Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ VII

(Do đồng chí Phạm Ngọc Bí – Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy khóa VI đọc)

----------

Kính thưa đồng chí Nguyễn Võ Danh, Ủy viên Thường Vụ Thành ủy.

Kính thưa các đồng chí khách mời của Đại Hội.

Thưa các đồng chí Đại biểu.

Sau hơn hai ngày tập trung và làm việc khẩn trương, nghiêm túc ; chiều hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ VII đã hoàn thành chương trình làm việc và đạt kết quả tốt đẹp.

Đại hội đã được tiến hành sau một quá trình chuẩn bị nghiêm túc. Nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội đã được sự đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt của Quận. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đến thăm quận 3 và có những ý kiến chỉ đạo sâu sắc và mang ý nghĩa thực tiễn cao, nhất là vấn đề xây dựng Đảng, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động nghèo ; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn quận, phường.

Nhưng, đìều tâm đắc nhất trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là Công nghiệp hóa – hiện đại hóa không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn xây dựng phong cách làm việc, lối sống theo hướng theo công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tại Đại hội này, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Võ Danh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy đã giúp Đại hội của chúng ta quán triệt sâu sắc hơn những quan điểm của Đảng về đổi mới, về công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đó là : “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đảng ta chủ trương tiến hành hoàn toàn khác về bản chất so với các nước tư bản chủ nghĩa đã tiến hành trong lịch sử. Công nghiệp hóa – hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa sẽ đưa đất nước xây dựng khối liên minh công – nông và trí thức vững chắc, xây dựng nông thôn mới, giảm dần và đi tới chấm dứt sự cách biệt, xóa bỏ sự phân hóa giàu nghèo. Công nghiệp hóa – hiện đại hóa của nước ta phải vừa tổ chức lại lực lượng lao động, đào tạo tay nghề kỹ thuật, khai thác triệt để nguồn lao động dồi dào, vừa đi nhanh vào trình độ tự động hóa…”, đây là ý kiến chỉ đạo mang tính biện chứng logic mà chúng ta cần  nghiên cứu, quán triệt để nâng cao thêm tầm nhìn và ý thức trách nhiệm của chúng ta trong việc vạch ra phương hướng, nội dung chỉ đạo cụ thể, biến Nghị quyết thành hiện thực; giải quyết tốt, có hiệu quả những vấn đề phức tạp, khó khăn mà tình hình đặt ra, phấn đấu xây dựng quận 3 đạt mức tăng trưởng cao và toàn diện.

Tuy thời gian thảo luận tại Đại hội không nhiều, nhưng tất cả Đại biểu chúng ta đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp 254 lượt ý kiến tại các thảo luận và 7 báo cáo bổ sung vào văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VI trình Đại hội đã giúp cho đại hội đánh giá sát, đúng hơn tình hình đã qua, xem xét một cách nghiêm túc những việc làm được và chưa được, làm rõ những nguyên nhân, xác định đúng phương hướng, mục tiêu, những giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực cho 5 năm tới. Điều đó đã góp phần khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của Đảng bộ và nhân dân quận 3 là kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, con đường do Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. Đó là con đường duy nhất đúng đắn ! Đại hội chúng ta khẳng định muốn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, chúng ta phải chung sức chung lòng, đề cao cảnh giác và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ; đẩy mạnh phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; không ngừng củng cố và chỉnh đốn Đảng ; giữ gìn sự nhất trí cao về tư tưởng trong Đảng bộ, trong đó hết sức giữ gìn sự tín nhiệm của nhân dân đối với tổ chức đảng và Đảng viên cơ sở.

Đánh giá đúng tình hình đã qua, khằng định những vấn đề then chốt của nhiệm vụ 5 năm tới (1996 – 2000). Đại hội đã biểu quyết với 98,3% đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung chủ yếu nêu ra trong bản Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VI có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ những ý kiến do các Đại biểu nêu ra để tu chỉnh thành nghị quyết chính thức.

Đại hội đã bầu được ban Chấp hành Quận Đảng bộ khóa VII để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thức VII đề ra.

Với những kết quả nói trên, Đại hội chúng ta có thể vui mừng báo cáo với cán bộ, đảng viên, nhân dân quận 3 rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ VII đã thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí Đại biểu, thưa Đại hội,

Nhân tố có ý nghĩa quyết định để đảm bảo đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần này vào cuộc sống là sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp và nhân dân lao động trong Quận. Vì vậy, sau Đại hội này, các cấp ủy Đảng, các ngành, phường phải tập trung vào việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội ; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân định trách nhiệm của tập thể, cá nhân ; có chế độ kiểm tra chặt chẽ, hết sức chú ý công tác cán bộ, vì cán bộ là nhân tố quyết định trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Đại hội chúng ta đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Đảng bộ và nhân dân Quận nhà giao phó !

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, xin bày tỏ lòng cảm ơn và trân trọng đối với đồng chí Nguyễn  Võ Danh Ủy viên Thường vụ Thành ủy, các đồng chí trong Thường vụ Thành ủy và đại diện các cơ quan của Thành ủy. Sự có mặt và những ý kiến của các đồng chí đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí khách mời, các đồng chí Thường trực Quận ủy tiền nhiệm, các đồng chí khách quý đã về dự là đóng góp tích cực vào sự thắng lợi của Đại hội.

Xin cảm ơn Cty Epco, Cty Tribeco, Công an, Quân sự, phòng VHTT – TDTT, phòng Y tế, các khối : Chính quyền, nội chính, Dân vận, phường, Đoàn thanh niên cộng sản và Công ty Dịch vụ Du lịch, cán bộ chuyên viên cơ quan, ban ngành của Quận, các đồng chí ở các cơ quan thông tin, báo chí, đã có những đóng góp tích cực cho Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương Văn phòng Quận ủy, các đồng chí cán bộ, chuyên viên và các anh chị em phục vụ không quản ngại khó khăn, đem hết nhiệt tình cách mạng phục vụ Đại hội chu đáo, góp phần cho Đại hội chúng ta thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ VII kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể cách mạng và nhân dân Quận nhà tăng cường đoàn kết nhất trí, hăng hái học tập, lao động, công tác quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra ; trước mắt là hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VII và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VIII.

-          Xin chúc sức khỏe và cảm ơn đồng chí Nguyễn Võ Danh.

-          Xin chúc sức khỏe các đồng chí khách quý.

-          Xin chúc sức khỏe các đồng chí Đại biểu.

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin tuyên bố :

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 3 LẦN THỨ VII BẾ MẠC !

Thông báo