Thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2023

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội phương án cụ thể bố trí nguồn vốn cho dự án sân bay Long Thành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp chiều 15/11

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6, chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo một số ý kiến về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 cho biết, liên quan đến việc bố trí nguồn vốn cho dự án cũng đang còn ý kiến khác nhau, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy, theo quy định, kế hoạch đầu tư công năm 2020 chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2021; kế hoạch đầu tư công năm 2021 của dự án đã được Chính phủ cho phép kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2022. Do đó, đến thời điểm hiện nay, toàn bộ số vốn kế hoạch năm 2020, 2021 còn lại chưa giải ngân hết đã bị hủy dự toán theo quy định. 

Về nguyên tắc, UBND tỉnh Đồng Nai phải nộp toàn bộ số vốn chưa giải ngân hết của năm 2020, 2021 về ngân sách trung ương. Số tiền thuộc kế hoạch vốn năm 2021 và năm 2020 đã hủy dự toán theo quy định của pháp luật nên phương án Chính phủ đề xuất không thể thực hiện được.

Tuy nhiên, do khó khăn trong việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, cũng chưa cân đối hàng năm cho Dự án, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn 2.510 tỷ đồng sang năm 2024 để hoàn thành dự án, tương tự như Quốc hội đã cho phép gia hạn thời gian giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 bổ sung cho tỉnh Bình Thuận để thực hiện dự án hồ chứa nước Ka Pét tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023.

Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản đề nghị Chính phủ bổ sung Tờ trình về việc đề xuất nguồn để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và bố trí dự toán hàng năm vì số tiền 2.510 tỷ đồng đã hủy dự toán theo quy định của pháp luật, không còn tiền để chuyển nguồn nên phương án Chính phủ đề xuất tại tờ trình số 558/TTr-CP không thể thực hiện được. Nhưng hết ngày 14/11/2023, Thường trực Ủy ban Kinh tế vẫn chưa nhận được tờ trình chính thức của Chính phủ về nội dung nêu trên. Vì chưa có tờ trình chính thức của Chính phủ, nếu trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH xem xét, quyết định ngay thì chưa chặt chẽ. Trường hợp Chính phủ có tờ trình về nguồn vốn, cũng cần có cơ quan thẩm tra để báo cáo bảo đảm đầy đủ quy trình, thủ tục. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế báo cáo UBTVQH xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Đối với việc Chính phủ đề xuất cho phép kéo dài thời hạn hoàn thành dự án là đến hết 2024. Đây là nội dung được các đại biểu Quốc hội cơ bản ủng hộ.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết đây là việc chưa có tiền lệ. Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tính đặc thù.

Về nguồn vốn, sau khi bấm nút thông qua vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 thì chưa kịp bổ sung nguồn vốn cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị bổ sung, điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025.

 Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho rằng, Chính phủ cần phải tìm nguồn hợp pháp để thực hiện việc bố trí cho dự án này, bởi vì về nguyên tắc, dự toán hủy rồi thì không có cách gì để kéo dài hơn. Về đề nghị cho phép thực hiện tương tự như Quốc hội đã cho phép gia hạn thời gian giải ngân nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương của tỉnh Bình Thuận để thực hiện dự án hồ chứa nước Kapet, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, hai việc này không giống nhau. Bởi đối với dự án hồ chứa nước Kapet, khi Quốc hội đồng ý cho phép kéo dài thì Quốc hội chưa phê chuẩn quyết toán năm 2022. Bên cạnh đó, khoản dự toán cho dự án hồ chứa nước Kapet cũng chưa bị hủy.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc nội dung phiên họp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc nội dung phiên họp

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu nêu rõ nguyên nhân vì sao Chính phủ và các bộ ngành chưa có tờ trình trình UBTVQH tại phiên họp này. Liên quan đến việc bố trí nguồn nào, Bộ trưởng cho biết, các bộ ngành chưa tham mưu được cho Chính phủ lấy từ nguồn nào và cần phải thực hiện đúng theo quy trình, do đó hiện chưa có tờ trình. Bộ trưởng đề nghị UBTVQH cho phép Chính phủ có thêm thời gian hoàn thiện tờ trình, đồng thời Chính phủ sẽ rà soát và cân nhắc lại nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 hoặc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra, UBTVQH đồng ý chủ trương kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đối với việc bố trí nguồn vốn cho dự án, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, nghiên cứu phương án cụ thể trình UBTVQH, Quốc hội cho ý kiến.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo