Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 Khóa IX (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)(Đại hội bầu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Dương Công Khanh

Bí thư Quận ủy.

2

Dương Bá Lượng

Phó Bí thư Quận ủy.

3

Lê Trọng Hiếu

Phó Bí thư Quận ủy.

4

Ngô Văn Lếch

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

5

Võ Văn Phương

UVBTV, Trưởng Công an quận

6

Đào Thanh Uyên

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

7

Phạm Thị Xuyến

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

8

Ngô Văn Luận

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

9

Nguyễn Thị Bích Lan

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

10

Vũ Kim Anh

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận

11

Phan Minh Châu

UVBTV, Chủ tịch UB.MTTQ quận.

12

Đặng Thanh Bình

Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy

13

Vương Tái Phước

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận

14

Trần Thị Bích Liên

Quận ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế quận.

15

La Phi Hùng

Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận

16

Phan Thanh Tân

Quận ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch

17

Phan Thị Tầm

Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận.

18

Lã Thị Xuân Lan

Quận ủy viên, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế

19

Trương Quốc Cương

Quận ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận

20

Lê Văn Cuộc

Quận ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục quận

21

Nguyễn Văn Hiệp

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận

22

Nguyễn Vũ Thân

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận

23

Lê Thị Kim Thoa

Quận ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân quận

24

Nguyễn Duy Hùng

Quận ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế

25

Nguyễn Thanh Trí

Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quận.

26

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Quận ủy viên, Trưởng Phòng VH-TT-TT.

27

Dương Văn Nhân

Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận.

28

Đào Thanh Long

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 15

29

Võ Xuân Quang

Quận ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị.

30

Nguyễn Tăng Minh

Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề

31

Châu Văn Hai

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 7.

32

Nguyễn Thanh Liêm

Quận ủy viên, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích

33

Nguyễn Thanh Tuấn

Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn.

34

Vũ Thị Thân

Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

35

Nguyễn Ngọc Minh

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 2.

36

Nguyễn Hải Vân

Quận ủy viên, Chủ tịch UBND Phường 5.

37

Lê Quang Tâm

Quận ủy viên, Chủ tịch UBND Phường 3.

Thông báo