Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen nhau. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và hỗ trợ của các Sở ngành Thành phố; nhất là sự đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, cấp ủy Quận đã lãnh đạo Đảng bộ vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

*

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2005 - 2010)

*

I. NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC

A. KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Kinh tế quận tiếp tục phát triển ổn định, chuyển dịch theo hướng “thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp” ngày càng rõ nét

Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng ổn định, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 26,2% năm (vượt 8,2% so Nghị quyết), giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 11,82% năm. Số lượng doanh nghiệp ngành thương mại - dịch vụ thành lập mới chiếm 83,41% so với ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chỉ chiếm 5,72%; tỷ trọng doanh thu thương mại - dịch vụ chiếm 83,17%, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 16,83%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp” ngày càng rõ nét, đúng mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng khá, hàng năm đều vượt chỉ tiêu giao (tăng bình quân 13,98%/năm); tổng thu ngân sách địa phương tăng bình quân 10,41%/năm; chi ngân sách địa phương tăng bình quân 14,02%/năm; thu thuế đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước (bình quân tăng 13,38%/năm).

Thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt kết quả tích cực, quận đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác tiềm năng các thành phần kinh tế; huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi như: cải tiến thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, quản lý thuế; quy hoạch mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại; hình thành các tuyến đường chuyên doanh dịch vụ tài chính - ngân hàng... để các đơn vị kinh tế tư nhân, tập thể mở rộng sản xuất - kinh doanh. Thu hút đầu tư phát triển 3 cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú và Phú Lâm được tập trung thực hiện đạt hiệu quả khá tốt.

Cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây với ưu thế chợ đầu mối Bình Tây, đã đầu tư nâng cấp 2 dãy sạp chợ Trần Bình, Lê Tấn Kế; di dời giải tỏa chợ rau Mai Xuân Thưởng, chuyển đổi công năng bến xe Chợ Lớn, chợ đêm Bình Tây mới được hình thành thu hút ngày càng nhiều các hoạt động kinh doanh, thương mại - dịch vụ tài chính ngân hàng, số cơ sở kinh doanh tăng 69%, tổng vốn kinh doanh tăng 105%, tổng thu thuế tăng 235% so nhiệm kỳ trước. Song song đó, đã triển khai quy hoạch, xây dựng các trung tâm thương mại nhằm tạo động lực phát triển những năm tiếp theo như dự án Trung tâm thương mại căn hộ cao cấp 50 Phan Văn Khỏe, Richland Emerald 116 - 118 Bãi Sậy, Châu Hải Thành, dự án Đông Tây Plaza và các dự án dọc đại lộ Đông Tây phường 1, 3, 7.

Cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Phú tiếp tục đầu tư nâng cấp khu vui chơi giải trí Bình Phú gắn với hoạt động siêu thị Metro, xây mới chợ Lò Gốm, nâng cấp chợ Hồ Trọng Quý; kêu gọi đầu tư nâng cấp chợ An Dương Vương, chuyển đổi công năng chợ Bình Phú, hình thành các khu dân cư mới, chung cư Lò Gốm, An Phú và nhiều dự án đang triển khai như cao ốc Golden House, Hoàng Phúc Plaza, chung cư Him Lam đã thúc đẩy hoạt động thương mại, nhất là dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, nhà hàng khách sạn, văn phòng cho thuê... số cơ sở kinh doanh dịch vụ tăng 76%, tổng số vốn kinh doanh tăng 174%, tổng thu thuế tăng 261% so nhiệm kỳ trước.

Cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Phú Lâm tuy có sự chuyển động chậm hơn, song với hệ thống chợ truyền thống Phú Lâm, Tân Hòa Đông, Phú Định, Co.op mart Phú Lâm; sự hình thành các khu dân cư mới Him Lam, đài Ra đa; chung cư Tân Thịnh Lợi, 76, 242/16 Bà Hom; các tuyến đường chuyên doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, dịch vụ ăn uống; các công trình vui chơi giải trí kết nối khu dân cư An Lạc, đã tạo được diện mạo mới, thu hút và thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ phía Tây Nam quận chuyển biến tích cực, số cơ sở sản xuất kinh doanh tăng 65%, tổng số vốn kinh doanh tăng 56%, tổng thu thuế tăng 248% so nhiệm kỳ trước, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế các phường 12, 13, 14 và của Quận.

2. Công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực

- Công tác quy hoạch được thực hiện đúng định hướng, phù hợp với quy hoạch tổng thể Thành phố, đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị, được Thành phố phê duyệt chính thức nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000; điều chỉnh, lập mới 07 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư liên phường và quy hoạch chi tiết 1/500. Công bố quy hoạch chi tiết đường hẻm dưới 12m; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.

- Việc chỉnh trang phát triển đô thị được đầu tư thực hiện khá tốt. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng bình quân 77,92% năm, vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngoài ngân sách tăng bình quân 79,97% năm, huy động vốn toàn xã hội đạt kết quả cao, từng bước đáp ứng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Các công trình trọng điểm theo Nghị quyết đều được tập trung thực hiện đạt kết quả khả quan.

Về công trình giao thông công chính cùng với việc thực hiện những dự án lớn của Thành phố về chỉnh trang nâng cấp đô thị như công trình chuyển tiếp dự án 415 lưu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm, dự án nâng cấp đô thị thành phần số 1 - 3 - 4, dự án đại lộ Đông Tây...; cải tạo nâng cấp 14 tuyến đường giao thông tại 11 khu dân cư mới với tổng chiều dài là 13.662m; nâng cấp, mở rộng 6 tuyến đường giao thông chính với tổng chiều dài 8.478m; các hẻm khu dân cư các phường rộng từ 4 - 10m với tổng chiều dài 5.610m. Đã hoàn thành 12/15 công trình giao thông công chính theo Nghị quyết là hạ cầu Bà Lài, hệ thống thoát nước cư xá Phú Lâm A, khu vực đài Ra đa, nâng cấp mở rộng đường Lý Chiêu Hoàng, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Bến Phú Lâm, đường xung quanh chợ rau Mai Xuân Thưởng, nạo vét rạch Bến Trâu, kênh Tân Hóa Lò Gốm, tiểu dự án kênh Hàng Bàng; 02 công trình đang thi công là đường Phạm Văn Chí, Bà Hom; 03 công trình phát sinh mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng là nâng cấp đường Trần Bình, Lê Tấn Kế, Gia Phú.

Về công trình sự nghiệp tích cực thực hiện chủ trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khu công nghiệp tập trung, sử dụng các mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như trường học, bệnh viện, trụ sở các cơ quan hành chính. Đã xây mới 05 trường mầm non, 06 trường tiểu học, 01 trường Trung học cơ sở, 01 trường Trung học phổ thông; nâng cấp, xây thêm cơ sở vật chất 4 trường tiểu học, 4 trường Trung học cơ sở. Hoàn thành đưa vào sử dụng bệnh viện Quận, Trung tâm thể dục thể thao (giai đoạn 1). Về trụ sở hành chính hoàn tất xây mới 07 trụ sở Ủy ban nhân dân phường, 2 trụ sở phường đội (phường 5, 10), đội điều tra tổng hợp Công an Quận, 3 trụ sở cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân Quận), trụ sở Liên đoàn - Nhà văn hóa lao động quận.

Về công trình nhà ở đã triển khai thực hiện 02 dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: chung cư 242/16 Bà Hom (40 căn hộ), Bình Phú 2 (184 căn) và mời gọi đầu tư 06 dự án khác gồm: chung cư 76 /1/4/8 Bà Hom (205 căn), 243 Tân Hòa Đông (696 căn), khu tái định cư ven kênh Tân Hóa - Lò Gốm (330 căn), chung cư rạch ruột ngựa (672 căn), khu tái định cư P10 (433 căn), phường 11( 580 căn). Đến nay đã đưa vào sử dụng 353 căn hộ, trong đó nhà ở chính sách (40 căn), nhà ở phục vụ tái định cư (313 căn).

Công tác cấp phép xây dựng được áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ kéo dài, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 95%. Công tác quản lý trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên như việc kiểm tra giấy phép xây dựng và phiếu đăng ký sửa chữa, góp phần kéo giảm vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, lập lại trật tự xây dựng, tạo mỹ quan đô thị. Cấp 19.453/21.964 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, từng bước giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng.

Về quản lý môi trường hoàn tất di dời 119/119 cơ sở sản xuất ô nhiễm, phối hợp Thành phố triển khai thực hiện các dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm, dự án vệ sinh môi trường nước; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng. Triển khai xong việc thực hiện thí điểm dự án phân loại rác tại nguồn 9/14 phường.

3. Đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện

Các hoạt động trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thống và văn hóa nghệ thuật được tập trung hướng về cơ sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị của quận và đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị” góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các khu dân cư tiên tiến, văn hóa, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa theo tiêu chuẩn mới, có 69/74 khu phố đăng ký xây dựng khu phố văn hóa, 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; trên 88% hộ được công nhận gia đình văn hóa, 70% khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa; xây dựng phường 09 đạt chuẩn phường văn hóa.

Thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị với 3 nội dung trọng tâm là chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng từng bước đã tạo được chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cơ sở, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay tại khu dân cư, tình hình trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được cải thiện.

Xây dựng và triển khai Đề án quy hoạch cổ động chính trị, quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2006 - 2010. Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm nhằm từng bước làm trong sạch địa bàn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Công tác giáo dục đào tạo tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, cơ bản hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục. Chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo từng bậc học được nâng cao từng năm, bậc tiểu học đạt 99,44%; bậc trung học cơ sở tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng được giữ vững (90,9%); hiệu suất đào tạo được nâng dần, tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp l0 hệ công lập qua từng năm học ngày càng cao. Công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục các bậc học tiếp tục được duy trì và phát triển tốt, 14/14 phường được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp đạt kết quả tốt, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp theo đúng qui hoạch, đầu tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia bình quân hàng năm kinh phí tăng 26,5%. Xây dựng được 07 trường đạt chuẩn quốc gia (3 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở) vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Mục tiêu xã hội hóa giáo dục - đào tạo được thực hiện tốt, đã tổ chức chuyển đổi một số trường bán công sang công lập tự chủ về tài chính, xây mới các trường mầm non từ nguồn vốn kích cầu, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mở trường, nhóm lớp mầm non, dân lập, tư thục, hiện có 13 trường, 30 nhóm lớp mầm non dân lập, tư thục, 3 trường tiểu học dân lập, 1 trường Trung học phổ thông, 20 Trung tâm ngoại ngữ - tin học, 5 Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ; tại 14 phường đều có trung tâm học tập cộng đồng.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm, chất lượng công tác khám chữa bệnh được nâng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là dân nghèo được khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn, tình trạng dinh dưỡng trẻ em và sức khỏe bà mẹ được cải thiện. Việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất các đơn vị y tế quận, phường được thực hiện khá tốt; xây mới bệnh viện quận, 04 trạm y tế phường; đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế dự phòng, 07 trạm y tế phường; đến nay, 14/14 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế được chú trọng, có 486 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó có 48 cơ sở y học cổ truyền đăng ký hoạt động. Công tác truyền thông dân số được tổ chức thường xuyên thông qua các dự án, các đợt truyền thông lồng ghép, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Mục tiêu giảm sinh bình quân hàng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 0,56‰.

Về an sinh xã hội thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, chăm lo đời sống dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bình quân dịp Tết Nguyên đán hàng năm chăm lo hơn 3,326 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn thường xuyên cho 14.199 lượt người với số tiền 5,228 tỷ đồng. Chăm lo diện chính sách nhân ngày Thương binh liệt sĩ với tổng kinh phí 3,066 tỷ đồng; vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 3,695 tỷ đồng. Xây mới 61 nhà tình nghĩa với kinh phí 1,985 tỷ đồng, sửa chữa, chống dột 415 căn với kinh phí 1,478 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ các đoàn thể trợ vốn để tạo việc làm cho người lao động, tạo việc làm mới cho 79.152 lao động, có việc làm ổn định là 59.112 lao động, vượt 31,35% so Nghị quyết đề ra. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề thông qua việc liên kết với các Trung tâm dạy nghề, trường Cao đẳng, Đại học với chất lượng đào tạo được nâng cao, bình quân đào tạo nghề trên 1.756 học viên/năm.

Tập trung các biện pháp, giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, hộ nghèo bằng nhiều hình thức nhằm nâng mức thu nhập hộ nghèo lên trên 6 triệu đồng/người/năm theo hướng tiếp cận chuẩn nghèo khu vực, đảm bảo giảm nghèo có hiệu quả và bền vững. Quận đã hoàn thành mục tiêu chương trình giảm nghèo giai đoạn 2 (2004 - 2010), giảm 3.378 hộ nghèo, không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 6 triệu đồng/người/năm. So với Nghị quyết Đại hội, chương trình “giảm nghèo” hoàn thành trước thời hạn 01 năm, đến cuối năm 2009 giảm 1600 hộ đạt tỷ lệ 100% không còn hộ nghèo dưới 8 triệu đồng/người/năm. Hiện tổng số hộ nghèo của quận là 3.947 chiếm tỷ lệ 7,56% tổng số hộ dân toàn quận, trong đó: 2.242 hộ có thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/năm; 1.705 hộ có thu nhập từ 10 - 12 triệu đồng/người/năm; đặc biệt, có 436 hộ vượt chuẩn trên 12 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy”, tập trung tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, các tệ nạn xã hội khác nhằm tạo môi trường xã hội lành mạnh để tiếp nhận, quản lý người sau cai nghiện trở về cộng đồng. Quận được Thành phố chọn làm thí điểm thực hiện Đề án điều trị nghiện bằng thuốc Methadone đạt những kết quả nhất định.

Phong trào thể dục thể thao có chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng xã hội hóa với các hoạt động đa dạng, phong phú; có 123 câu lạc bộ thể dục thể thao đang hoạt động, trong đó 72 cơ sở do tư nhân đầu tư; số người tham gia luyện tập thường xuyên đạt 24,5% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Giáo dục thể chất học đường được duy trì tốt, bình quân hàng năm có 99% học sinh đạt kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện; đào tạo lực lượng thể thao năng khiếu đạt kết quả tốt; theo quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất thể dục thể thao giai đoạn 2003 - 2020 dự kiến 0,77m2/người góp phần chăm lo phúc lợi văn hóa, rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất người dân.

4. Giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng; nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; việc thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm gắn với phong trào ‘’Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc’’ với các cuộc vận động, phong trào tại địa phương được đông đảo quần chúng tham gia. Giữ vững được địa bàn không có điểm phức tạp về hình sự, ma túy, mại dâm. Về phạm pháp hình sự bình quân hàng năm giảm 5%, điều tra khám phá bình quân đạt tỷ lệ 59,17%; triệt xóa, chuyển hóa 18 lượt điểm phức tạp về ma túy, mại dâm, xây dựng khu dân cư, cơ quan đơn vị an toàn, xây dựng 11 mô hình hoạt động phòng, chống tội phạm, an ninh trật tự; tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả ba mặt về số vụ tai nạn, người chết và bị thương.

Chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả khá tốt, lực lượng công an từng bước trưởng thành, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nên số vụ vi phạm kỷ luật hàng năm giảm so với đầu nhiệm kỳ.

Về quân sự - quốc phòng địa phương lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, an ninh nhân dân vững chắc; hàng năm, tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ khu vực Quận, cụm liên Phường; bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu và xử lý tình huống xảy ra.

Kiện toàn lực lượng vũ trang quận, cơ sở; phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Quân sự phường, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tỷ lệ đảng viên ngày càng tăng (dân quân tự vệ đạt 16,32% - tăng 10% so đầu nhiệm kỳ; dự bị động viên đạt 9,01% - tăng 2,57%). Kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm hoàn thành 100% ở hai cấp, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ bình quân hàng năm đạt 8,08% (chỉ tiêu giao 2%), đoàn viên đạt 100%. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí, hỗ trợ vốn cho quân nhân xuất ngũ. Kết quả Hội thao quốc phòng cấp Thành phố được xếp thứ hạng cao nhiều năm liền.

Về công tác cải cách tư pháp tích cực củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bố trí, luân chuyển, chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp; quan tâm đầu tư khá lớn về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động nên chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động tố tụng của 03 cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ chính trị. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và công dân.

B. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN; CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VÀ ĐOÀN THỂ ĐƯỢC NÂNG LÊN

1. Công tác xây dựng Đảng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được cải tiến, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên; đa dạng hóa hình thức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thông qua việc báo cáo chuyên đề, tọa đàm, thảo luận, viết thu hoạch, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết ...gắn với tổ chức học tập, tuyên truyền theo từng đối tượng, từng giới, mở rộng ra cán bộ công chức, viên chức ngoài Đảng, tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham dự đạt 98%, đảng viên đạt 94%, quần chúng đạt 90%.

Thường xuyên lãnh đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, chủ động ngăn ngừa đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự phấn khởi đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong trào ở địa phương.

Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ tuyên giáo, khoa giáo; công tác giao ban dư luận xã hội được duy trì nề nếp, kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những phản ánh trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Tăng cường hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị trong công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng cốt cán ngoài Đảng thông qua việc lồng ghép các chương trình lý luận chính trị, các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, thường xuyên mở các lớp hiệp quản đào tạo tại quận và cử cán bộ theo học các lớp chiêu sinh của Thành phố. Trong 05 năm, đã tổ chức 54 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 168 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các lớp giao tiếp ứng xử cho cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng qui trình. Xây dựng và phát động trong toàn Đảng bộ thực hiện 02 nội dung “Thực hiện đúng giờ trong làm việc, hội họp, học tập” và “Thực hiện văn minh ứng xử, giao tiếp”; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cuộc vận động. Qua học tập từng đơn vị xây dựng chương trình hành động, tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, thực hiện bản thu hoạch cá nhân. Nhận thức của cấp ủy các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực thông qua việc nâng cao chất lượng, cải tiến hình thức sinh hoạt chính trị tư tưởng, đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt chi bộ, vận dụng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đề ra các mô hình, cách làm mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, trong các phong trào tại địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên tích cực học tập, nỗ lực làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như thực hành tiết kiệm, chăm lo người nghèo, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân... kịp thời biểu dương, nhân rộng 160 lượt gương tập thể tiêu biểu, 580 lượt gương cá nhân tiêu biểu, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng có chuyển biến tích cực, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng phát huy. Việc thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tăng cường ý thức trách nhiệm xây dựng đảng, tinh thần tự phê bình của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm được tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng, xây dựng cơ sở Đảng ngày càng toàn diện, thực chất hơn.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng chất lượng, số lượng; đảng viên kết nạp hàng năm tăng, kết nạp 820 đảng viên mới, vượt 60% chỉ tiêu; tỷ lệ đảng viên mới là giáo viên, người Hoa, đoàn viên được nâng lên, đảng viên khu phố tham gia sinh hoạt trên 80% (trừ các đồng chí miễn sinh hoạt, chuyển sinh hoạt tạm thời), đảng viên chi bộ cơ quan sinh hoạt trên 90%. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể khu vực ngoài quốc doanh được quan tâm thực hiện tốt, xây dựng mới 7 chi bộ doanh nghiệp tư nhân, kết nạp 62 đảng viên trong công nhân, người lao động.

Công tác quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh Quận ủy, Thành ủy quản lý đến năm 2015 được thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ và được rà soát, điều chỉnh, bổ sung hàng năm. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch được thực hiện bằng nhiều phương thức, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ. Công tác bố trí, điều động luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, trong nhiệm kỳ đã điều động luân chuyển 121 lượt cán bộ; việc tăng cường cán bộ trẻ về công tác cơ sở đạt kết quả khá tốt, số lượng cán bộ trẻ đủ tiêu chuẩn được cơ cấu vào cấp ủy ngày càng nhiều.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ đúng quy định, thời gian hoàn tất hồ sơ nhanh, nội dung đảm bảo tính trung thực, chính xác, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý cán bộ, đảng viên, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ và phát triển đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát đã triển khai kịp thời các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Quận ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác kiểm tra đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) và tổ chức Đảng cấp dưới được chú trọng, đã kiểm tra 225 đảng viên, 263 lượt tổ chức đảng về chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng; Ủy ban kiểm tra Quận và cơ sở đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 90 đảng viên, 34 tổ chức đảng... qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai phạm của đảng viên, tổ chức Đảng để chấn chỉnh, giáo dục, phòng ngừa vi phạm. Công tác xem xét xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thời gian quy định; đã thi hành kỷ luật 64 đồng chí (giảm 12,3% so với nhiệm kỳ trước).

Công tác giám sát đạt một số kết quả tích cực, vừa tổ chức giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên, góp phần ngăn ngừa vi phạm, định hướng cho cấp ủy cơ sở xây dựng phương hướng, mục tiêu hoạt động ở địa phương, đơn vị.

2. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, phường được nâng lên; công tác giám sát được cải tiến, chú trọng nắm bắt những vấn đề dư luận, cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Hoàn thành tốt việc tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân quận, phường để thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường; công tác giám sát hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước do Mặt trận Tổ quốc thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt, các kiến nghị đều được Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng ban, Ủy ban nhân dân 14 phường tập trung giải quyết, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu nại vượt cấp.

Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện đạt kết quả tốt. Thực hiện cơ chế hành chính “một cửa”, “một cửa liên thông” tại 14 phường; tăng cường phân cấp quản lý cho các ban ngành, phường; khoán biên chế và kinh phí hành chính; ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, phần mềm ViLIS, công nghệ thông tin và hệ thống các phần mềm trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực... nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của người dân, giải quyết hồ sơ hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân đúng thời hạn quy định; đổi mới phong cách phục vụ theo hướng sát dân, khắc phục tệ quan liêu, mệnh lệnh ở cơ quan hành chính nhà nước. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ quan quản lý hành chính được quan tâm thực hiện thường xuyên, sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 - khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đã tiến hành kiểm tra 17 tổ chức Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; kiểm tra trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng trong việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý sử dụng đất đai các dự án; quản lý thu, chi các nguồn quỹ vận động nhân dân và tín dụng tiết kiệm, kết quả đã tiết kiệm được 260,189 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiết kiệm 56,301 tỷ đồng chiếm 21,64 % tổng giá trị tiết kiệm.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tích cực giải quyết theo đúng trình tự quy định, chú trọng giải quyết các vụ khiếu kiện tồn đọng kéo dài, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Tổng số vụ khiếu nại đã giải quyết 561/ 568 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 98,76 %; có 48/48 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, đạt tỷ lệ 100 %; có 1 vụ khiếu nại đông người của các hộ tiểu thương chợ rau Mai Xuân Thưởng sau khi giải tỏa di dời về chợ đầu mối Bình Điền đã được quận chỉ đạo giải quyết kịp thời.

3. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương

Công tác vận động nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, kịp thời tiếp thu giải quyết nhu cầu chính đáng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân; phát triển đoàn viên, hội viên đảm bảo chất lượng, số lượng; phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”… được sự đồng tình hưởng ứng, tham gia của nhân dân. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận, Mặt trận - Đoàn thể được quan tâm đúng mức, từng bước chuẩn hóa trình độ chính trị, chuyên môn, có khả năng vận động thuyết phục, đoàn kết tập hợp quần chúng.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố, mở rộng tổ chức thành viên, phát triển đoàn viên, hội viên; cùng nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chức năng giám sát, tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức nhiều phong trào, các cuộc vận động được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, cụ thể:

Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt chức năng tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên và tạo sự đồng thuận trong nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác giám sát, thực hiện dân chủ cơ sở; quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư” của hệ thống Mặt trận góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; với vai trò làm đầu mối đã triển khai tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”…, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành ngày hội lớn định kỳ hàng năm thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 05 nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường giáo dục về giới và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới; chăm lo, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp. Từ các nguồn quỹ đã trợ vốn cho 13.251 lượt phụ nữ vay với tổng số tiền 45,061 tỷ đồng. Toàn Quận có 77 chi hội, 1.294 tổ hội, với 57.256 hội viên, đạt 87% gia đình có ít nhất 01 hội viên.

Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động nâng cao, bồi dưỡng ý thức công dân, đạo đức, nhân cách và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, gắn với triển khai tốt các phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên trên đường mưu sinh lập nghiệp”; “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc”…qua đó đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Bình quân hàng năm phát triển 1.744 đoàn viên mới, 2.896 hội viên, tỷ lệ tập hợp thanh niên là 51,2%/ tổng số thanh niên trong độ tuổi.

Liên đoàn lao động quận phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tập hợp, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa cho công nhân, người lao động; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần làm giảm tình trạng lãn công, ngừng việc tập thể. Khai thác tốt nguồn quỹ CEP trợ vốn cho 14.029 lượt công nhân viên chức, người lao động, với tổng số tiền trên 82,064 tỷ đồng. Hàng năm, phát triển bình quân 1.330 đoàn viên, giới thiệu 280 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 56 đảng viên mới.

Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia các phong trào hành động cách mạng và chăm lo đời sống của hội viên cựu chiến binh. Bình quân mỗi năm phát triển 90 hội viên, tổng số hội viên hiện nay là 1.633, ngoài ra, Hội đã vận động được 401 cựu quân nhân tham gia Câu lạc bộ cựu quân nhân tại 14 phường.

Các tổ chức xã hội đều hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ và điều lệ; tổ chức các phong trào đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 4.400 đơn vị máu/năm, trao học bổng khuyến học khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, tư vấn pháp luật miễn phí cho dân nghèo.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác dân tộc được thực hiện nhất quán; thường xuyên chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc, các tôn giáo.

II. MẶT HẠN CHẾ, YẾU KÉM

- Về kinh tế tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư còn chậm; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ tuy có tăng nhưng còn thấp so với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiềm năng phát triển của Quận; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh hàng năm không đạt chỉ tiêu giao.

- Công tác quản lý và phát triển đô thị tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu; một số công trình tiến độ giải ngân chậm; tình trạng vi phạm xây dựng còn nhiều; việc lập, điều chỉnh, trình duyệt, công bố quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết còn chậm. Các dự án, chương trình 1.500 căn hộ tái định cư, nạo vét rạch Bến Trâu, Tân Hóa - Lò Gốm, kênh Hàng Bàng... chậm được triển khai do thiếu cơ chế phối hợp chặt chẽ, khuyến khích đầu tư, vướng đền bù giải tỏa và số vốn đầu tư lớn.

- Về văn hóa xã hội hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - xã hội - Thể dục thể thao còn hạn chế. Kết quả chương trình “giảm nghèo” chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn lớn. Số lượng khu phố văn hóa được công nhận hàng năm không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, xây dựng phường Văn hóa, chợ Văn minh - thương nghiệp chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước còn lúng túng, xử lý chậm trước các hoạt động biến tướng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa.

- Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; các băng nhóm tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên có tính chất manh động ngày càng tăng; tình hình người tái nghiện chất ma túy phạm tội hình sự tăng dần trong các năm cuối nhiệm kỳ (2007: 10,5%, 2008: 13,4%, 2009: 18,5%). Nguyên nhân là do công tác phòng ngừa tội phạm, sự quan tâm giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội chưa đúng mức và thiếu đồng bộ.

- Hệ thống chính trị tuy có bước phát triển, củng cố, kiện toàn nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công tác nắm tình hình chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa sâu; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên dù được quan tâm củng cố nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, số lượng, chất lượng còn hạn chế.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; việc triển khai thực hiện ở một số cơ sở còn hình thức, nhất là trong “nỗ lực làm theo” chưa tạo thành phong trào hành động mạnh mẽ trong toàn xã hội, gương điển hình để nhân rộng học tập còn hạn chế.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu một vài cơ sở Đảng chưa cao, chưa thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các cơ sở ngoài quốc doanh, đơn vị hành chính chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu nội dung sinh hoạt chi bộ.

Một số cơ sở Đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thiếu chủ động ngăn ngừa sai phạm; một số cán bộ, đảng viên chưa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm phải xử lý.

- Hiệu lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; qui trình thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính hiệu quả chưa cao.

- Hoạt động của Mặt trận - Đoàn thể ở khu phố còn hạn chế; công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở lĩnh vực tôn giáo, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt động của một số đoàn thể chậm được khắc phục.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân mặt làm được

- Do sự đoàn kết, thống nhất và không ngừng nỗ lực, phấn đấu, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các Sở ngành Thành phố… giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua.

- Cấp ủy Quận chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc theo chương trình, kế hoạch; mạnh dạn đề ra các biện pháp đột phá trên một số lĩnh vực di dời giải tỏa, mời gọi đầu tư, tạo sự chuyển biến khá rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉnh trang đô thị.

- Phát huy dân chủ, thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận của xã hội; tăng cường đối thoại với các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân để nắm tình hình, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có tác dụng lớn đối với nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.

2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

a. Nguyên nhân khách quan

- Do sự ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu nhất là biến động của giá cả thị trường, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Việc triển khai xây dựng chung cư tái định cư gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư, thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách chưa khuyến khích các nhà đầu tư tham gia dự án.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, chưa đồng bộ; tình trạng ngập nước vẫn còn.

- Ý thức chấp hành kỷ cương pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao.

b. Nguyên nhân chủ quan

- Năng lực quản lý Nhà nước của một số cán bộ lãnh đạo, cơ quan đơn vị chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn; chưa chủ động, tích cực thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm của mình; năng lực dự báo còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các phòng ban quận, giữa quận và phường ở từng lĩnh vực có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ.

- Thời gian đầu nhiệm kỳ, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Quận trong thực hiện công tác chỉnh trang đô thị chưa tập trung đúng mức nên một số chương trình, công trình chỉnh trang đô thị có chậm.

- Một vài cấp ủy Đảng chưa kịp thời chỉ đạo kiểm tra đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm; quá trình thực hiện công tác giám sát theo chuyên đề còn nhiều lúng túng.

3- Bài học kinh nghiệm

- Phải tăng cường công tác xây dựng Đảng; giữ vững sự đoàn kết và nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân, mọi chính sách, chủ trương phải xuất phát từ quyền lợi của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh..

