Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Bản tiếp thu của Đoàn Chủ tịch qua các tham luận, thảo luận tại Hội trường

Thưa: - Đoàn Chủ tịch.

            - Đại hội

Trong phiên họp chiều ngày 3.3.1998, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ I nhiệm kỳ (1998 - 2000), đã nghe các đoàn đại biểu và đại biểu phát biểu tham luận tại hội trường. Với tâm huyết vì một quận 9 văn minh giàu đẹp, vì hạnh phúc của nhân dân, các đoàn và đại biểu đã đóng góp với đại hội nhiều ý kiến hết sức thiết thực và bổ ích cho việc hoàn chỉnh báo cáo về tình hình và xác định nhiệm vụ của đảng bộ từ nay đến năm 2000.

Nhìn chung, các tham luận đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo tình hình và nhiệm vụ trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ 1. Song để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do đại hội đề ra; đảng bộ cần nhận thức đầy đủ những khó khăn, phức tạp trong quá trình đô thị hoá từ một huyện ngoại thành sang một quận đô thị sinh thái và thực hiện tốt một số chủ trương, biện pháp như sau:

- Sự phát triển nhanh chóng các loại hình dịch vụ mang tính chất của một xã hội tiêu dùng. Do quy hoạch chậm, nên việc phát triển xây dựng, kiểu dáng kiến trúc còn tùy tiện sẽ gây khó khăn cho việc bố trí xây dựng không gian kiến trúc - kết cấu hạ tầng, văn hoá truyền thống theo kiểu đô thị mới, văn minh hiện đại. Khu kinh tế kỹ thuật cao chậm được triển khai làm cho một bộ phận nhân dân sống trong tâm trạng lo âu, chờ đợi, ruộng đất hoang hoá, sang nhượng; nông dân thiếu việc làm đời sống khó khăn. Tình trạng nhập cư trái phép ngày càng gia tăng làm phức tạp thêm về an ninh, trật tự xã hội; tệ nạn xã hội gia tăng, tệ nạn ma túy đã đến mức báo động... cần được quan tâm và có biện pháp ngăn chặn cho hiệu quả.

Về hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2000 

"Dịch vụ - du lịch - công nghiệp - TTCN - nông nghiệp" là phù hợp, phản ảnh được xu thế phát triển lâu dài của quận. Song trước mắt từ nay đến năm 2000 cần tập trung mọi cố gắng tác động mạnh mẽ vào các ngành, các lĩnh vực:

+ Về CN-TTCN:

Tập trung phát triển các ngành khai thác cát, sản xuất vật liệu xây dựng, lắp ráp cơ khí, điện tử, gia công may mặc hàng xuất khẩu, chế biến nông hải sản... Chú ý khai thác và phát huy thế mạnh ngành vật liệu xây dựng tại chỗ.

+ Về nông nghiệp:

Trước mắt nông nghiệp là lĩnh vực rất quan trọng phải đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá nông nghiệp - nông thôn. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải gắn chặt với phân công lại lao động nông thôn. Thực hiện chính sách ruộng đất phù hợp với sự phát triển nông nghiệp hàng hóa và chuyển dịch kinh tế nông thôn; tạo việc làm và thu nhập ổn định không để nông dân nghèo sống bằng nghề nông phải bán đất. Nhanh chóng điều tra thổ nhưỡng từng vùng, từng phường. Xac định các loại cây con phù hợp, có giá trị kinh tế cao. Xác định các loại cây con phù hợp, có giá trị kinh tế cao. Khuyến khích đầu tư cải tạo vườn tạp, phát triển rộng rãi mô hình V.A.C., đẩy mạnh công tác thủy lợi, khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nông dân yên tâm sản xuất và khi cần thiết có thể thế chấp để vay vốn phát triển sản xuất, đầu tư cải tạo vườn tạp... Có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hoang hoá hiện nay. Xử lý nghiêm khắc những hành vi tích tụ ruộng đất để đầu cơ trục lợi.

+ Về Dịch vụ - Du lịch:

 Về lâu dài Dịch vụ - Du lịch có nhiều triển vọng song từ nay đến năm 2000 chưa thể xác định là ngành mũi nhọn của quận. Trước mắt cần phát triển các hoạt động dịch vụ phù hợp, đặc biệt ngay từ bây giờ cần tập trung cho các loại dịch vụ đào tạo lao động công nghiệp, nâng cao tay nghề đáp ứng cho quá trình công nghiệp hóa, đô thị hoá trước mắt cũng như lâu dài của quận. Phải xuất phát từ thực tế, sát hợp, dựa vào nội lực là chính - có tính đến những biến động bất lợi về khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực và thế giới.

- Khẩn trương xác định và công bố công khai về quy hoạch tổng thể và chi tiết không gian kiến trúc, kết cấu hạ tầng đô thị, phương hướng phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường để nhân dân yên tâm sản xuất sinh sống. Quận nên có một chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho vùng sâu, vùng bưng và vùng nông nghiệp của các phường.

- Đầu tư thỏa đáng cho việc nâng cao dân trí, đẩy mạnh bổ túc văn hoá, đào tạo đội ngũ lao động công nghiệp, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tập huấn về quản lý đô thị cho cán bộ phường, khu phố, tổ dân phố; xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho mọi người.

- Huy động và sử dụng một cách có hiệu quả nhất các nguồn vốn đầu tư để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm túc phương châm: dân chủ, công khai, hiệu quả, tiết kiệm, Nhà nước, nhân dân cùng làm, các cơ quan đơn vị cùng tham gia.

- Trình độ đô thị hoá quận 9 có sự chênh lệch giữa hai vùng phía Bắc và phía Nam nên về tư tưởng chỉ đạo phương hướng đầu tư, các biện pháp giúp đỡ cần có sự ưu tiên cho các phường nghèo, vùng nghèo để từng bước tạo sự đồng đều trong toàn quận. Cần kiến nghị với thành phố đầu tư nhiều hơn nữa cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng, phúc lợi công cộng.

+ Về công tác xây dựng Đảng:

 Các tham luận đều cơ bản nhất trí với dự thảo của BCH Lâm thời Đảng bộ quận 9 nhưng nhấn mạnh và nêu thêm một số vấn đề về tư tưởng và tổ chức, một số kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng nhất là đối với đảng bộ cơ sở.

+ Về tư tưởng cần quan tâm đến các nội dung:

+ Việc nghiên cứu học tập nghị quyết của Đảng, cần được cải tiến sao cho phù hợp, sát từng đối tượng đảng viên; giới thiệu kỹ nội dung tùy theo điều kiện mà có minh họa để làm sáng tỏ thêm tinh thần nghị quyết lấy chi bộ làm đơn vị thảo luận và có liên hệ nhận thức, đấu tranh với những sai trái trong chi bộ và có chương trình hành động cụ thể cho từng chi, đảng bộ.

+ Quận ủy cần có kế hoạch thường xuyên giáo dục, giữ vững phẩm chất đạo đức, tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho cán bộ đảng viên, để trong bất kỳ tình huống nào đảng viên cũng kiên định được mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên tổ chức cho đảng viên ôn lại truyền thống cách mạng để khẳng định tinh thần cách mạng và tính tiền phong của người đảng viên cộng sản.

+ Về tổ chức:

+ Phải duy trì cho được nề nếp sinh hoạt Đảng từ tổ Đảng đến chi bộ. Phải tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng. Coi trọng tự phê bình để không ngừng củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng.

+ Cần xử lý nghiêm khắc đối với đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng trong năm, chi bộ đã giúp đỡ nhiều lần mà không khắc phục. Không để tình trạng lỏng lẻo nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng.

+ Việc xét chọn tổ chức Đảng đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh" cần xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng để chọn đúng thực chất, không chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng, thổi phồng thành tích.

+ Cần đẩy mạnh hơn nữa và duy trì thành nề nếp việc tổ chức các lớp lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đào tạo đội ngũ cán bộ đạt chất lượng, đúng tiêu chuẩn, đáp ứng cho nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài.

+ Vừa qua ta phát triển đảng viên còn ít. Phải biết tạo nguồn để phát triển, chúng ta không thiếu nguồn mà vấn đề là quan điểm và cách nhìn của mỗi đảng viên, mỗi cấp ủy về những con người đó và trách nhiệm của chúng ta đối với Đảng. Phát triển Đảng phải có mục tiêu từng lúc và trên lĩnh vực khác nhau theo phương châm "Nơi nào cần sự có mặt của Đảng và đảng viên thì phải có kế hoạch đầu tư ưu tiên cho công tác phát triển Đảng". Muốn có đảng viên mới có chất lượng thì phải đầu tư đúng mức chọn kỹ đối tượng, kiên trì tuyên truyền giáo dục để họ hiểu rõ về vai trò sứ mạng của Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Có thông suốt thì mới kết nạp, quyết không chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

+ Việc thực hiện Chỉ thị 13 của Thành ủy cần thiết nhưng có quy định rõ hơn về nhiệm vụ của đảng viên khi tham gia sinh hoạt tổ dân phố nơi mình cư trú và trách nhiệm của chi bộ với đảng viên sinh hoạt.

- Cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước (thành phố và quận) đối với các cơ sở kinh tế trên địa bàn; hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực của kinh tế thị trường.

+ Về chống lãng phí và thực hành tiết kiệm:

hiện còn quá nhiều cơ quan đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo công tác này. Lãng phí từ cái nhỏ nhất như tờ giấy, cây viết, lãng phí trong trang bị phương tiện làm việc, trong các công trình xây dựng cơ bản... Quận cần hết sức tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, phải chi đúng và chỉ chi những thứ cần thiết, đi đôi với việc thường xuyên giáo dục ý thức tiết kiệm trong cán bộ công nhân viên. Phải biết xót xa với từng đồng ngân sách bỏ ra mà chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngoài ra tham luận cũng đề cập đến vấn đề nước sạch, vấn đề ô nhiễm môi sinh, môi trường. Những kiến nghị với thành phố và quận về đầu tư, về biên chế...

Tất cả những vấn đề cơ bản trên đây, Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu và sẽ chuyển giao cho BCH mới (cả những bản tham luận) để BCH bổ sung hoàn chỉnh báo cáo tình hình và nhiệm vụ từ nay đến năm 2000 và có những giải pháp hiệu quả trong từng thời gian để lãnh đạo thực hiện đạt kết quả những mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ nhất đề ra.

Xin cám ơn          

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thông báo