Thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Báo cáo tình hình nhiệm vụ của Đảng bộ Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh ( Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ nhất )

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH QUẬN 11 TỪ SAU NGÀY GIẢI PHÓNG ĐẾN NAY :

I.- THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

Bước vào giai đoạn cách mạng XHCN, Quận 11 có những đặc điểm thuận lợi và khó khăn chính như sau :

            1/ Thuận lợi cơ bản nhất là trước đây truyền thống và tinh thần đấu tranh cách mạng  của quần chúng đồng bào Vịêt cũng như đồng bào Hoa từ trước cách mạng Tháng Tám 1945 và trong 2 cuộc kháng chiến chống phap và chống Mỹ. Nhờ đó , quần chúng Quận 11 đã mạnh dạn theo Đảng nổi dậy khởi nghĩa kết hợp với tấn công trong các đợt Mậu Thân và đặc biệt đã chiếm lĩnh trận địa và thiết lậpchính quyền cách mạng sớm , nhanh chóng trong ngày đại thắng 30/4/1975 của chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử , phối hợp nhịp nhàng với quân dân toàn thành phố . Ngày nay , trong hoàn cảch cả nước hoà bình , độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội , với truyền thống cách mạng sẵn có ấy , nhân dân Quận 11 càng có điều kiện nâng cao ý thức giác ngậ cách mạng , tiếp thu nhanh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng sẵn sàng đi theo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và làm chỗ đựa vững chắc nhất của Đảng và chính quyền .

            Mặt khác, Quận 11 có một lực lượng sản xuất khá lớn : công nhân và lao động đông đảo ( khoảng 21.000 người ), cần cù, cò tay nghề và nhiều sáng kiến ; với 4.505 cơ sở sản xuất gồm 27 xí nghiệp lớn và cơ sở tiểu thủ công nghiệp , có khả năng sản xuất nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng, cung ứng nhu cầu tiêu dùng  trong nước , phục vụ nông nghiệp , kinh tế mới và các mặt hàng xuất khẩu có giá trị .

            2/ Về khó khăn, trước hết là trên 22.000 nguỵ quân, nguỵ quyền tan rã tại chỗ , trong đó có cả sĩ quan cấp tướng . Phần lớn số này đã ra trình diện và học tập cải tạo . Nhưng còn rất nhiều tên trốn tránh, nhiều tên ác ôn ngoan cố vẫn tiếp tục âm mưu phá hoại cách mạng, gây mất an ninh trật tự  xã hội .

Dân số trong Quận quá đông , khoảng 237.000 người trước giải phóng, sống chen chúc trong một phạm vi không đầy 5km2 (47.400 dân/km2 ) , mật độ gấp 2,5 lần mật độ dân số nội thành . Chính sách thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ đã làm cho đời sống nhân dân đến cùng cực . Nhiều nhà ổ chuột , bẩn chật ở các vùng Chợ Thiếc , Bồn Nước ,Bàu Chuông , Nhị Tì Quảng Đông, Cầu Ván , Cầu Tre … Nhân dân sống kham khổ , thiếu công ăn việc làm. Nạn đói, nạn thất nghiệp có từ trước đã tăng lên rất dữ sau ngày giải phóng . Khu chợ trời ở đường Lê Đại Hành , Lý Đế , các tệ nạn xã hội còn đầy dẫy . Đó là những khó khăn trước mắt và lâu dài phải giải quyết .

            Đồng bào Hoa trên phân nửa dân số (56%) tập trung nhiều nhất ở các vùng Phú Thạnh, Bình Thới, Bình Thạnh có một phần khá đông trung thương, tiểu thương. Đồng bào Thiên Chúa giáo phần lớn là người Bắc di cư ( 20.000 người ) tập trung nhiều ở vùng Phú Thọ và Phú Hoà. Hai cư xá Lữ Gia và Lê Đại Hành gồm nhiều gia đình sĩ quan trung cao cấp và tình báo của chế độ cũ . Hàng năm người cùi sống lẫn lộn với người lành bịnh ở khu Nhị Tì Quảng Đông . Thêm nữa, các vùng giáp ranh các quận và các trục lộ giao thông lớn như vùng nhà Thờ Hầm  ấp tân Phước ( Quận Tân Bình ) đường Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 , Nguyễn Chí Thanh, Lục Tỉnh, là những địa bàn hoạt động của bọn du đảng , cướp giật ở trong Quận  và các nơi khác đến . Các khu vực nói trên gồm nhiều thành phần phi sản xuất , phi lao động , có nơi có lúc an ninh trật tự chưa được chặt chẽ , cần thiết phải được bố trí lại .

            Về mặt kinh tế, Quận ta có 4.505 cơ sở sản xuất nhưng hầu hết là sản xuất nhỏ , gia đình, cá thể, rời rạc , phân tán . Do tính chất kinh tế lệ thuộc  , các cơ sở này phần lớn đều sử dụng nguyên vật liệu , thiết bị phù tùng nước ngoài . Điều đó vừa cản ngại bước tiến lên sản xuất lớn XHCN , vừa khó khăn cho việc phục hồi , chuyển hướng và phát triển sản xuất . Ngoài ra trên 3.883 cơ sở trung tiểu thương là một trở ngại trong công cuộc cải tạo XHCN và xây dựng CNXH .

            3/ Sau khi đập tan bộ máy cai trị của địch, giành lấy chính quyền về tay mình , lực lượng Đảng bộ Quận 11 rất ít . Chúng ta được Thành uỷ và Trung ương lãnh đạo chặt chẽ và chi viện một lực lượng cán bộ đảng viên to lớn; đó là một thuận lợi . Nhưng Đảng bộ ta lại đứng trước một khối việc rất mới mẻ , to lớn và dồn dập , trong khi cán bộ, đảng viên chưa am hiểu nhiều thành phố , quần chúng và chưa có kinh nghiệm bao nhiêu. Do đó tuy chúng ta có hoàn thành công tác , lập thành tích, nhưng không tránh khỏi phạm nhiều khuyết điểm.

            Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất , toàn thể Đảng bộ Quận 11 chúng ta nghiêm túc kiểm điểm tình hình công tác các mặt trong hai năm qua , đánh giá đúng mức những ưu, khuyết điểm chính, cơ bản và những tồn tại lớn cần ra sức khắc phục , qua đó đề ra cho được nhiệm vụ mục tiêu 2 năm 1977 – 1978 của Quận .

