Thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023

Xây dựng lộ trình để thực hiện và đạt các chỉ tiêu mô hình “Công dân học tập”

Hội Khuyến học huyện trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 3 cá nhân.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 28/2, Hội Khuyến học huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác thí điểm mô hình “Công dân học tập” năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Hoa, Phó Trưởng Ban dân vận huyện ủy; Lê Thị Oanh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Các đơn vị tham gia thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” gồm: 3 cơ quan: UBND thị trấn Nhà Bè, UBND xã Phú Xuân, UBND xã Phước Lộc. 9 trường học gồm: thị trấn Nhà Bè: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, Trường Tiểu học Lâm Văn Bền, Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, Trường Mầm non Tuổi ngọc, Trường Mầm non Sơn Ca. Xã Phú Xuân: Trường THCS Lê Văn Hưu. Xã Phước Lộc: Trường THCS Phước Lộc, Trường Tiểu học Bùi Thanh Khiết. 5 khu phố, ấp gồm: khu phố 4, khu phố 7 - thị trấn Nhà Bè (có 1 đại diện dòng họ học tập; ấp 4 - xã Phú Xuân và ấp 3, ấp 4 - xã Phước Lộc. Có 551 công dân tự nguyện đăng ký tham gia gồm: 440 công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và 71 công dân ở khu dân cư.

Qua đánh giá có 505/511 công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập”, đạt tỷ lệ 98,82%. Trong đó, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên có 338/440 người, đạt tỷ lệ 99,54%; Công dân ở khu dân cư có 67/71 người, đạt tỷ lệ 94,36%.

Nhìn chung, quá trình triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” thời gian qua đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân, xã Phước Lộc. Hội Khuyến học xã, thị trấn được chọn làm điểm đã tích cực tham mưu UBND xã, thị trấn ban hành kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”, chọn đối tượng vận động đăng ký tham gia thực hiện nên bước đầu thực hiện có kết quả. Phần lớn các đơn vị và cá nhân tham gia thực hiện mô hình “Công dân học tập” nhận thức được yêu cầu và phối hợp thực hiện đạt kết quả các nội dung tiêu chí “Công dân học tập”.

Trong thời gian xây dựng thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập”, Hội Khuyến học đã rút ra bài học kinh nghiệm để tập trung thực hiện trong thời gian tới như: tổ chức Hội làm tốt công tác tham mưu để có văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng tại các chi hội khuyến học đến các tổ hội và công dân; công tác tập huấn, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa danh hiệu “Công dân học tập” đối với mọi công dân trong nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể để phối hợp tổ chức thực hiện; công dân tự nguyện đăng ký và phấn đấu thực hiện đầy đủ các nội dung tiêu chí; xây dựng lộ trình để thực hiện và đạt các chỉ tiêu.

Dịp này, Hội Khuyến học huyện trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 3 cá nhân và trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo