Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Cương Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ I

Kính thưa: - Các đồng chí cách mạng lão thành,

                  - Các bà mẹ Việt anh hùng,

                  - Các đồng chí khách quý của đại hội,

                  - Các đồng chí đại biểu.

Tôi rất vui mừng được đến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ nhất. Đây là đại hội có ý nghĩa lịch sử đối với Đảng bộ và nhân dân quận 9. Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt Thành ủy nhiệt liệt chào mừng, chúc sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng cùng tất cả các đồng chí và qua các đồng chí, gởi lời thăm hỏi thân thiết của Thành ủy đến toàn thể đảng viên và đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong quận.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội Đảng bộ quận 9 lần thứ nhất tiến hành vào thời điểm chúng ta vừa kết thúc nhiệm vụ năm 1997. Trong năm qua với bao công việc bộn bề, khó khăn, thử thách của một quận mới thành lập, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong quận đã tỏ rõ sự nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tương đối tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà đảng bộ và nhân dân quận 9 đã đạt được trong năm qua.

Thưa các đồng chí,

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe BTV, Quận ủy báo cáo công tác chuẩn bị các mặt, nhất là nội dung báo cáo chính trị và nhân sự để trình đại hội và đã đóng góp một số ý kiến với các đồng chí. Tôi nhận thấy các đồng chí đã tiếp thu bổ sung vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành trình đại hội. Hôm nay, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:

Quận 9 có một vị trí rất quan trọng đối với thành phố, là địa bàn phát triển các khu dân cư, công nghiệp, khu văn hoá, lịch sử dân tộc, khu vui chơi giải trí và cũng là nơi điều hoà môi trường sinh thái cho thành phố. Đồng thời, do vị trí tiếp giáp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước là TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu, nên quận có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tăng thêm những năng lực sản xuất mới, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân.

Để khắc phục những mặt khó khăn, yếu kém trước mắt, quận cần phát huy ưu điểm, lợi thế hiện có nhanh chóng vượt qua khó khăn thử thách, từng bước đưa quận nhà tiến lên vững chắc, sớm hình thành mô hình quận đô thị mới gồm các khu kinh tế, khu du lịch, dịch vụ và dân cư.

Theo tinh thần đó, đề nghị đại hội xem xét tính toán kỹ để xác định phương hướng và nhịp độ phát triển công nghiệp, TTCN trên địa bàn. Tập trung cho những ngành nghề phát huy được thế mạnh, truyền thống và lao động của địa phương như: lắp ráp cơ khí, điện tử, khai thác đất, cát; sản xuất vật liệu trang trí nội thất cao cấp; gia công may mặc hàng xuất khẩu; chế biến lương thực, thực phẩm... Cần ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ - du lịch đã và đang được hình thành, nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất các lợi thế về cảnh quan sông nước, môi trường thiên nhiên trong lành, lao động nhàn rỗi.

Sắp tới cần chú ý xây dựng phát triển các loại hình dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu của khu vực như: dịch vụ kho bãi tàu, xe, dịch vụ kỹ thuật, vật tư, nguyên liệu; dịch vụ thương mại; dịch vụ tài chính, thông tin kinh tế, dịch vụ đào tạo nghề, cung ứng lao động.

Mục tiêu phát triển "công nghiệp, TTCN, dịch vụ du lịch" trên địa bàn là phải phục vụ cho được yêu cầu thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn - nông nghiệp.

Trong một số năm trước mắt, nông nghiệp quận 9 vẫn còn vai trò hết sức quan trọng trong việc ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân. Cần xác định ngay vùng lúa nước, các khu nông nghiệp nhà vườn; những cây, con phù hợp có giá trị kinh tế cao để trên cơ sở đó mà tập trung đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ cho nông dân phát huy về lợi thế về khoa học công nghệ mới của thành phố, nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản phẩm. Cần khuyến khích phát triển mạnh mô hình VAC, đẩy mạnh tốc độ cải tạo vườn tạp, nhanh chóng hình thành các vùng nông nghiệp sinh thái, du lịch nhà vườn phục vụ cho nhu cầu du lịch trong những năm trước mắt và lâu dài.

Xây dựng tốt cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, điện, nước, các công trình phúc lợi; sớm xây dựng các dự án đầu tư trên từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó mà có kế hoạch, biện pháp huy động vốn thực hiện tốt chủ trương huy động vốn đầu tư trong và ngoài quận theo từng dự án bằng các chính sách: động viên, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tiết kiệm để đầu ưt phát triển; dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng hìnht hức Nhà nước và nhân dân cùng làm; sử dụng một cách có hiệu quả nhất nguồn vốn đầu tư từ ngân sách.

Củng cố, xây dựng các thành phần kinh tế chú trọng xây dựng một số doanh nghiệp Nhà nước phục vụ công ích, phát triển mạnh các hình thức kinh tế hợp tác, chú ý xây dựng HTX tín dụng và thương nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời tăng cường năng lực quản lý Nhà nước, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực của các thành phần kinh tế, làm cho các thành phần kinh tế trong quận phát triển lành mạnh.