II.- CÁC MẶT CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN :

            1/ Thiết lập chuyên chính vô sản , phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động :

            a) Thiết lập chính quyền chuyên chính vô sản , trấn áp kẻ thù, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội :

            Vấn đề cốt tử của cách mạng là chính quyền. Khi giải phóng, toàn bộ hệ thống tổ chức cai trị của địch bị xoá bỏ , chỉ một ngày sau , Đảng bộ ta đã thiết lập ngay chính quyền  chuyên chính vô sản từ Quận đến 6 phường và 47 khóm . Tiếp theo đó, để trong sạch hoá chính quyền, chúng ta đã loại ra trên 200 phần tử xấu , cơ hội, có dính dấp với chế độ cũ . Qua 2 năm xây dựng và củ cố , nhất là từ khi điều chỉnh 3 cấp , chính quyền ta ngày càng vững chắc và gắn chặt với hệ thống tổ dân phố. Cán bộ nhân viên chính quyền ở cơ sở cả Uỷ ban , Công an và phường đội nói chung đã có ý thức phục vụ nhân dân ,giảm bớt giấy tờ , thủ tục phiền phức , có thái độ tác phong lễ độ, nhã nhặn đối với dân. Qua quá trình công tác cán bộ nhân viên đã rút ra được kinh nghiệm làm việc , giữ được nề nếp sinh hoạt đều đặn . Chính quyền ta đã biết đựa vào quần chúng thực hiện chức năng của mình , bước đầu biết quản lý kinh tế , quản lý đời sống nhân dân .

           

            Song song với công tác xây dựng chính quyền , ta đã sử dụng các lực lượng Công an, Quân sự và lực lượng quần chúng liên tục tấn công địch trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá , xã hội.

           

            Ngay từ đầu, ta đã phát động quần chúng kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng , trừng trị bọn đầu sỏ gây rối, đưa ra Toà án Nhân dân xử một số tên cướp có nợ máu , truy bắt 871 tên phạm pháp chính trị và trốn trình diện học tập cải tạo ( tính đến tháng 10/1975 ) . Nhiều tổ chức nhen nhóm chính trị phản động và phương tiện phá hoại vũ trang của địch đã bị khám phá , ngăn  chặn  kịp   thời ( 19 vụ ) . ta cũng đã kiên quyết xoá bỏ sự bóc lột của 6 tên tư sản mại bản , tiến hành đăng ký kinh doanh công thương nghiệp tư bản tư doanh và dịch tư nhân nhằm cải tạo các thành phần này qua các phong trào “ lành mạnh hoá xã hội “ và “ Bảo vệ an ninh Tổ quốc “, quần chúng đã giúp chính quyền truy quét các loại văn hoá phẩm đồi truỵ phản động và bắt được nhiều vụ phạm pháp hình sự như cướp giựt , trộm cắp, buôn lậu, chuyên chở bất hợp pháp … trong đó có những vụ án giết người cướp của nghiêm trọng .

            Bên cạnh mặt kiên quyết trấn áp kẻ thù phản cách mạng, chúng ta cũng đã thực hiện đúng đắn chính sách nhân đạo của Đảng : ta đã cải tạo tại chỗ hàng vạn sĩ quan , binh lính, nhân viên chế độ cũ đến nay hầu hết họ đã được phục hồi quyền công dân ( đợt đầu 11.742 người ) .

            Thấy được chính sách tốt đẹp ấy , nên riêng trong đợt đăng ký quản lý hộ khẩu có gần 600 tên khác ra trình diện khai báo hoặc bị quần chúng phát hiện thêm .

            b) Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động :

           

            Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng , cho nên đồng thời với việc xây dựng và củng cố chính quyền  các cấp tiến hành tập hợp đông đảo quần chúng công nhân , thanh niên, phụ nữ chung quanh các đoàn thể cách mạng . Chỉ trong mấy tháng sau giải phóng ta đã phát động thêm 760.000 lượt quần chúng sôi nổi sinh hoạt chính trị , tố cáo tội ác chế độ cũ và vạch mặt bọn ác ôn . Chính quyền cách mạng được lập lên với sự tham gia của quần chúng cách mạng và lao động nghèo , dưới sự lãnh đạo của Đảng giai cấp công nhân . Chính quyền đã thể hiện thực sự của dân , do dân và vì dân.

            Để phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động ở các phường và các xí nghiệp , Đảng bộ đã không ngừng giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng. Ta cũng đã mạnh dạn tổ chức chính quyền, Công an báo cáo công tác và tự phê bình trước nhân dân, động viên nhân d6n đóng góp ý kiến phê phán xây dựng và đến nay việc làm này đã trở thành phổ biến và thường xuyên ở cơ sở. Thời gian qua quần chúng đã tích cực học tập chính trị và tham gia mọi công tác của chính quyền gây thành các phong trào đầy khí thế cách mạng . Quần chúng đã thể hiện ý thức giác ngộ cách mạng cao về quyền làm chủ tập thể của mình qua việc đi bầu cử Quốc hội với trên 98% số cử tri , góp ý kiến với Đại hội Đảng lần thứ IV , tham gia đại hội đại biểu tổ dân phố toàn Quận 11 và mới đã tích bầu cử HĐND cấp Thành và Quận với 98,7% số cử tri . Đó là quyền dân chủ cơ bản , quyền làm chủ tập thể thật sự của nhân dân ở chế độ ta .

            c) Qua  2 năm cầm quyền Đảng bộ ta được sự chi viện và chỉ đạo kịp thời của trên , đã biết phát huy sức mạnh tổng hợp, liên tục tấn công triệt để , đập tan nhiều âm mưu phá hoại của địch, giữ vững chính quyền cách mạng, đề cao quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động .

            Tuy nhiên chính quyền còn nhiều mặt thiếu sót : Tổ chức chưa hoàn chỉnh, năng lực tổ chức và quản lý còn yếu kém , còn nhiều tệ quan liêu, bàn giấy, xa rời quần chúng, còn một số cán bộ chiến sĩ hống hách cửa quyền vi phạm quyền làm chủ, tham ô, thu vén cá nhân. Về mặt đánh địch, có một số trường hợp ta chưa nhạy bén phản kích những tuyên truyền tác động tâm lý của địch, chưa đi sâu khai thác và truy bắt những tổ chức tình báo các loại, nhất là Đặc vụ Đài Loan , địach ẩn núp trong tôn giáo , trong cơ quan , xí nghiệp , chưa chặn đứng được những vụ án hình sự nghiêm trọng, chưa quản lý chặt chẽ thường trú , tạm trú. Mặt khác công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Với quyết tâm phục vụ lợi ích của quần chúng , nhất định chúng ta sẽ khắc phục được sai lầm khuyết điểm thực hiện dân chủ ngày càng tốt và kiên quyết chống lại mọi âm lợi dụng phá hoại cách mạng của bọn phản động , giữ gìn tốt an ninh chính trị và trật tự xã hội, đưa đời sống xã hội từng bước tiến lên vững chắc .

