Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trao biểu trưng cho mô hình của Sở Văn hóa và Thể thao TP về xây dựng cơ sở thuyết minh tự động Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/11, Cụm thi đua các TP trực thuộc Trung ương – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến tổng kết thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền…

Hoạt động văn hóa cơ sở có nhiều khởi sắc

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Võ Trọng Nam cho biết, năm  2023, các sở trong Cụm thi đua đã tích cực triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền các TP, tập trung khai thác, phát huy các tiềm năng và thế mạnh của địa phương, của ngành, kịp thời đề ra những kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp, đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời, tham mưu, chỉ đạo điều hành, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của ngành ở từng TP đảm bảo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các TP. Các sở đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, các gương điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng ngành văn hóa, thể thao và du lịch luôn vững mạnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị Tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị

Đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Võ Trọng Nam cho biết, các sở trong Cụm được tổ chức sôi động phục vụ tốt nhân dân, du khách và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc được quan tâm, tích cực trong việc bảo vệ các giá trị di sản văn hóa. Các đoàn nghệ thuật của các sở tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ.

Đồng thời, công tác xã hội hóa các hoạt động lễ hội, tổ chức giải thể thao... được phát huy tốt, đã khai thác khá hiệu quả các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và tạo điều kiện cho các bộ môn thể thao phát triển.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và thư viện.

Ngoài ra, công tác gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp; có cơ chế phối hợp tốt giữa công tác gia đình với bình đẳng giới, dân số và trẻ em... Tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Hoạt động văn hóa cơ sở có nhiều khởi sắc.

Tiếp tục duy trì và phát huy thành tích tại các môn thể thao mũi nhọn của từng địa phương

Đối với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Võ Trọng Nam cũng cho biết, các cấp tiếp tục được kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động, chất lượng các danh hiệu văn hóa đã được nâng cao. Công tác tuyên truyền được thực hiện rộng rãi, có sự phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức người dân về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực di sản trên địa bàn được đảm bảo, Ban quản lý các di tích sâu sát, tích cực trong việc bảo vệ các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Đối với thể thao thành tích cao luôn được quan tâm đầu tư; là đầu tàu của thể thao cả nước; tiếp tục duy trì và phát huy thành tích tại các môn thể thao mũi nhọn của từng địa phương. Góp phần mang đến thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam trong thể thao thành tích cao trên trường quốc tế, Sea Games 32, ASEAN Para Games tại Campuchia và ASIAD 19, các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới...

Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn các quận, huyện diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030”, xây dựng “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các lễ hội kết hợp hoạt động thi đấu giao lưu thể thao tại quận, huyện ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, đồng thời thu hút xã hội hóa từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.

Về công tác thi đua, các sở trong Cụm đã tổ chức phát động các nội dung phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu, kế hoạch do UBND TP và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao. Hình thức tổ chức các phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực; chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực công tác của ngành. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét khen thưởng, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ...

Phát  huy vai trò quản lý điều hành Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác thi đua của Cụm năm 2024, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Võ Trọng Nam cũng cho biết, các TP trực thuộc Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tổ  chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch; phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Bên cạnh đó, phát  huy vai trò quản lý điều hành Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời giải quyết, xử lý các biểu hiện, hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngành quản lý, nhất là hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; về di sản, di tích danh thắng, lễ hội.

Ngoài ra, các sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá kêu gọi, vận động thực hiện xã hội hóa các hoạt động, tranh thủ các nguồn lực đầu tư để phát triển. Sử dụng hiệu quả nguồn Ngân sách Nhà nước cấp, thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; thi đua, khen thưởng phải bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, theo hướng thực chất, thiết thực, tránh qua loa, hình thức. Chú trọng việc duy trì và phát triển các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn ngành.

Dịp này, Ban tổ chức đã biểu dương các mô hình tiêu biểu trong năm 2023 của 5 TP trực thuộc Trung ương.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo