Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Thường vụ Quận ủy khóa VII 1996 – 2000)

(Do Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành

Đảng bộ Quận bầu ngày )

  1. NGUYỄN VĂN ĐUA                   Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy             
  2. NGUYỄN THỊ HIỀN                    Phó Bí thư – TT Quận ủy –

Chủ tịch HĐND Quận    

  1. HUỲNH VĂN THÀNH                 Phó Bí thư – Chủ tịch UBND Quận
  2. PHẠM TẤN KHOA                     Phó Chủ tịch UBND Quận
  3. HUỲNH THIÊN PHÚC                 Trưởng Ban Tuyên huấn Quận ủy
  4. VĂN LỆ QUYÊN                        Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
  5. NGUYỄN THU GIANG                Chủ nhiệm UBKT Quận ủy
  6. HỒ THỊ MƯỜI                            Trưởng Ban Dân Vận Quận ủy
  7. NGUYỄN MINH SÁU                  Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự Quận
  8. THÂN THỊ THƯ                          Bí thư Đảng ủy Phường 6

Thông báo