            2/ Vê hoạt động kinh tế đời sống :

            Sau khi nắm chính quyền khó khăn phức tạp nhất đối với chúng ta là kinh tế và đời sống .

            Lúc đầu Đảng bộ ta nhạy bén giải quyết nạn đói kịp thời và không để ai bị chết vì đói . Đến tháng 10/1975 học tập Nghị quyết của Thành uỷ , tình hình tương đối ổn định , chúng ta chuyển sang tập trung cho nhiệm vụ chủ yếu là chăm lo đời sống nhân dân , phu65c hồi và phát triển sản xuất , giải quyết công ăn việc làm , phân phối lại lực lượng lao động …

a)       Về công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp:

Ta đã khôi phục trên 80 cơ sở sản xuất trong Quận với giá trị sản lượng tiểu thủ công nghiệp 15.725.875đ NH . Đến nay đã có 26 xí nghiệp quốc doanh , một công tư hợp doanh ( đã giao cho Thành uỷ và Trung ương quản lý ) và 4.505 cơ sở tiểu thủ công nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng phong phú đa dạng; phát triển thêm 3 cơ sở thảm len , một tổ hợp thảm đay và nhiều cơ sở thêu tay , đan mây, tre, lá buông, sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có giá trị thu ngoại tệ cho Nhà nước . ta cũng đã khuyến khích các cơ sở kim khí đẩy mạnh sản xuất nông cụ phục vụ nông nghiệp và kinh tế mới. Nhìn chung, chỉ tiêu của Thành dặt cho Quận còn thấp so với khả năng sản xuất bình thường của Quận.

Về mặt cài tạo , ta đã tiến hành đăng ký công thương tư bản tư doanh , nắm được 92 hộ A và 10.965 hộ B . Công thương nghiệp xây dựng được 63 tổ sản xuất , 2 hớp tác xã thí điểm lắp ráp xe đạp và đan mây tre lá , hướng dẫn 700 cơ sở ký hợp đồng 2 chiều với Nhà nước . Hiện nay phong trào vào tỡ sản xuất và xin vào hợp tác xã đang phát triển mạnh và có ảnh hưởng lớn .

Trong điều kiện khó khăn hiện tại về kinh tế ta đã phát huy đượ 300 sáng kiến có giá trị tận dụng được một phần nguyên vật  liệu trong nước và các loại nguyên vật liệu phế thãi . Nhờ đó trong năm 1976 một số xí nghiệp quốc doanh đã vượt được kế hoạch từ 5 đến 40 ngày , một số ngành đã vượt được mức sản xuất trước giải phóng , kế hoạch Nhà nước cơ bản đã hoàn thành .

Thời gian qua, do nhận thức về công tác cải tạo và xây dựng chưa được sâu sắc , nên trong đấu tranh thực tế , ta thiếu triệt để , chưa nhanh chóng ,nắm các tổ hợp sản xuất chưa được chặt chẽ . Mặt khác , chúng ta cũng còn gặp khó khăn lớn về phản ứng giai cấp của các thành phần kinh tế tư nhân, cá thể trong Quận .

b)       Về giao lưu hàng hoá, mậu dịch quốc doanh :

Để đưa hàng đến tận tay quần chúng , nấht là nhân dân lao động nghèo khổ, ta đã nhanh chóng tổ chức hệ thống thương nghiệp XHCN gồm 4 cửa hàng quốc doanh , các cửa hàng khu vực, cửa hàng quày hàng ở phường khóm và 1 hợp tác xã tiêu thụ Quận với 21 HTX /TT phường . Ta cũng đã phát huy khả năng quản lý phân khối của đoàn thể phụ nữ trong việc tổ chức tổ phục vụ gạo, rau, cá … Lượng hàng quốc doanh phân phối ngày càng tăng ( năm 1976 tăng 186% so với năm 1975 ) . nguồn hàng tự doanh của HTX/TT cũng được khai thác thêm ( tổng trị giá trong 4 tháng cuối năm 1976 là 445.039đ). Đó là những phấn đấu lớn của chúng ta nhằm chống lại nạn đầu cơ nâng giá của tư sản thương nghiệp , ổn định một bước đời sống nhân dân .Để góp phần quản lý thị trường , ta đã bắt và xử lý 133 vụ vi phạm về kinh tế . Mhằm đẩy mạnh phục hồi và phát triển sản xuất , điều tiết các nguồn thu nhập , qua hoạt động tiết kiệm , thu thuế… nguồn vốn của ngân hàng tăng lên 5.291.295đ trong năm 1976 và đã cho 14 cơ sở sản xuất vay 1.025.595đ( công nghiệp : 549.669đ ) để mở rộng sản xuất .

Hiện nay công átc quản lý phân phối và kiểm soát giá cả thị trường của chúng ta chưa được chặt chẽ , khâu thu mua còn chậm và chưa có biện pháp chủ động , cụ thể; công tác cải tạo công thương nghiệp tư nhân chưa được tiến hành , trong khi đó ta còn sử dụng các đại lý tư  nhân chưa phù hợp với đường lối thương nghiệp XHCN .

c)       Quản lý và sử dụng lực lượng lao động :

Phương pháp cơ bản nhất để giải quyết tình trạng đông dân và phi lao động sản xuất , ổn định đời sống nhân dân là tích cực vận động đi lập nghiệp ở các vùng nông thôn và KTM . Đây là một công tác trọng tâm hàng đầu của chúng ta . Hai năm qua ta đã vận động đưa được 61.150người gồm : 15.517 đi KTM, 41.323 hồi hương, 2.296 đi khu giản dân và 2.015 TNXP . Qua đó đã giải toả được 2 khu vực dân cư không phù hợp là Nhị tì Quảng Đông và Cầu Ván . Đặc biệt, sự quan tâm chăm lo của chúng ta đối với đồng bào được đưa đi là một nguồn động viên lớn; mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn , đồng bào vẫn quyết tâm bám lại, số người trở về rất ít .

Các công trình của Quận đã sử dụng một số nhân lực khá lớn : Vét rạch Ong Buông , bàu Trâu, Bến Trâu với 43.000 công và 24.229 m3 đất,dài 5.541m ; sửa chữa 13 con đường lớn nhỏ với 405m tráng đá nhựa có diện tích 9.982 m2 , đã giải quyết được 50% nạn ngập nước mùa mưa . Quần chúng đã tham gia đông đảo và quyết tâm hoàn thành công trình thủy lợi Lê Minh Xuân , Công viên Đầm Sen với 365.000 ngày công , góp phần xây dựng vành đai xanh  của Thành phố . Riêng khu vực tiểu thủ công nghiệp đã thu hút được 2.500 lao động trong đó có 1.575 lao động làm hàng xuất khẩu ( chưa kể việc tuyển dụng công nhân các sở )

Kết quả khá lớn trên đây đã thể hiện cố gắng chung của toàn Quận , giải quyết được một phần nạn thất nghiệp , đưa một khối lượng quần chúng phi sản xuất tương đối lớn sang sản xuất nông nghiệp , làm giảm được mật độ dân số của Quận ( hiện 39.400 dân/km2 ). Đại đa số quần chúng đã nhận thức được nghĩa vụ lao động , chủ trương hồi hương , đi lập nghiệp vùng KTM là đúng và cần thiết cấp bách . Tuy nhiên, ta nắm và quản lý lực lượng lao động chưa chặt chẽ và chưa có kế hoạch cụ thể toàn diện nhằm sử dụng hết lao động vào sản xuất . Khâu KTM còn khó khăn về mặt tổ chức hợp đồng quy hoạch , cấp phát và giúp cho đồng bào sản xuất, chưa có biện pháp tốt để đưa các đối tượng cần phải đi .

            3/  Hoạt động văn hóa , giáo dục, ý tế, xã hội :

a)Văn hoá : Chế độ cũ đã để lại cho chúng ta một nền văn hóa đồi truỵ phản động, nặng nếp sống xa hoa , phốn vinh giả tạo . Sau nhiều đợt truy quét văn hoá phẩm phản động đồi truỵ , sau đợt vận động lành mạnh hoá xã hội , ta đã từng bước xây dựng được nến sống vui tươi lành mạnh với các phong trào văn hoá, văn nghệ , thể dục thể thao quần chúng : 534 cuộc trình  diễn văn nghệ và chiếu phim cho 417.750 lượt người xem, 1.250 tổ đọc báo , phát hành 190.000 bản tin Quận , 60.000 tờ báo Đảng, các phòng đọc sách ở các phường , phòng truyền thống và triển lãm Quận , 153 đội với 2.217 vận động viên thể dục thể thao. Cộng tác thông tin văn hoá bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng đi sâu tuyên truyền phát động quần chúng bằng mọi hình thức , đã có kết quả tốt , hỗ trợ tích cức cho các phong trào. Công tác tuyên truyền miệng cũng được đẩy mạnh ở các tổ dân phố; hệ thống báo cáo viên của Đảng bộ từng đợt đã bủa đi nói chuyện ở các phường và các xí nghiệp đã góp phần giáo dục sâu sắc về chính trị cho quần chúng . Đến nay ta đã đẩy lùi được một bước cơ bản những ảnh hưởng của văn hoá thực dân mới, và phong tục tập quán phong kiến lỗi thời, tạo được nhân tố khởi đầu của nền văn hoá mới, con người mới sống tập thể yêu lao động, yêu nước và yêu CNXH, nhất là trong phong trào công nhân và thanh thiếu niên .

b) Về giáo dục:  

Toàn bộ 5 trường cấp I và 50 trường tư thục trước đây đều được công lập hoá . Hiện nay đã có 29 trường phổ thông cấp I , 2, 3 với trên 40.000 học sinh và 1.068 giáo viên . Tất cả con em gia đình lao động nghèo trong Quận đều được đến học . Toàn bộ nội dung nền giáo dục cũ và hàng ngũ giáo viên đều được cải tạo và đang từng bước tiến lên xây dựng nền văn hoá mới XHCN. Phong trào bình dân học vụ và bổ túc văn hoá được phát động rộng khắp, về cơ bản đã hoàn thành công tác xoá nạn mù chữ trong toàn Quận. Nhà trường mẫu giáo tuy chưa thật đầy đủ , tổ chức chưa tốt nhưng cũng được đẩy mạnh và đã có 116 lớp ( gấp đôi năm 1975 ). Tuy nhiên do lực lượng Đảng và Đoàn ở các trường học còn ít nên ta quản nhà trường chưa chặt, bọn phản động lợi dụng một số phần tử xấu phá hoại cách mạng . Số người Hoa chưa biết chữ Việt , tiếng Việt cũng còn đông, cần phải có kế hoạch động viên họ học. Cần phải quản lý chặt các lớp mẫu giáo hiện có và tổ chức thêm các lớp mẫu giáo dân lập, tuyển chọn kỹ lưỡng cô giáo dạy trẻ nhằm phục vụ tốt cho con em của cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động .

c)Về y tế:  

Trước ngày giải phóng, cơ sở Quận 11 chỉ có 3 Chẩn y viện ; phòng khám của bác sĩ tư  cũng rất ít . Trong khi đó trong Quận có nhiều khu vực bẩn chật thiếu vệ sinh và nhiều dịch truyền nhiểm nguy hiểm .

            Hai năm qua màng lưới ý tế của Quận đã triển khai nhanh chóng xuống cơ sở , tận tình chăm lo sức khỏe cho đồng bào lao động . Tất cả có 37 bác sĩ (6.050 người/1 bác sĩ ) , một phòng khám Đa khoa và 3 phòng khám khác , một bệng viện Nhi khoa , một nhà hộ sinh , 5 phòng khám khu vực và 21 trạm y tế phường. Ta cũng đã thành lập Ban BVBMTE và cá đội y tế lưu động phục vụ xí nghiệp , trường học, công trường, kinh tế mới và màng lưới chữ thập đỏ với 2.933 hội viên .

            Phong trào nhân dân  phòng bệnh, phòng dịch và vệ sinh công cộng được phát động mạnh mẽ song song với công tác tiêm phòng , kiểm tra các quán ăn , nhà ăn tập thể , đi sâu các xóm lao động , các ngõ hẻm để phục vụ đồng bào … đã giúp chúng ta nâng cao sức khỏe của nhân dân và chặc đứng được nhiều đợt bệng dịch như : viêm màng não, sốt xuất huyết, dịch tả .,,

            Với những thành tích đó , Y tế Quận ta đã được UBND Thành phố tặng bằng khen về công tác 6 tháng đầu năm , và phong trào  y tế nhân Quận 11 đã được vinh dự đón nhận lẳng hoa của Bác Tôn trong dịp Tết vừa qua .

d)       Về xã hội :

Chế độ thực dân mới đã để lại cho chúng ta những tệ nạn xã hội hết sức trầm trọng .

            Trước tình trạng đó, ta đã ra sức giáo dục sâu rộng trong quần chúng về chủ trương lành mạnh hoá xã hội và kết mở các đợt truy quét được sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân . Kết quả 700 tượng tệ nạn xã hội được cải tạo tại chỗ và tổ chức đi tập trung cải tạo ; tình trạng lưu manh du đảng, xì ke , gái điếm , ăn xin , sống vĩa hè xó chợ được thanh toán phần lớn và giảm đi rõ rệt. Trại nuôi người già yếu, tật nguyền không nơi nương tựa đãgiúp cho 100 người sống yên vui .

             Công tác TBLS được thực hiện có kế hoạch nên đã đạt được kết quả ở bước đầu : 178 liệt sĩ được xác nhận, 91 gia đình liệt sĩ được hưởng tiền tuất hàng tháng với tổng số 122 người; 323 gia đình và cá nhân có công với cách mạng.Trong hai năm qua, cứu trợ đột xuất cả trên 1.811 tấn gạo, 20.168 đ và 2.364 m vải cho 68.315 lượt gia đình gồm 342.434 lượt người, trong đó có 60% gia đình TBLS , có công với cách mạng. Công tác này đã làm cho quần chúng phấn khởi, tăng thêm tin tưởng, và do đó góp phần phát huy bản chất phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thốngcách mạng của nhân dân ta.

            Nhìn chung công tác văn hoá giáo dục, y tế của Quận, chúng ta đã tiến lên một bước khá dài, đã biến thành một công tác phổ cập trong quần chúng, đã tạo được sinh khí mới trong sinh hoạt của nhân dân, tạo nhân tố khởi đầu của nền văn hoá mới, nếp sống mới, con người mới XHCN.

            Tuy nhiên, ý thức văn hoá thực dân phong kiến lâu đời không thể một thời gian ngắn xoá sạch được. Do đó ta phải kiên trì giáo dục phát động quần chúng, nhất là trong số người chậm tiến … để đẩy lùi tư tưởng văn hoá cũ, xây dựng tốt tư tưởng văn hoá mới và đời sống sức khỏe, văn minh, tiến bộ.

            4/ Về xây dựng phát truển các đoàn thể:

            Hai năm qua Đảng bộ ta đã lãnh đạo các Đoàn thể và Mặt trận Quận nhanh chóng tập họp đông đảo quần chúng thành tổ chức giáo dục chính trị và vận động quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính quyền. Do đó các phong trào của quần chúng đã dấy lên liên tục, rầm rộ và sôi nổi từ truy quét địch xây dựng chính quyền, đánh tư sản mai bản, chống tẩu tán, đến lao động sản xuất, lao động tình nguyện, hăng hái đi bầu cử, đóng góp với Đại hội Dảng các cấp… và lập được nhiều thành tích to lớn, nhiều lần được Thành phố khen thưởng.

            Các Đoàn thể và mặt trận đã trở thành trường học giáo dục quần chúng về CNXH; tinh thần yêu nước và ý thức làm chủ tập thể XHCN. Qua thực tiễn phong trào, Đoàn thể đã phát triển tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng cho Đảng một đội ngũ cán bộ quần chúng đông đảo có nhiệt tình và có năng lực lãnh đạo. Thời gian qua Đoàn thể còn làm được chức năng động viên quần chúng đóng góp tích cực vào đường lối chủ trương của Đảng, đồng thời giám sát việc thự hiện đường lối chủ trương ấy thông qua Bộ máy nhà nước.

            Các đoàn thể đã bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đã thực hiện được là chỗ dựa vững chắc của Đảng và chính quyền, là nòng cốt của các phong trào quần chúng.

            Công đoàn: Hoạt động của công đoàn đã đi đúng chức năng của mình, đã tích cực giáo dục công nhân ý thức giai cấp, quyền làm chủ tập thể, nghĩa vụ lao động và thái độ lao động mới. Do đó phong trào công nhân hai năm qua đã hăng hái đi đầu trong mọi công tác và trong lao động sản xuất đã thi đua vượt mức kế hoạch Nhà nước với nhiều cải tiến kỹ thuật có giá trị. Từ các phong trào đó Công đoàn đã phát triển được 6.o4 đoàn viên ( 27,7% công nhân) và 85 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Phong trào công nhân và Công đoàn Quận 11 vừa qua đã được biểu dương khen thưởng của Thành.

            Quận đoàn : Hai năm qua đã phát triển được 1.224 đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  ( không kể số đã chuyển đi công tác nơi khác ) , trong 58 chi đoàn ( có 20 chi đoàn xí nghiệp với 189 đoàn viên và 6 chi đoàn trường với 67 đoàn viên ) , 8.960 hội viên thanh niên 15,54% thanh niên và 8.400 đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh . Hoạt động của Quận đoàn dần dần đi và chiều hướng giai cấp công nhân và đã làm được vai trò đầu tàu, xung kích thực hiện đường lối chủ trương của Đảng . Phong trào thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và TNXP vừa qua tuy chưa thật sôi nổi và rầm rộ , nhưng có chất lượng , hoàn thành tối nhiệm vụ khó khăn , ít trở về .

            Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Quận  đã phát triển khá đông và có tổ chức kỷ luật tốt . Phong trào cháu ngoan Bác hồ có nhiều thiếu niên điển hình tiên tiến và được Thành đoàn biểu dương khen thưởng. Đội đã giữ được nề nấp sinh hoạt vui , khỏe, trẻ và cũng đã tham gia nhiều công tác lao động , trồng cây … Đặc biệt có nhiều em đã gan dạ tố cao địch  và chặn bắt cướp .

            Phụ nữ:  Đã  tích tham cgi mọi công tác của Đảng và chính quyền đồng thời giáo dục chị em về vai trò và nhiệm vụ chức năng của giới . Hơn một năm qua , phụ nữ đã đảm nhận tốt công tác giao lưu phân phối , cải thiện một bước nhu cầu 2 bữa ăn cho nhân dân . Lực lượng phụ nữ đã phát triển nhanh chóng với 17.283 hội viên , tập hơp hầu hết phụ ở các tổ dân phố ; Đội ngũ cán bộ phường kgá đông đảo và đã cung cấp lực lượng cho các HTX/TT và tổ phục vụ gạo .

            Mặt trận :  Đã tích cực trong vai trò giáo dục các từng lớp nhân dân , nhất là tư sản , trí thức, chức sắc tôn giáo và làm tốt công tác tổ chức thực hiện chính sách của Đảng . mặt trận cũng đã kết hợp với các ban ngành khác giáo dục ngăn chăn các mặt tiêu cực , phản f9ộng của bọn đội lốt tôn giáo phá hoại ; đồng thời cũng tích cực tham gia phong trào xây dựng kinh tế mới .

            Các đoàn thể thới gian qua đã làm được vai trò , nhiệm vụ cái gạch nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân . Tuy nhiên công tác xây dựng các đoàn thể cũng còn nhiều mặt thiếu sót :

            - Các tổ chức BCH cấp Quận  có một thời gian dài không hoàn chỉnh , thiếu cán bộ có năng lực , nên ít nhiều có ảnh hưởng hạn chế phát triển của phong trào.

            -  Một số cán bộ vẫn còn mang tư tưởng hẹp hòi nên chưa mở rộng tập hợp quần chúng nhất là đối với đồng bào Hoa và đồng bào theo đạo Thiên chúa ; riêng Quận đoàn chưa quan tâm đi sâu vào thanh niên lao động ở các phường , khóm , còn nặng tiểu tư sản học sinh tuy đã có khắc phục .

            -  Công tác phát triển ở vài đoàn thể chưa được quam tâm thường xuyên ( phụ nữ , Quận đoàn ) có những lúc chạy theo chỉ tiêu của đợt . Riêng công tác phát triển Đoàn có lúc không chặt chẽ .

            Về chức năng:  Công đoàn chưa thể hiện đầy đủ việc chăm lo đời sống phúc lợi công nhân , BHXH … Mối quan hệ của Công đoàn với một vài Ban giám đốc xí nghiệp sau này có gặp khó khăn , nên Công đoàn có lúng túng về biện pháp trong đấu tranh bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của công nhân . Quận đoàn chưa làm tốt vai trò đội hậu bị của Đảng . Phụ nữ có thới gian lo tập trung công tác phân phối , nên lơi chức năng vận động giáo dục giới . Mặt trận chưa quán triệt đầy đủ vị trí chức năng của mình .

            5/ Về xây dựng Đảng :

            a)Về chính trị tư tưởng :

Hai năm qua Đảng bộ đã coi trọng công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng ciên và quần chúng trong Quận . Ngoài các cuộc sinh hoạt kiểm điểm , học tập chỉ thị nghị qyuết … ta còn tổ chức các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ , củng cố quan điỉ©m lập trường giai cấp . hấu hết cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã thể hiện được lập trường giai cấp , vững vàng triệt để trong tiến công địch qua các truy quét , đáng tư sản mại bản , gian thương. Đa số đ/c đã thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người cách mạng, cần cù liêm khiết, làm theo đường lối quần chúng , biết chăm lo đời sống nhân dân và tôn trọng quyền làm chủ tập thể của nhân dân.  Trong môi trường mới nhiều phức tạp nhiều cán bộ đảng viên đã xác định vị trí chiến đấu mới , sớm thích nghi với hoàn cảnh, tự rèn luyện bản thân về đạo đức tác phong, về trình độ chính trị và chuyên môn , bắt đầu có ý thưc quản lý kinh tế .

            Bên cạnh mặt vững vàng vươn lên về chính trị , tư tưởng, thời gian thời gian qua cũng có những biểu hiện sai lệch :

-Việc chấp hành Nghị  quyết của Quận uỷ chưa được nghiêm túc ; có nơi còn biểu hiện tuỳ tiện , thiếu thỉnh thị báo cáo thường xuyên đều đặn.

- Một số cán bộ đảng viên còn lỏng lẽo về ý thức tổ chức kỷ luật, chưa thật đoàn kết gắn bó, chung sức chung lòng gánh vác trách nhiệm , thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng .

- Trong hoàn cảnh mới, một số cán bộ đảng viên lơi cảnh giác , để cho tư tưởng phi vô sản được dịp trổi dậy dẫn đến những hành động tham ô , móc ngoặc , hủ hóa , địa phương cục bộ, và nhất là vi phạm quyền dân chủ , quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động , hóng hách, cửa quyền , độc đoán , quan liệu xa rời quần chúng .

Nguyên nhân chủ quan gây ra những khuyết điểm trên là : Do nhận thức về chuyển giai đoạn cách mạng mới trong cán bộ đảng viên chưa sâu sắc đầy đủ ; đánh giá tình hình, đánh giá quần chúng, đánh giá sự phản ứng giai cấp chưa đúng mức; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra đôn đốc chưa được thường xuyên ; xử lý khen thưởng và kỷ luật chưa kịp thời , chính sách đối với cán bộ đảng viên sai phạm vẫn còn nhiều thiếu sót ; mặt khác , bản thân một số cán bộ đảng viên sai phạm cũng thiếu tự rèn luyện mình. Ngoài ra còn có những nguyên nhân khách quan về nguồn cấu tạo Đảng bộ , về công tác bề bộn, mới mẽ, dồn dập, về ngoại cảnh phức tạp của chế độ cũ làm số cán bộ đảng viên ấy dễ sai phạm khuyết điểm.

b) Về tổ chức :  

Lúc mới giải phóng , lực lượng Đảng bộ quận 11 có 32 đảng viên . Được sự chi viên của trên và quận tự phát triển thêm, số đảng viên hiện nay đã tăng 577 đòng chí , chất lượng cũng được nâng lên . Sự chi viện của trên rất cần thiết, không thể thiếu được trong tình hình mới mẽ và nhiều phức tạp của thành phố mới giải phóng , nhưng cũng có nhược điểm là cấu tạo đảng viên không đồng đều vì do nhiều nguồn hợp thành .

Chấp hành chủ trương trên, ngay từ đầu ta đã xác lập quyền lãnh đạo toàn diện  và tuyệt đối của Đảng bộ ở khắp 6 phường và 47 khóm . đến khi điều chỉnh 3 cấp, ta đã mạnh dạng tập trung cán bộ có chất lượng để xây dựng chi bộ cơ sở phường vững mạnh. Ta cũng đã chấp hành chủ trương xây dựng tổ đảng gồm các ban ngành nhằm thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng tại một khu vực nhất định và để sâu sát dân . Đến nay toàn quận đã có 47 chi bộ gồm 21 chi bộ cơ sở phường , 2 chi bộ xí nghiệp và 21 chi bộ cơ quan thuộc 4 Đảng uỷ khối dân đảng , uỷ ban, công an, quân sự và 3 chi bộ Viện kiểm sát , Toà án và Ngân hàng trực thuộc Quận uỷ . Còn nhiều trường học và xí nghiệp chưa có chi bộ hoặc chưa có đảng viên. Có những chi bộ còn thiếu cán bộ chủ chốt trong chi uỷ .

Hai năm qua, các chi bộ cơ sở đã trưởng thành, hầu hết đều nắm được đường lối, chủ trương của Đảng và vận động quần chúng thực hiện . Sinh hoạt Đảng đã thành nề nếp của các chi bộ . Mặt khác, ta cũntg động viên quần chúng mạnh dạng góp ý để xây dựng Đảng .