- Phải quan tâm làm tốt công tác cán bộ, vì đây là nhân tố quyết định việc hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

- Việc lãnh đạo kiểm tra, sơ tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo của cấp ủy phải được thực hiện thường xuyên. Phát huy tính năng động, sáng tạo thực hiện các giải pháp đột phá trong từng khâu, từng lĩnh vực và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những khó khăn thực tế ở cơ sở.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN

5 NĂM (2010 - 2015)

____

Trong 5 năm tới, cùng với cả nước, Thành phố tiến hành chiến lược phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa là điều kiện thuận lợi để quận tranh thủ thời cơ mời gọi đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, nhằm nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Song cũng gặp không ít khó khăn phải tập trung giải quyết như công tác di dời giải tỏa, tình hình an ninh trật tự, tốc độ tăng dân số cơ học, ô nhiễm môi trường... sẽ tác động rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Từ những mặt thuận lợi khó khăn trên, Đảng bộ Quận đề ra mục tiêu tổng quát trong 05 năm tới là: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quận để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; phát huy sức mạnh toàn dân, khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của quận đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tiếp tục thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế “thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Quận theo hướng văn minh hiện đại, góp phần cho sự phát triển chung của Thành phố.

* Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ

1. Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 22%.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 10%.

3. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 18,2%.

4. Hoàn thành danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch; xây dựng 581 căn hộ dành cho đối tượng thu nhập thấp và 1976 căn hộ tái định cư.

5. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: mầm non 02 trường; tiểu học 01 trường ; Trung học cơ sở 01 trường .

6. Hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 3 (2009-2015).

7. Hàng năm tạo việc làm mới cho 10.000 lao động.

8. Chỉ tiêu giảm sinh bình quân hàng năm 0,115‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,21%.

9. Xây dựng 02 phường đạt chuẩn phường văn hóa.

10. Đến năm 2015, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ ít nhất 28% trên tổng số dân.

11. Hàng năm có 75 % cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ đạt 98% trở lên; phát triển 150 đảng viên.

12. Xây dựng tổ chức công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện; 70% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

I. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, GẮN VỚI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI; GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Lĩnh vực kinh tế

* Nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp” gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường.

* Giải pháp:

- Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Phát huy nội lực, thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch kinh tế Quận”. Phát triển nhanh khu vực dịch vụ (tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch). Tiếp tục đầu tư phát triển 03 cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm và đầu tư phát triển tuyến đại lộ Đông Tây.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp khai thác tiềm năng thế mạnh, đặc biệt là chợ đầu mối Bình Tây, huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Phát huy vai trò của Hội doanh nghiệp quận nhất là kinh nghiệm, nguồn vốn của đồng bào Hoa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc để khuyến khích các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tập trung phát triển các ngành sản xuất mũi nhọn theo quy hoạch của thành phố, quận; chú trọng phát triển các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao.

- Tăng cường thực hiện công tác quản lý thu chi tài chính đúng quy định. Thực hiện nghiêm chế độ tiết kiệm chi, chống lãng phí. Phấn đấu đạt và vượt mức thu ngân sách thành phố giao hàng năm, đảm bảo các yêu cầu thu chi của quận.

2. Quản lý và phát triển đô thị

* Nhiệm vụ

- Tập trung chỉnh trang đô thị nhằm từng bước thay đổi diện mạo đô thị quận theo hướng văn minh hiện đại; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường.

- Thực hiện các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình chỉnh trang đô thị, gồm:

+ Các dự án mời gọi đầu tư

· Công trình kinh tế - thương mại - dịch vụ: dự án Trung tâm thương mại Châu Hải Thành, 50 Phan Văn Khỏe, Đông Tây Plaza, Hậu Giang Plaza, các dự án trung tâm thương mại nhà ở khu vực 621 Phạm Văn Chí, chợ An Dương Vương, chợ Bình Phú cũ, chợ Phú Định, sửa chữa chợ Bình Tây.

· Công trình nhà ở và sự nghiệp: chung cư rạch Ruột Ngựa, An Dương Vương, 76/1/4/8 Bà Hom, dự án khu tái định cư P10, khu tái định cư ven kênh Tân Hóa - Lò Gốm (giai đoạn 3); dự án chỉnh trang đô thị cụm dân cư thôn Đoàn Kết (P14), khu dân cư 336 Nguyễn Văn Luông(P12), khu dân cư xóm ruộng (P8), Trung tâm Thể dục Thể thao (giai đoạn 2).

+ Các dự án từ nguồn ngân sách nhà nước

· Công trình nhà ở: chung cư 243 Tân Hòa Đông, khu tái định cư phường 11.

· Công trình giao thông công chính: tiếp tục thực hiện các dự án mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, hẻm và công trình giao thông: Bà Hom, Phạm Văn Chí, đường số 9 nối Phạm Văn Chí với Đại lộ Đông Tây, đường Bình Phú, đường Chợ Lớn, đường Nguyễn Văn Luông nối dài, Tân Hóa, Lò Gốm, Phạm Phú Thứ, Đặng Nguyên Cẩn, Lê Quang Sung; hẻm 491 Hậu Giang, hẻm 178 Hậu Giang; làm mới cầu đường Bình Tiên, tuyến xe điện mặt đất Tramway...

· Công trình sự nghiệp: tiếp tục thực hiện chuyển tiếp Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận và hoàn thành 05 trường Mầm non Rạng Đông quận cơ sở 2, phường 3, 4, 8, 10; 03 trường tiểu học phường 2, 13, Phú Định; 01 trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha (giai đoạn 2), 01 trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, 01 trường chuyên biệt Hy Vọng. Xây mới 04 trường Mầm Non Rạng Đông 5, 7, 11, 12; 05 trường tiểu học phường 1, 6, 10, 11, Phú Định (giai đoạn 2); 03 trường Trung học cơ sở Văn Thân, Nguyễn Thái Bình, 621 Phạm Văn Chí; 2 trường Trung học phổ thông phường 13, 425 Gia Phú và Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận.

· Công trình trụ sở hành chính: xây mới trung tâm hành chính quận.

* Giải pháp

- Huy động các nguồn vốn ngoài xã hội; tiếp tục thực hiện các đề án kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

- Rà soát các mặt bằng, kho bãi bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích, không phù hợp quy hoạch, kiến nghị Thành phố thu hồi để mời gọi đầu tư xây dựng các chung cư tái định cư phục vụ chương trình chỉnh trang đô thị. Điều chỉnh quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung thành phố giai đoạn 2010-2025 gắn kết quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận.

- Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; công bố, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cung cấp thông tin quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành đã phê duyệt làm cơ sở quản lý đô thị. Ưu tiên cải tạo, chỉnh trang, kết hợp chặt chẽ giữa khu vực xây dựng mới và cải tạo đô thị nhằm tạo hiệu quả cao trong quản lý đô thị; rà soát quy hoạch các khu vực chỉnh trang đô thị, tăng cường mảng xanh đô thị nhằm cải thiện môi trường sống của người dân.

- Thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước; tăng cường giám sát, thanh tra nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chống thất thoát, lãng phí và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư về giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư xây dựng. Tập trung tạo quỹ nhà tái định cư để phục vụ cho các dự án trọng điểm, nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn.

- Tổ chức lại không gian đô thị, thiết kế đô thị các trục đường chính, trung tâm quận và kết nối các quận xung quanh theo hướng trục động lực phát triển tuyến đại lộ Đông Tây, Minh Phụng, Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, dọc kênh Hàng Bàng, Tân Hóa - Lò Gốm. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng Thành phố khảo sát và đề xuất quy hoạch tuyến đại lộ Đông Tây theo hướng phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng, căn hộ cao cấp, dịch vụ du lịch

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý đô thị và môi trường đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. Cập nhật hệ thống hóa công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, xây dựng phần mềm quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Từng bước cải tiến, công khai thủ tục hành chính; thực hiện các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

- Triển khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng hiệu quả đất đai trên địa bàn Quận; hoàn tất công tác lập và cập nhật hồ sơ địa chính. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện các dự án cải tạo vệ sinh môi trường; xây dựng các mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng.

- Kiện toàn và phát huy năng lực của lực lượng thanh tra xây dựng quận, phường; kéo giảm số trường hợp vi phạm xây dựng từ 15% đến 20% năm; cải tiến phương pháp, quy trình về kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng ngay từ khâu xử lý ban đầu.

3. Về văn hóa - xã hội

* Nhiệm vụ

+ Giáo dục đào tạo: thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; duy trì và phát triển bền vững chất lượng công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực trong nhân dân phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

+ Tập trung giải quyết các vấn đề bức xức xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chăm lo gia đình chính sách, dân nghèo. Thực hiện tốt chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009 - 2015) theo tiêu chí của thành phố.

+ Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Kết luận số 43-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị - khóa X; đẩy mạnh thực hiện các chương trình y tế quốc gia nhằm phòng ngừa và giảm tỷ lệ mắc bệnh. Nâng cao chất lượng khám và điều trị của Bệnh viện quận và Trạm y tế 14 phường. Thực hiện tốt chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

+ Tăng cường công tác quản lý văn hóa thông tin, thể dục thể thao, du lịch và cơ sở lưu trú; tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đổi mới, cải tiến công tác thông tin, truyền truyền cổ động trực quan; đổi mới và hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên kế thừa và lực lượng vận động viên hạt nhân tiêu biểu; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cộng đồng.

* Giải pháp

- Rà soát, bổ sung điều chỉnh và công khai quy hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế, thể dục thể thao, quảng cáo...

- Tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động của học sinh. Có kế hoạch phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; gắn dạy nghề với giới thiệu việc làm thông qua việc tăng cường liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp nghề, các đơn vị sản xuất trong, ngoài quận nắm bắt nhu cầu và yêu cầu lao động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, mở thêm ngành nghề mới, đáp ứng yêu cầu học nghề của xã hội.

- Thực hiện các chính sách xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống diện chính sách, dân nghèo, không để xảy ra tình trạng tái nghèo. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề tệ nạn góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, y đức của cán bộ; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất bệnh viện quận và các trạm y tế 14 phường; triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; củng cố và phát triển y tế học đường. Tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bùng phát dịch bệnh ở người; phối hợp với các hội hành nghề y dược tư nhân nhằm quản lý và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, và phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đảm bảo chất lượng các khu phố văn hóa, gia đình văn hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động và tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

- Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; phát triển mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao cộng đồng; vận động xã hội hóa thực hiện đầu tư dự án công trình trung tâm thể dục thể thao quận (giai đoạn 2). Tăng cường đào tạo vận động viên có chất lượng và thế mạnh của quận.

4. Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

* Nhiệm vụ

- Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

+ Giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội trong mọi tình hình huống, chủ động đấu tranh triệt phá mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; về tăng cường lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông; về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

+ Thực hiện tốt chương trình mục tiêu 3 giảm; tập trung phòng chống tội phạm và kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án theo nghị quyết hàng năm của Công an thành phố; kịp thời xử lý các đối tượng liên quan về ma túy; tạo mọi điều kiện để người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm và ổn định cuộc sống tại địa phương. Tăng cường các biện pháp lập lại trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị, phòng cháy chữa cháy. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố 14 phường.

+ Xây dựng lực lượng công an vững mạnh cả về nhận thức tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

- Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương:

+ Triển khai tốt Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

+ Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác dân vận của lực lượng vũ trang, công tác hậu phương quân đội.

+ Xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện; nâng cao trình độ mọi mặt lực lượng vũ trang, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu có hiệu quả.

- Về cải cách tư pháp: thực hiện đạt hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và các Kế hoạch thực hiện của Thành ủy, Quận ủy về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

* Giải pháp

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nắm tình hình, nắm đối tượng để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “Diễn biến hòa bình”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, khiếu nại tố cáo, đền bù giải tỏa, xây dựng công trình.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; củng cố mạng lưới an ninh cơ sở và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giáo dục ý thức cảnh giác của nhân dân đối với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch phối hợp hoạt động liên tịch giữa Công an, Quân sự với Mặt trận - các Đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, chương trình mục tiêu 3 giảm, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

- Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu phù hợp với đặc điểm tình hình mới. Tăng cường công tác tổ chức huấn luyện, diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ, sẵn sàng xử trí có hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

- Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, bảo đảm đúng luật. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch giáo dục quốc phòng, huấn luyện lực lượng vũ trang quận. Xây dựng Ban chỉ huy quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện.

- Đảm bảo tốt quy chế phối hợp giữa 03 cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án trong hoạt động tố tụng; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ kiểm sát. Tập trung đào tạo, bổ sung nhân lực, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để lọt tội phạm, oan sai; đảm bảo phương tiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác.

5. Một số chương trình, công trình mang tính đột phá

* Chương trình chỉnh trang đô thị.

* Hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 3 (2009 - 2015)

* Chương trình cải cách hành chính của nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động các cơ quan Đảng, Mặt trận - Đoàn thể.

II. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ, TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN, PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

1. Về công tác xây dựng Đảng

* Nhiệm vụ

+ Công tác chính trị tư tưởng

- Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và nhân dân để thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng các cấp. Chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần yêu nước, niềm tin lý tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng theo huớng gắn công tác tư tưởng với giải quyết những vấn đề thực tiễn cơ sở đặt ra; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị quận nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán của Mặt trận và các Đoàn thể.

+ Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, phấn đấu ngày càng có thêm nhiều điển hình noi gương và nêu gương.

+ Công tác tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục đổi mới tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận - Đoàn thể. Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy Đảng.

- Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ - đảng viên, nhất là ở khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực ngoài quốc doanh.

- Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng chất lượng đảng viên mới, phát triển ở địa bàn dân cư, đoàn viên thanh niên, công nhân khu vực ngoài quốc doanh, đồng bào dân tộc.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung nâng chất lượng công tác thẩm tra xác minh, rà soát lịch sử chính trị và chính trị hiện nay phục vụ công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ và phát triển đảng.

+ Công tác kiểm tra, giám sát: tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện và chủ động khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

* Giải pháp

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo Quận và cơ sở; tăng cường công tác nắm tình hình, thông tin, đối thoại với các giới để kịp thời giải thích, giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác tư tưởng.

- Tập trung đổi mới các hình thức tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng; cải tiến chương trình và phương pháp giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán của Mặt trận và đoàn thể.

- Nâng cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn, hiệu quả; xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, về sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Đảng, Mặt trận - Đoàn thể.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các cơ sở Đảng khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm đúng thực chất.

- Trong công tác cán bộ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm; bồi dưỡng cán bộ đủ về số lượng lẫn chất lượng theo hướng lâu dài, ổn định để đáp ứng yêu cầu bổ sung, điều động luân chuyển cán bộ của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, mạnh dạn đưa cán bộ trẻ về công tác ở cơ sở.

- Tiến hành quyết liệt hơn trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan và tổ chức trong thực hiện công tác này.

2. Về công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

* Nhiệm vụ: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền quận và phường; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm và ý thức kỷ luật của cán bộ công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, tiếp tục thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong cơ quan hành chính.

* Giải pháp

- Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Tuyển dụng cán bộ, công chức đảm bảo theo yêu cầu công việc, công khai đúng theo qui định, thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ để thu hút những người có trình độ chuyên môn phù hợp công tác tại địa phương.

- Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của quận bảo đảm tính hiệu lực, thống nhất và kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi những văn bản không còn phù hợp.

- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” để tạo sự liên thông đồng bộ giữa phòng ban chuyên môn quận, giữa quận với phường nhằm giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hành chính, xác định rõ thẩm quyền của các cấp và từng cơ quan chuyên môn.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, chế độ thông tin giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”. Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng, phát triển và xây dựng các phần mềm, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin tác nghiệp.

- Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn quỹ của nhân dân đóng góp, kể cả quỹ xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Lãnh đạo cơ quan các cấp thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân, tăng cường gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền với tổ chức, công dân và doanh nghiệp. tăng cường công tác thanh tra nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

3. Công tác vận động nhân dân

* Nhiệm vụ

- Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và động viên mọi tiềm lực và vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, gắn với phát huy dân chủ trong xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng, khắc phục tệ quan liêu xa rời quần chúng; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân.

- Củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể; khắc phục có hiệu quả tình trạng hành chính hóa tổ chức và hoạt động. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; tập trung xây dựng và phát triển lực lượng nòng cốt trong đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo.

- Mặt trận Tổ quốc tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận - Đoàn thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy quyền làm chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong tham gia giám sát, đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

- Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, học vấn, nghề nghiệp, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho công nhân người lao động. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, hướng về cơ sở; làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân người lao động. Phát triển bình quân 1.000 đoàn viên mới/năm, 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện theo qui định đều được thành lập tổ chức công đoàn.

- Quan tâm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ có tinh thần yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống lành mạnh vì cộng đồng, có lý tưởng hoài bão, năng lực chuyên môn, kỹ năng, sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên trong tập hợp và giáo dục thanh niên.

- Nâng cao trình độ và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; chú trọng thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trong chống bạo hành gia đình; tạo điều kiện và khuyến khích giới nữ tham gia các hoạt động chính trị-xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện công tác phát triển hội viên phụ nữ đến từng hộ gia đình.

- Giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” của cựu chiến binh và cán bộ hưu trí trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền địa phương; giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; quan tâm chăm lo cải thiện đời sống cho cựu chiến binh, cán bộ hưu trí.

- Các tổ chức xã hội tiếp tục tổ chức các phong trào, hoạt động đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng, hợp pháp của quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, khơi dậy lòng nhân ái, yêu thương đoàn kết giúp đỡ người có gia cảnh khó khăn, hoạn nạn; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tư vấn pháp luật miễn phí cho dân nghèo.

* Giải pháp

- Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác vận động nhân dân, về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến nội dung, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, đẩy mạnh việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân. Xây dựng, củng cố mạng lưới chân rết của Mặt trận - Đoàn thể ở cơ sở đủ mạnh để chuyển tải các chủ trương, nhiệm vụ của đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa bàn dân cư. Xây dựng và ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận và cơ sở.

- Tăng cường công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng công tác vận động nhân dân, chăm lo đời sống cho cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận - Đoàn thể, tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện cho các Đoàn thể hoạt động hiệu quả.

*

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ X (2010 - 2015) là Đại hội của sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm đổi mới. Với truyền thống năng động, sáng tạo, với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Đảng bộ và nhân dân quận 6 phấn đấu phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X đề ra, xây dựng quận theo hướng văn minh hiện đại, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Thông báo