Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Diễn văn bế mạc Đại hội

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 11 LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2005 – 2010)

(Do đ/c Dương Công Khanh – Bí thư Quận uỷ đọc tại Đại hội ngày 14 tháng 10 năm 2005)

-----------------

Kính thưa các đồng chí Tổ công tác Thành uỷ

Kính thưa các đồng chí

Kính thưa Đại hội

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hôm nay Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX kết thúc tốt đẹp .

Đại hội chúng ta vui mừng đón tiếp các đồng chí lãnh đạo của Thành ủy, tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng, các Ban Đảng Thành ủy, các đồng chí nguyên là  Bí thư - Phó Bí thư Quận ủy qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên ủy viên BCH Đảng bộ Quận khóa VIII, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng  và đại biểu các cơ sở Đảng, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí. Thay mặt Đảng bộ Quận tôi xin bày tỏ tình cảm quí mến và lòng biết ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo, quí đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã quan tâm  hướng về Đại hội góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp .

Đại hội đã phát huy dân chủ thảo luận sôi nổi và nhất trí thông qua bản báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Quận về tình hình thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ VIII và mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ IX ( 2005 – 2010 ) .Với trách nhiệm xây dựng BCH Đảng bộ Quận khóa IX  gồm những đồng chí đảm bảo vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức có đủ năng lực trí tuệ, Đại hội đã sáng suốt bầu ra BCH Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX với 37 đ/c. Trong phiên họp BCH Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX lần thứ nhất đã bầu ra  Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đ/c.  bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư  Quận ủy, UBKT Quận ủy . 

Đại hội  chúng ta cũng đã thông qua bản tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và của  các đại biểu dự Đại hội đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội X của Đảng, Điều lệ Đảng ( bổ sung, sửa đổi ), dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, bầu ra Đoàn đại biểu  đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố  lần thứ VIII  gồm 5 đ/c  đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết . 

Nghị quyết của Đại hội  Đảng bộ Quận lần thứ IX vừa được nhất trí thông qua là sự tập trung cao trí tuệ của toàn Đảng bộ, tư tưởng chủ yếu của Nghị quyết lần nầy là  bằng  các giải pháp, tổ chức chỉ đạo thực hiện, phát huy nguồn lực của Quận để đưa kinh tế xã hội của Quận phát triển với tốc độ nhanh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đầu tư  hạ tầng kỹ thuật gắn với  phát triển đô thị,  thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu  TMDV-CN-TTCN, không ngừng nâng cao đời sống vật chất  tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị , xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Sau Đại hội chúng ta sẽ khẩn trương tập trung triển khai quán triệt cụ thể nội dung nghị quyết trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, trong các tổ chức quần chúng thật sự  làm cho nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống .

Bước vào giai đoạn mới bên cạnh những cơ hội , thuận lợi song chúng ta cũng có những thách thức rất gay gắt , trước tình hình đó Đảng bộ Quận tiếp tuc xác định  phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để thực hiện nghị quyết có kết quả cao mỗi tổ chức Đảng , mỗi cán bộ đảng viên phải phát huy năng lực lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu, bám sát thực tiễn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh để đáp ứng được yêu cầu  nhiệm vụ mới .

Kính thưa các đ/c

Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội quận chúng ta được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, tổ công tác  Thành ủy  chỉ đạo Đại hội, sự hổ trợ giúp đỡ của các Ban Đảng Thành ủy, các sở ban ngành  Thành phố, sự quan tâm với  trách nhiệm cao của các đồng chí  lão thành cách mạng , các đồng chí cán bộ đảng viên, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể  quần chúng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng có chất lượng cho nội dung văn kiện đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch  tôi xin chân thành cảm ơn các đ/c  cách mạng lão thành, các đ/c lãnh đạo Thành ủy, UBMTTQ, các đoàn thể , các đ/c nguyên là lãnh đạo Quận ủy qua các thời kỳ, cán bộ đảng viên  và nhân dân  đã đóng góp nhiều ý kiến  quí báu cho Đại hội. Xin chân thành cảm ơn tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương của các cán bộ chuyên viên các ban, ngành, các bộ phận phục vụ giúp việc  cho Ban chỉ đạo Đại hội,  cơ quan văn phòng Quận ủy, văn phòng HĐND-UBND quận, lực lượng vũ trang,  Trung tâm văn hóa Quận, các cơ quan báo chí , truyền hình đã nhiệt tình góp sức phục vụ  góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp. Đặc biệt xin cảm ơn các đ/c đại biểu  tham dự Đại hội đã dồn hết tâm trí quyết định cho sự thành công của Đại hội . 

Đại hội xin ghi nhận xự đóng góp quí báu của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH  Đảng bộ Quận khóa VIII không tham gia vào BCH  Đảng bộ khóa IX  ( với nhiều lý do như chuyển công tác, do tuổi cáo, có đồng chí không cơ cấu lại nhằm trẻ hóa cán bộ … ). Mong rằng với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm cao các đồng chí tiếp tục cống hiến khả năng kinh nghiệm  của mình cho sự lãnh đạo của Quận ủy  trong thời gian tới.

Toàn Đảng bộ với quyết tâm thực hiện tích cực công cuộc đổi mới, thường xuyên  tự chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu , xây dựng Đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng , tổ chức. Trên nền tảng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH dưới ánh sáng của Chủ nghĩa mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quận sẽ ra sức  giữ gìn phát huy sự đoàn kết nhất trí, gắn bó mật thiết với quần chúng nhất định Đảng bộ Quận sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết lần thứ IX đề ra. 

Đến giờ nầy Đại hội của chúng ta đã thành công, tôi xin  tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách mời nhiều sức khỏe, hạnh phúc./.

Thông báo