 

Quận uỷ cũng đã phân công từng đ/c Quận uỷ viên phụ trách từng chi bộ phường để nắm thêm tình hình thực tế và kịp thời cùng chi bộ giải quyết khó khăn . Nhưng công việc nhiều , các đ/c chưa thực hiện được đều đặn, thường xuyên. Các Ban tham mưu xung quanh Quận uỷ, tuy cán bộ ít và yếu nhưng đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ; ở một số mặt, kết quả cũng còn hạn chế.

Tóm lại, hai năm qua các chi bộ cơ sở nhất là các chi uỷ đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, nhưng nhìn chung trình độ năng lực còn yếu; vai trò chức năng lãnh đạo chưa rõ ràng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách chưa thực hiện chặt chẽ , nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ chưa phát huy đúng mức.

c)       Về cán bộ đảng viên:

Đảng bộ ta tuy ngày càng đông nhưng hầu hết là do trên chi viện . Hai năm qua ta phát triển 42 đ/c . Phần lớn thuộc diện đứt liên lạc , còn số phát triển tức các phong trào và trẻ được ít . Cũng có những trường hợp , phát triển đảng viên mới chưa đúng chuẩn chất , sau đó phải đưa ra khỏi Đảng. Cuối cùng ta phát triển Đảng chậm và chựng lại một thời gian dài. Kiểm điểm lại, ta thấy chủ trương phát triển Đảng trước đây là đúng, nhưng phương châm kế hoạch thực hiện chưa tốt, thiếu cụ thể. Mỗi đảng viên chưa làm được nhiệm vụ của mình là một tuyên truyên viên của Đảng; Chi bộ chưa có kế hoạch giáo dục nồng cốt phát triển Đảng. Về phía tổ chức, công tác xét duyệt chuyển chính thức cho đảng viên dự bị còn chậm, làm hạn chế phấn khởi. Công tác đào tạo phát triển từ đoàn viên và quần chúng xuất sắc trở thành đảng viên qua phong trào cách mạng của quần chúng chưa được quan tâm đúng mức , nhất là trong các xí nghiệp. Công tác thanh lọc các phần tử thoái hoá biến chất trong nội bộ Đảng, công tác thẩm tra lý lịch tuy có tiến hành giải quyết xác minh được một số trường hợp nhưng nhìn chung chưa tốt, chưa kịp thời; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ 20 đảng viên bị kỷ luật là một tổn thất khá lớn cho Đảng bộ . Số đảng viên đứt liên lạc đã được tổ chức học tập, nhưng chưa có quyết định xử lý  dựt khoát , do đó có nhiều đ/c thiếu an tâm công tác.

6/ Công tác lãnh đạo , chỉ đạo của Quận uỷ :

Vế công tác lãnh đạo và chỉ đạo , hai năm qua , Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 chúng ta có những ưu khuyết điểm  chính sau đây :

Ưu điểm :

Ngay từ lúc ban đầu, cán bộ đảng viên còn ít , còn yếu, chưa am hiểu nhiều tình hình địa phương, nhưng nhờ sự chi viện của TW , của Thành uỷ và các nơi, BCH Đảng bộ đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, xác lập được quyền lãnh đạo của Đảng một cách nhanh chóng ở hầu hết các cơ sở, các ban ngành đoàn thể. Đây là một quan điểm lãnh đạo đúng đắn nhất nhằm thực hiện chuyên chính vô sản trong giai đoạn cách mạng mới.

Tư tưởng triệt để cách mạng, liên tục tấn công của BCH Đảng bộ được thể hiện rõ qua việc ra sức củng cố xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng các đoàn thể , phát động quần chúng, truy quét đánh địch , đánh tư  sản mại bản, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội .

Quán triệt sâu sắc quan điểm quần chúng , BCH Đảng bộ ngay từ lúc đầu đã chú trọng đúng mức khâu chăm lo đời sống nhân dân lao động như : mạnh dạn và kịp thời cứu đói , nhanh chóng phục hồi phát triển sản xuất, giải quyết công ăn việc làm , tổ chức phân phối lương thực , thực phẩm và các thứ hàng thiết yếu, ổn định một phần đời sống nhân dân, tập trung phát động xây dựng vùng kinh tế mới, và quan tâm giải quyết các khó khăn của đồng đi lập nghiệp; sửa sang đường sá cống rãnh , chăm lo sức khỏe, văn hoá, xã hội cho nhân dân.

Công tác phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động trên các mặt kinh tế , chính trị văn hoá xã hội, đã được BCH Đảng bộ quan tâm  lãnh đạo thực hiện . Nhờ đó , lập trường giai cấp, quan điểm quần chúng của cán bộ đảng viên được nâng lên , sức mạnh và khả năng của quần chúng được phát huy . Đồng thời, quần chúng ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, ngày càng mạnh dạn đóng góp phê phán xây dựng Đảng và chính quyền .

Về phương pháp lãnh đạo và chỉ đạo, Quận uỷ đã biềt phối hợp giữa các lực lượng chuyên môn và klực lượng quần chúng ; biết tập trung cho các công việc trọng tâm , đột xuất lớn nhưng không buông lơi công tác thường xuyên, Tuy chưa thực hiện được toàn diện, nhưng trong một số mặt công tác , trong những chủ trương lớn, những đợt công tác đột xuất, Quận uỷ đã qaun tâm đến chỉ đạo điểm , phối hợp tương đối chặt chẽ giữa chỉ đạo điểm và chỉ đạo diện.

Nhìn chúng , trong hai năm qua BCH Đảng bộ Quận 11chúng ta đã chấp hành nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, đã biết vận dụng vào tình hình cụ thể dủa địa phương mình để hợp đồng chỉ đạo , điều hòa các mặt công tác , hoàn thành về cơ bản các nhiệm vụ lớn của Đảng đề ra . Tuy nhiên công tác lãnh đạo chỉ đạo của Quận uỷ cũng còn nhiều mặt thiếu sót.

Khuyết điểm:

Nguyên tắc tập trung dân chủ , nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách vận dụng chưa được nhuần nhuyễn . Các công tác kiểm tra đôn đốc , nhắc nhở thực hiện nghị quyết chưa được thường xuyên . Công tác tổng kết rút kinh nghiệm chưa được thực hiện tốt . Nguyên tắc Đảng lãnh đạo , chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ chưa được quán triệt sâu sắc đầy đủ. Vẫn còn tình trạng bao biện , làm thay của Đảngđối với chính quyền. Ngược lại chính quyền có lúc tuỳ tiện, tách rời sự lãnh đạo của Đảng. Ở cơ sở có nơi có lúc chính quyền lấn lướt không tôn trọng các đoàn thể .

