Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Nhà Bè Khóa X (Nhiệm kỳ 2010 – 2015)(Tính đến 31/07/2013)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Thu

Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

2

Trần Tấn Quý

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Nguyễn Văn Tính

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện

4

Nguyễn Văn Lộm

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5

Đỗ Tấn Thạnh

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

6

Phạm Minh Huấn

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7

Trần Thị Thanh Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

8

Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

9

Hồ Quang Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

10

Lê Văn Tòng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

11

Nguyễn Ngọc Xuân

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước

12

Võ Văn Do

Chánh Văn phòng Huyện ủy

13

Nguyễn Văn Năm

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

14

Trần Thị Thu Loan

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

15

Nguyễn Kim Ngọc

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

16

Nguyễn Thị Út

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

17

Phạm Chí Tâm

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

18

Đỗ Minh Toàn

Bí thư Huyện đoàn

19

Bùi Hòa An

Phó Chủ tịch UBND huyện

20

Nguyễn Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

21

Lê Quang Sơn

Trưởng phòng Tư  pháp huyện

22

Đinh Hoàn Mao

Chánh Thanh tra huyện

23

Võ Phan Lê Nguyễn

Trưởng phòng TN-MT huyện

24

Trần Văn Sáng

Trưởng phòng Nội vụ huyện

25

Nguyễn Ngọc Thảo

Trưởng phòng TC-KH huyện

26

Đinh Thị Thái Hiền

Trưởng phòng VH-TT huyện

27

Nguyễn Thị Bích Nga

Phó trưởng Phòng GD - ĐT huyện

28

Võ Thành Khả

Trưởng ban QLĐT - XDCT huyện

29

Trần Hải Yến

Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị huyện

30

Nguyễn Hữu Hậu

Viện trưởng Viện Kiểm sát ND huyện

31

Nguyễn Ngọc Minh

Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế huyện

32

Trần Minh Hoàng

Giám đốc TT Y tế dự phòng huyện

33

Trần Phước Thành

Giám đốc CT TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện

34

Trần Tiến Đạt

Giám đốc TT dạy nghề  huyện

35

Nguyễn Hòa

Trưởng Đài Truyền thanh huyện

36

Võ Văn Trò

Bí thư Đảng ủy xã Long Thới

37

Huỳnh Ngữ Siêu

Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc

38

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức

39

Tăng Quốc Cường

Chủ tịch UBND xã Phước Kiển

Thông báo