Chủ Nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM là một thiết chế văn hóa sáng tạo để xây dựng văn hóa và con người toàn diện

PGS.TS Vũ Hải Quân nêu ý kiến tại buổi tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) - “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM: Nhu cầu và giải pháp” là chủ đề tọa đàm khoa học do Cụm thi đua số 5 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức vào sáng 16/9, ghi nhận nhiều ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành trong nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với tình hình thực tiễn chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của TPHCM.

Cùng tham dự tọa đàm có đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM; Ngô Thị Phương Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo PGS.TS Ngô Thị Phương Lan việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác là một thiết chế văn hóa sáng tạo để xây dựng văn hóa và con người toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của một thành phố năng động. Văn hóa được lan tỏa, được tiếp tục kiến tạo trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng của thành phố. Các giá trị văn hóa đặc trưng được xây dựng trên nền tảng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ góp phần tạo ra những con người có đầy đủ phẩm chất để thực thi các vai trò và nhiệm vụ xã hội hướng đến một xã hội tốt đẹp, một thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh có ý nghĩa văn hóa chính trị to lớn, có tính chất thường xuyên và liên tục. Do vậy, quá trình này luôn cần phải tiếp tục tổng kết, nghiên cứu để tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục tỏa sáng trên thành phố vinh dự được mang tên Người.

Còn theo ThS. Đặng Văn Khoa, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm TP, trong quá trình xây dựng và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, hơn 60 trường đại học và học viện trên địa bàn Thành phố không chỉ là những điểm hội tụ và lan tỏa những giá trị cao đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn là những đơn vị tiên phong trong quá trình kiến tạo không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng xây dựng văn hóa Hồ Chí Minh trở thành một nét đặc trưng của đất và người Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, mãi là nền tảng tư tưởng, nền tảng tinh thần của Nhà nước và xã hội.

Toàn cảnh buổi tọa đàm Toàn cảnh buổi tọa đàm

Góp ý tại buổi tọa đàm, PGS.TS Vũ Hải Quân nhấn mạnh, tại Đại học Quốc gia TPHCM, công tác giáo dục tư tưởng chính trị được xác định quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải gắn liền với giáo dục tri thức. Do đó, cần có không gian để sinh viên hiểu được, ý thức, cảm nhận tinh thần yêu nước. Từ đó, Đại học Quốc gia nhận thức được chủ trương xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là công cụ tiếp cận, xây dựng giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên. Trong đó, đơn vị nghiên cứu triển khai không gian hài hòa, có chiều sâu. Bên cạnh không gian mạng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải được tiếp cận nhẹ nhàng, vì không gian thực, không gian sống vô cùng quan trọng. Làm sao xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải hiện thực, có hiệu quả, chất lượng.

Nêu ý kiến tại buổi tọa đàm, GS.TS Võ Văn Sen cho rằng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh là văn hóa dân tộc, là nền tảng văn hóa tinh thần, do vậy, cần thể hiện sự sáng tạo, thể hiện được tinh thần, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, thể hiện được sự giao lưu văn hóa Đông - Tây.

Kết luận tại tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM Ngô Thị Phương Lan mong rằng, qua các ý kiến tại buổi tọa đàm, các đơn vị trong Cụm có cách tiếp cận, phác thảo các ý tưởng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực, có ý nghĩa, để Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiên cứu, chuẩn bị cho chiến lược phát triển lâu dài, bền vững về xây dựng không gian văn hóa tinh thần của TPHCM có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; qua đó, cũng là cầu nối quảng bá hình ảnh TPHCM với bạn bè quốc tế.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo