Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Quận 3 Nhiệm kỳ XI (2015 - 2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Lệ Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

2

Nguyễn Văn Trãi Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Nguyễn Văn DiệuPhó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận

4

Võ Văn ĐứcUVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức

5

Nguyễn Thành NamUVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo

6

Trương Trần Đạt UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận

7

Đoàn Thanh Hải UVTV Quận ủy , Chủ nhiệm UBKT

8

Trần Quang BáUVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận

9

Võ Khắc TháiUVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận

10

Hồ Văn HiệpUVTV Quận ủy, Trưởng Công an Quận

11

Đoàn Văn Vinh UVTV Quận ủy, Chỉ huy Trưởng BCHQS Quận

12

Vũ Thị Mỹ Ngọc UVTV Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Quận

13

Nguyễn Ngọc Thanh TrúcUVTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Phường 3

14

Trần Thanh Bình QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận 3

15

Phạm Hùng DũngQUV, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

16

Phạm Thị Thúy HằngQUV, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận

17

Nguyễn Hùng HậuQUV, Phó Chánh Thanh tra Quận

18

Ngô Thị HiềnQUV, Bí thư Quận Đoàn

19

Phan Thế HuyQUV, Giám đốc BQL Đầu tư xây dựng công trình

20

Nguyễn Thị Thu Huyền QUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận

21

Trần Thị Hường QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 5

22

Phạm Lê Khương QUV, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Quận

23

Nguyễn Thị Thanh LoanQUV, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận

24

Đỗ Minh LongQUV, Trưởng Phòng Quản lý đô thị

25

Nguyễn Trọng LýQUV, Chính trị viên BCHQS Quận

26

Trần Thị Kim LýQUV, Phó Trưởng Công an Quận

27

Lâm Ngọc MẫnQUV, Bí thư Đảng ủy Phường 14

28

Nguyễn An MinhQUV, Bí thư Đảng ủy Phường 7

29

Nguyễn Phương NamQUV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND Phường 12

30

Nguyễn Đình Phát QUV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND Phường 1

31

Trương Minh PhướcQUV, Chủ tịch UBND Phường 4

32

Nguyễn Đức PhươngQUV, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch

33

Nguyễn Thanh Phương QUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Quận 3

34

Vũ Tố Quyên QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 10

35

Phạm Minh Tâm QUV, Chánh Văn phòng Quận ủy

36

Võ Thị Minh Tâm QUV, Trưởng Phòng Nội vụ

37

Nguyễn Thái QUV, Trưởng Phòng Y tế

38

Nguyễn Chí Thành QUV, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường

39

Phạm Xuân Thành QUV, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và XH

40

Hà Lê Thảo QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

41

Võ Thanh Bửu TịnhQUV, Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 3

42

Bùi Anh Tuấn QUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

43

Lê Hữu Sơn Tùng QUV, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 3

Thông báo