Cấp uỷ thường sa vào hội họp, nên ít sâu sát thực tế , vạch kế hoạch thực hiện công tác chưa được cụ thể , ít giúp cho các Đảng bộ cơ sở các ban ngành đoàn thể giải quyết khó khăn . Quận uỷ chưa kết hợp chặt chẽ việc thực hiện công tác trung tâm với việc củng cố xây dựng , phát triển Đảng , Đoàn làm hạt nhân vững chắc cho phong trào cách mạng của quần chúng , cho nền chuyên chính vô sản ; chưa xoay được các mặt công tác khác xung quanh công tác trung tâm , có lúc không tập trung cho công tác trung tâm ( như đăng ký kinh doanh ).

Lãnh đạo công tác quản lý phân phối của chính quyền không sát, nên không ngăn chặn kịp thời sự sai lầm về đường lối kinh doanh thương nghiệp của quận vừa qua, lãnh đạo thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân chưa thật tốt,còn có trường hợp vi phạm .

Thời gian qua, công tác Hoa vận còn yếu : Quận uỷ chưa sâu sát , cụ thể về đặc điểm , tâm lý và chính sách đối với đồng bào Hoa , chưa có hướng chăm soác, đào tạo, xây dựng cán bộ Hoa để làm công tác này .

Việc điều động, phân phối cán bộ đảng viên chưa có hướng lâu dài , thường chỉ dựa vào công tác trước mắt. Do đó, chưa phát huy hết khả năng vai trò của mỗi đồng chí, đồng thới cũng chưa giúp mỗi đồng chí , đi sâu nghiên cứu tập trung cho công tác cụ thể của mình phụ trách; việc năm và thực hiện chính sách cán bộ của Đảng chưa tốt .

Ban Thường vụ Quận uỷ có lúc cũng chưa tập trung trong chỉ đạo . Mối quan hệ giữa các khối công tác , giữa các đ/c Thường vụ chưa được chặt chẽ , từ đó làm cho cấp dưới dễ bị động, lúng túng, dễ sự vụ , dàn đầu, thiếu tập trung.

Ban Thường vụ Quận uỷ , mặc dù có đấu tranh quan điểm trong nội bộ, và có kết quả, nhưng trong một thời gian dài đến nay chưa thể hiện được là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ. Những bất đồng trong Thường vụ Quận uỷ có tác động không tốt đến tình cảm, ý chí phấn dấu của cán bộ đảng viên và hạn chế thắng lợi của các mặt công tác.

Nguyên nhân ưu điểm :

Trước hết nhờ đường lối chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, nhờ sự lãnh đạo , chỉ đạo của Thành uỷ , cộng với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ , Quận uỷ đã lãnh đạo chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị nghị quyết của trên , hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng đề ra.

Quận uỷ đã đánh giá đúng bản chất và truyền thống cách mạng củaq quần chúng , biết dựa vào quần chúng nhân dân lao động làm nồng cốt, động viên, tranh thủ lôi kéo các tầng lớp quần chúng khác tham gia các mặt công tác thành phong trào rộng rãi .

Nguyên nhân khuyết điểm:

Nhận thức khó khăn phức tạp về chuyển giai đoạn chưa sâu sắc và đầy đủ . Nhận thức về 5 thành phần kinh tế,về đối tượng của cách mạng còn chung chung , chưa thấy hết sự phản ứng của giai  cấp tư sản nên đi vào thực tiễn đấu tranh giai cấp , quận uỷ thiếu tập trung lãnh đạo chỉ đạo .

Ý thức về lập trường giai cấp vô sản, về quan điểm quần chúng có mặt còn chung. Do đó đối với chỗ dựa vững chắt nhất của cách mạng là giai cấp công nhân , Quận uỷ chưa tập trung dồn sức lãnh đạo xuyên suốt quá trình và chưa thể hiện chăm lo đúng mức ; đối với quần chúng nói chung , chưa phân loại thành phần để xác định phương hướng cải tạo xây dựng đúng đắn và triệt để.

Ý thức chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ , nhân viên , chiến sĩ chưa được mạnh mẽ ; chưa có kế hoạch đào tạo cán bộ mới và bồi dưỡng cán bộ cũ ; thiếu sâu sát phong trào.

Nhận thức về giai đoạn mới , đối tượng kẻ thù mới, nhiệm vụ mới của cán bộ đảng viên chưa được đầy đủ và sâu sắc, tổ chức Đảng và Ch1inh quyền , đoàn thể các cấp chưa được kiện toàn ; năng lực quản lý các mặt còn yếu , lề lối làm việc chưa được khoa học ; khâu giáo dục bồi dưỡng đào tạo cán bộ mới chưa được chú trọng . Đó là những mặt hạn chế lãnh đạo thực hiện công tác cách mạng của Đảng bộ ta .

Trong khi số đông cán bộ đảng viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ lợi ích cho quần chúng , tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, tuyên truyền giáo dục quần chúng về bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN thì một số không ít cán bộ đảng viên khác có chức có quyền đã vi phạm tham ô, ăn hối lộ, hủ hoá, hống hách, bắt người trái phép làm giảm phấn khởi và lòng tin của quần chúng đối với Đảng và chính quyền. Đối với nội bộ có những trường hợp chưa gắn bó chặt chẽ trong thực hiện công tác, chưa làm công tác toàn diện , nhất là cơ sở làm hạn chế sức mạnh tổng hợp của ta .

Từ những đặc điểm thuận lợi khó khăn, qua bước phát triển của tình hình chúng ta rút được những kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp tới:

            - Đảng bộ chúng ta cần phải quán triệt và chấp hành đúng đắn các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần này.

Từ đó chúng ta mới có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân trong Quận hoàn thành mục tiêu trong hai năm tới.

            - Trong thực hiện, chúng ta phải luôn luôn trên tinh thần xây dựng đàon kết thống nhấttrong Đảng và nắm vững đường lối, các quan điểm, nhất là quan điểm quần chúng. Đó là điều kiện tạo ra sức mạnh to lớn và thành công của Đảng bộ ta.

*

**

Được Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ  IV, Đại hội Đảng bộ thành phố thành phố lần thứ I soi sáng, được lãnh đạo thường xuyên , chặt chẽ của thường vụ Thành uỷ, với nỗ lực và nhiệt tình cách mạng của toàn Đảng bộ và ý thức cách mạng của quần chúng nhân dân trong Quận 11, chúng ta nhất định sẽ phát huy được những thuận lợi cơ bản sẵn có, những tình tích lớn đã đạt được, sẽ khắc phục được những mặt hạn chế tồn tại, đẩy mạnh công tác cải tạo XHCN và xây dựng CNXH để hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu hai năm 1977 –1978.

 

Ngày 24 tháng 5 năm 1977

                                    BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUÂN11

 

Thông báo