Song song với việc phát triển kinh tế, bảo đảm cho kinh tế tăng trưởng bền vững, quận phải thực hiện tốt mục tiêu: "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận từ nay đến năm 2000. Quận cần có những chủ trương biện pháp thật tốt để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng kịp thời cho công cuộc phát triển kinh tế, cho yêu cầu phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn. Trước mắt, trong năm 1998, quận phải khẩn trương triển khai các công trình phục vụ cho giáo dục, dạy nghề như: Trung tâm dạy nghề, trường cấp 3, đi đôi với việc tập trung sửa chữa, nâng cấp các trường hiện có để không ngừng cải thiện cơ sở vật chất của ngành giáo dục. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục, huy động tối đa các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp trường học, trang thiết bị, các điều kiện phương tiện, đồ dùng học tập đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu dạy là học.

Phát huy truyền thống của huyện Thủ Đức cũ, truyền thống cách mạng của nhân dân vùng bưng 6 xã, qua đó mà khơi dậy nhiệt tình cách mạng lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư, từng bước thực hiện công bằng xã hội. Hết sức quan tâm chăm sóc sức khỏe của nhân dân; phấn đấu từ nay đến năm 2000 xóa nhà lụp xụp, bảo đảm về cơ bản nước sạch phục vụ tiêu dùng của nhân dân.

Phát triển mạnh các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, TDTT; phát huy tốt truyền thống văn hoá dân tộc; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy, mãi dâm; các văn hoá phẩm phản động, kích thích bạo lực và trụy lạc; không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào "toàn dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư".

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, quận 9 phải hết sức coi trọng nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân. Tăng cường công tác an ninh trong hoạt động văn hoá tư tưởng, kinh tế; xây dựng củng cố các khu vực phòng thủ, xây dựng cơ quan, tổ an toàn, đẩy mạnh hơn nữa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nâng cao hiệu lực pháp chế xã hội chủ nghĩa; chủ động ứng phó có hiệu quả mọi tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn, ngăn chặn và nghiêm trị các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, tạo bước chuyển biến mới về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Quận cần có kế hoạch và biện pháp thiết thực, hợp lý để quản lý chặt chẽ dân nhập cư. Xử lý ngăn chặn có hiệu quả những hành vi, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để gây rối, nói xấu, xuyên tạc chế độ.

Để làm tròn nhiệm vụ của mình, Đảng bộ cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; chú trọng xây dựng tổ chức Đảng cơ sở trong sạch vững mạnh, phát triển và hình thành chi bộ các tổ chức quần chúng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Khẩn trương quy hoạch đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu mới theo Nghị quyết 13 của Thành ủy. Cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng và trong nhân dân; mở rộng dân chủ trong Đảng, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình hàng năm trong tổ chức Đảng, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chống tiêu cực. Mọi đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải đặt mình dưới sự quản lý của tổ chức Đảng và sự giám sát của nhân dân, thi hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Xử lý nghiêm mọi hành vi phạm pháp luật và điều lệ Đảng. Phải hết sức quan tâm giáo dục đảng viên, cán bộ phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, trau dồi đạo đức, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, để đáp ứng với nhiệm vụ ngày càng nặng nề của giai đoạn cách mạng mới.

Vừa qua, các đồng chí thực hiện khá tốt Nghị quyết 8B của Trung ương về công tác vận động quần chúng. Sắp tới, đảng bộ cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa, hết sức coi trọng vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời gian tới phải hướng vào: đẩy mạnh phong trào quần chúng ở cơ sở (phường, xã, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện); sâu sát ở cơ sở, tạo điều kiện cho người dân giám sát các hoạt động của Nhà nước, củng cố thực lực chính trị cơ sở (xóm, ấp, tổ dân phố); lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng để có những chủ trương, biện pháp phù hợp đáp ứng được lợi ích chính đáng của nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhân rộng các điển hình để ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, nhất là trong giới trẻ, lực lượng thanh thiếu niên. Chú ý phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp.

Cùng với việc thảo luận báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Ban Chấp hành Lâm thời Đảng bộ quận để xác định phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 1998 - 2000, Đại hội Đảng bộ quận phải hoàn thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng là quyết định về nhân sự của Ban Chấp hành mới. Mong các đại biểu đề cao trách nhiệm sáng suốt lựa chọn bầu vào BCH khoá 1 này gồm những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng, được đảng bộ và nhân dân tín nhiệm có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đựơc giao, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Thưa các đồng chí,

Thành công của Đại hội Đảng bộ quận là một đóng góp quan trọng bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận nhà. Mong các đồng chí tập trung trí tuệ để thảo luận và có nghị quyết đúng đắn, sát thực để đi vào cuộc sống, sớm đưa quận 9 trở thành một quận đô thị giàu đẹp văn minh của thành phố.

Xin chúc sức khỏe các đồng chí cách mạng lão thành, các bà mẹ Việt anh hùng, các vị khách quý và các đại biểu đại hội.

                                                                                 Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo