao phù hợp với điều kiện tự nhiên của quận; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao đi đôi với đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thể dục, thể thao.

Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động; gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện nâng cao chất lượng sống của người dân. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ các chính sách đối với người có công, thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện các giải pháp thoát nghèo bền vững, trong đó tập trung nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội, vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Thường xuyên củng cố Ban Chỉ đạo, cán bộ làm công tác giảm nghèo và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản giảm nghèo; giới thiệu việc làm và tư vấn hướng dẫn hộ nghèo đăng ký tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài. Đầu tư nâng cao chất lượng nội dung đào tạo Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn; mở rộng hoạt động mạng lưới tuyển sinh và giới thiệu việc làm tại các phường; triển khai mở các lớp dạy nghề lưu động, tổ chức sàn giao dịch việc làm; hỗ trợ cho vay vốn học nghề, tạo việc làm cho người lao động.

Tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy; thực hiện tốt Đề án quản lý người nghiện ma túy trong thời gian chờ thực hiện thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện theo quy định; quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng về địa phương, ổn định cuộc sống nhằm hạn chế tối đa tình trạng tái nghiện.

4/ Về quốc phòng, an ninh và công tác tư pháp:

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 25 của Quận ủy về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; gắn công tác quốc phòng, an ninh với công tác phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng bồi dưỡng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quận, chất lượng tổ chức hội thao các cấp; hoàn thành việc xây dựng Trụ sở làm việc của cơ quan quân sự phường. Tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo quy định, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 03 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác diễn tập phương án phòng chống biểu tình, phá rối an ninh trật tự kết hợp xây dựng khu vực phòng thủ đạt theo yêu cầu đề ra; bảo vệ tốt các hoạt động lễ hội, các sự kiện chính trị hàng năm. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban bảo vệ dân phố và các tổ nhóm tự quản; tập trung xây dựng phường, khu dân cư không có ma túy, mại dâm.

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân sửa đổi năm 2014. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và công tác thi hành án dân sự, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm; tập trung giải quyết án tồn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong việc giải quyết khiếu kiện các quyết định hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho dân nghèo và công tác hòa giải ở cơ sở. Tạo điều kiện cho các cơ quan Tư pháp đầu tư xây dựng trụ sở làm việc để phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới.

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN:

1/ Về xây dựng Đảng:

1.1.Chính trị tư tưởng:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở cơ sở. Chú trọng việc sơ, tổng kết tình hình thực tiễn để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái theo Đề án 02 của Thành ủy. Thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; kịp thời cung cấp thông tin cần thiết, chính xác, chính thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Cấp ủy Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát hợp với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương và gắn kết chặt chẽ với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước. Cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo.

1.2. Tổ chức, cán bộ :

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hướng mạnh về cơ sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc thực tiễn đặt ra; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đảm bảo đúng thực chất; thực hiện tốt việc định kỳ tổ chức lấy ý kiến nhận xét của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao; tổng kết đánh giá chất lượng hoạt động của mô hình Đảng bộ bộ phận đã được thành lập và nhân rộng mô hình trên đối với những nơi đủ điều kiện; tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với những địa phương đủ điều kiện.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng, chu trọng phát triển đảng trong ngành giáo dục, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, địa bàn dân cư, y tế, lực lượng dân quân. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định 57 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; tăng cường nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chính trị hiện tại của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm; đổi mới phương pháp, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh theo hướng dẫn của Thành ủy. Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ; đẩy mạnh việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ tiếp cận với các chức danh quy hoạch; quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ được quy hoạch về công tác tại cơ sở để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quận, phường đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

1.3. Kiểm tra, giám sát:

Các cấp ủy Đảng lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ, hàng năm của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra sâu các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực và có nhiều dư luận. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết; về nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về quy định những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhằm kịp thời uốn nắn, nhắc nhở để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Xử lý nghiêm tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng thực hiện tốt nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp; thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra.

1.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và các Kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

1.5. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng:

Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 39 của Ban Thường vụ Quận ủy, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm đã đề ra; trong đó, tập trung dự án mở rộng đường Lê Văn Việt, công tác chỉnh trang đô thị đối với phường Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở, tập thể, cá nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp để khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm và những vấn đề mới phát sinh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, trước hết là ba vấn đề cấp bách; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

2/ Về xây dựng chính quyền:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền quận, phường; tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, năng lực, có ý thức và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan gắn với công tác Dân vận của chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực nhà đất, xây dựng, thuế; thực hiện công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hành chính đến Nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các phòng ban quận với Ủy ban nhân dân phường, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hạn. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ công chức để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp sai phạm. Duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.

3/ Công tác vận động Nhân dân:

Lãnh đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của Đảng các cấp về công tác vận động Nhân dân. Tăng cường thực hiện có hiệu quả 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình hành động số 22 của Quận ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân”; tiếp tục thực hiện tốt Quy định 1043 của Thành ủy về phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở và đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tạo chuyển biến rõ nét công tác Dân vận của chính quyền, tập trung giáo dục cán bộ, công chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, khắc phục có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến Nhân dân. Tăng cường công tác Dân vận của lực lượng vũ trang, phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”; thường xuyên ra quân, phối hợp thực hiện các công trình công cộng, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội. Phát động sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, động viên các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của quận.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường phối hợp với các ngành, các cấp làm tốt công tác vận động tạo nguồn chăm lo thiết thực cho diện chính sách, các hộ dân nghèo, thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên tịch giữa các lực lượng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục và phối hợp đấu tranh kéo giảm các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, chủ đề “An toàn giao thông” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn, kiên trì sử dụng nhiều hình thức thuyết phục phù hợp trong công tác tiếp xúc, vận động Nhân dân chấp hành việc bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, quan tâm chăm lo đời sống người dân sau khi thực hiện việc bàn giao mặt bằng. Vận động Nhân dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp các nguồn lực thực hiện các công trình hạ tầng, giao thông chỉnh trang đô thị theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với trọng tâm hướng mạnh về cơ sở; tập hợp rộng rãi Nhân dân các giới, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các lĩnh vực, khu vực trọng điểm, nhất là khu vực đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chỉ thị 19 của Thành ủy về tiếp tục thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”; không ngừng phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp Nhân dân thông qua việc triển khai sâu rộng Quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể cơ sở; đảm bảo tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên của tổ chức đoàn thể theo chỉ tiêu của Hội, Đoàn cấp trên giao; chú trọng kết nạp người làm việc trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực Nhà nước, địa bàn dân cư và quần chúng có đạo; tập trung phát hiện những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, xuất sắc, đủ tiêu chuẩn giới thiệu cho cấp ủy, tạo nguồn công tác kết nạp Đảng và quy hoạch cán bộ hệ thống chính trị các cấp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 khẳng định niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, sự phát triển của Thành phố và quận nói riêng; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, sự năng động sáng tạo và ý thức trách nhiệm của tất cả đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Thông báo