Thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè: Từng bước nâng chất hoạt động phản biện xã hội

Đồng chí Ngô Thanh Sơn trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có các đồng chí: Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè…

Trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, từ đó, tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động và đạt được những thành tựu như công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, từng bước được đổi mới về hình thức, đặc biệt mở rộng thông tin, tuyên truyền trong các cơ sở tôn giáo, qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Đài Truyền thanh Huyện xây dựng chuyên mục “Mặt trận - đoàn thể” tuyên truyền trên sóng FM 98,3Mhz.

Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, qua đó, ngày càng xuất hiện các mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chăm lo nhân dịp lễ, Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo học bổng cho các em học sinh, trao nhà tình thương… với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; tiếp tục duy trì vận động các nguồn lực chăm lo hàng tháng cho 46 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến năm 18 tuổi và trao tặng 30 chiếc xe đạp. Ban Thường trực MTTQ huyện cũng đã phát động mô hình “Đồng hành cùng trẻ mồ côi do dịch Covid-19”, qua phát động, mỗi Ban Mặt trận ấp, khu phố nhận đỡ đầu, giúp đỡ từ 1 đến 2 trẻ, đến nay, đã hỗ trợ được 35 trường hợp, với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Huấn ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở tiếp tục nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung công tác tuyên truyền và vận động nhân dân chung tay thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để xây dựng huyện Nhà Bè có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; quan tâm củng cố nâng chất hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở gắn với mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực; tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Mặt trận; từng bước nâng chất hoạt động phản biện xã hội để nâng cao chất lượng hoạt động; nâng cao công tác tiếp xúc cử tri, theo phương châm tiếp xúc, phản ánh và giám sát việc trả lời cử tri; tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Sơn yêu cầu Mặt trận từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị 18 của Ban Bí thư, Chỉ thị 13 và Đề án 06 của Thành ủy; tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý các loại quỹ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tiếp tục triển khai, giới thiệu các giải pháp, mô hình hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện có hiệu quả, thực chất, có trọng tâm công tác đối thoại với nhân dân, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy đoàn kết các dân tộc, tôn giáo tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội huyện nhà; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 và có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029…

Dịp này, có 2 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 18 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; có 64 tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Ngọc Như


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo