Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ chính trị trên địa bàn TPHCM

Ảnh minh hoạ. (nguồn: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Thời gian qua, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy[1] , các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn TPHCM đã không ngừng nỗ lực, chủ động tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, bước đầu đạt được những kết quả tích cực…

Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, sát với tình hình thực tế

Tính đến hết tháng 7 năm 2023, toàn Thành phố đã tổ chức được 3.363 hội nghị học tập, quán triệt cho 214.852 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 96,65% (trừ số đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng). Số hội nghị tổ chức cho người ngoài Đảng là 761 hội nghị với 109.599 lượt người tham dự. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được đánh giá là kịp thời, sâu rộng, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao. Thông qua công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đã giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố nhận thức, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết với tinh thần, thái độ quyết liệt, chủ động, năng động, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Hầu hết các cấp ủy đều nhận thức sâu sắc công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của Đảng bộ Thành phố nên cần phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; trong đó xác định công tác tham mưu xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết là khâu quan trọng đầu tiên, có tính then chốt quyết định sự thành công trong triển khai học tập Nghị quyết 31-NQ/TW.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ cấp ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân và đồng bào các giới. Đồng thời, các cấp ủy chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến thẩm quyền, trách nhiệm, yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Thành ủy;...

Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội khóa XV do Đảng ủy Khối Đại học, Cao Đẳng TPHCM. (ảnh: Thanhuytphcm.vn) Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội khóa XV do Đảng ủy Khối Đại học, Cao Đẳng TPHCM. (ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Điểm nổi bật đối với các hội nghị này là việc lựa chọn kỹ các nội dung (có trọng tâm, trọng điểm) sẽ được học tập, quán triệt; đa số các cấp ủy đều chú trọng quan tâm về chất lượng của báo cáo viên tham gia báo cáo nghị quyết, chủ động mời báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, uy tín; có năng lực, kinh nghiệm am hiểu thực tiễn sâu sắc để hỗ trợ truyền đạt Nghị quyết tại đại phương, đơn vị. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức về những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết số 31-NQ/TW; làm cơ sở để triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tuyên truyền nghị quyết

Ngoài ra, điểm đáng nghi nhận trong công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 31-NQ/TW là việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết theo hình thức trực tuyến với quy mô lớn đến tận cấp xã, phường và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể…; việc tổ chức các hội nghị học tập trực tuyến được diễn ra cùng một thời điểm, trên phạm vi rộng, số lượng đại biểu tham dự lớn, tính thời sự cao, tiết kiệm về thời gian, chi phí; nhiều cán bộ, đảng viên phấn khởi khi được nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao truyền đạt Nghị quyết, có điều kiện hiểu sâu hơn nội hàm của nghị quyết, tạo sự tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết[2].

Bên cạnh đó các cấp ủy thường xuyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạnh mẽ ưu thế của internet, mạng xã hội để tuyên truyền Nghị quyết; ban tuyên giáo các cấp thực hiện biên tập, phát hành các bộ sản phẩm đồ họa infographic với nội dung ngắn gọn, súc tích, nêu những vấn đề cốt lõi để tuyên truyền trên không gian mạng, hoặc trên các trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook, fanpage chính thống của các địa phương, đơn vị thu hút sự chú ý của người dung mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực về việc tương tác, chia sẻ trong cộng đồng xã hội; một số địa phương, đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo, sinh động, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Một số cấp ủy chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang tin điện tử, bản tin quận, huyện, tờ tin phường - xã để truyền tải đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về nội dung Nghị quyết số 31-NQ/TW và các chương trình hành động của các cấp ủy Đảng nhằm tạo hiệu ứng, sức lan tỏa rộng rãi và sự đồng thuận trong Nhân dân, khuyến khích tạo các phong trào thi đua lao động sôi nổi, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo khí thế mới, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn đặt ra thì hình thức học tập Nghị quyết ở một vài đơn vị còn đơn điệu, chưa đa dạng. Một số nơi tổ chức học tập còn lồng ghép với nội dung khác hoặc rút ngắn thời gian nên chưa bảo đảm yêu cầu; một số cán bộ, đảng viên tham gia học tập chưa thật sự nghiêm túc, còn ngại nghiên cứu nên một số bài thu hoạch nội dung còn chung chung, chưa đề xuất các giải pháp gắn với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung

Để nâng cao hiệu quả của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW trong thời gian tới, cấp ủy các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt nghị quyết; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết 31-NQ/TW với chức trách nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 31-NQ/TW; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, học tập và thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Hai là, các cấp ủy cần tiếp tục xây dựng kế hoạch học tập, triển khai Nghị quyết ở các cấp đảm bảo nghiêm túc, việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị, thực sự sát hợp, khả thi, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nguồn lực và khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới; đồng thời cần phát huy dân chủ, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý, phản biện, hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để bổ sung vào chương trình hành động, nhằm đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết, thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Ba là, tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp với từng đối tượng theo hướng: Đối với cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và những điểm mớitrong Nghị quyết và giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn, định hướng vận dụng những nội dung của Nghị quyết vào lĩnh vực công tác; đối với đảng viên ở cơ sở, báo cáo viên giới thiệu những nội dung “cốt lõi”, ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực, của ngành, nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế công tác.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện nghe, nhìn (hỗ trợ truyền đạt Nghị quyết); tăng cường các hình thức trao đổi, thảo luận tạo sự tương tác, thu hút, lôi cuốn người học; hướng dẫn kỹ nội dung viết thu hoạch sau khi nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, để cán bộ, đảng viên liên hệ thực tiễn gắn với chức trách nhiệm vụ công tác chuyên môn...; đặc biệt, sau mỗi đợt học tập Nghị quyết, các cấp ủy cần chỉ đạo kịp thời việc sơ kết rút kinh nghiệm, qua đó, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, phê bình, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên chưa nghiêm túc khi học Nghị quyết.

Năm là, các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; qua đó kịp thời đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện, góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả ở đảng bộ các cấp; lấy kết quả học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Nông Thị Hoài Hương

Chuyên viên Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy
----------------

[1] Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[2] Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng hình thức trực tuyến từ Hội trường thành phố đến 455 điểm cầu (Thành ủy Thủ  Đức, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở) với 23.000 đảng viên tham gia.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo