Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Triển khai học tập và làm theo Bác Hồ gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước

Quang cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - “Khi triển khai nhiệm vụ chính trị phải lấy nhân dân làm chủ thể giám sát, phản biện, giải quyết kiến nghị của nhân dân thông qua các cơ chế đã được quy định và các chế định về chính sách pháp luật để phối hợp thúc đẩy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền tiếp xúc, tiếp công dân, đối thoại, nhất là giải quyết xác đáng các kiến nghị chính đáng của nhân dân” - đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh tại Hội nghị Thường trực Thành ủy giao ban với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội TPHCM và Ban Thường vụ Thành đoàn 6 tháng đầu năm 2024 do Thành ủy TPHCM tổ chức vào chiều 3/7.

Lấy nhân dân làm chủ thể giám sát, phản biện giải quyết kiến nghị

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội Chữ thập đỏ TP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng đầu năm 2024.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội Chữ thập đỏ TP cần phải quán triệt sâu sắc, thường xuyên công tác vận động quần chúng gắn liền với thực hiện công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của TP và phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của TP.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, mọi quyết sách, chủ trương triển khai nhiệm vụ công tác của Đảng đoàn MTTQ, các đoàn thể nhân dân là phải bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, gắn liền với các chỉ số phát triển của TP. Bên cạnh đó, khi triển khai nhiệm vụ chính trị phải lấy nhân dân làm chủ thể giám sát, phản biện, giải quyết kiến nghị của nhân dân thông qua các cơ chế đã được quy định và các chế định về chính sách pháp luật để phối hợp thúc đẩy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền tiếp xúc, tiếp công dân, đối thoại, nhất là giải quyết xác đáng các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, phải tích hợp đầy đủ các chỉ đạo theo hệ thống từ Trung ương xuống cơ sở nhưng phương thức thực hiện phải tích hợp đầy đủ điều kiện và đặc thù của TP để thống nhất về chủ trương, về mục tiêu, đồng bộ, về phương thức kiểm soát và chồng chéo, dàn trải nguồn lực; nâng cao năng lực khi triển khai nhiệm vụ chính trị là phải sâu sắc về chính trị, ý nghĩa về mặt xã hội và có giá trị về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân của TP.

Về các hoạt động của MTTQ, đoàn thể nhân dân thực hiện hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội Chữ thập đỏ TP cần triển khai thực hiện ngay, tránh tình trạng phô trương hình thức, không thực chất, xa rời thực tiễn, không gắn liền với cơ sở và không đáp ứng được nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, hội viên và của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Thành ủy theo dõi, chỉ đạo định hướng đối với hoạt động của các hội quần chúng được giao.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động mang tính chất hiệp đồng liên kết, phối hợp của Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội vận động theo giới, đặc biệt là công tác dân tộc, công tác tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; công tác đối ngoại nhân dân để báo cáo cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời về các giải pháp để thực hiện các công trình, đề án, chương trình. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ Ban Dân vận Thành ủy nghiên cứu 5 dịch vụ xã hội cơ bản để giảm nghèo bền vững và người dân thụ hưởng để giảm nghèo bền vững.

Xây dựng các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trên nhiều lĩnh vực công tác

Đối với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng đoàn chỉ đạo tích hợp, lồng ghép liên thông việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, chú ý giải pháp, động lực, kết quả của việc lồng ghép liên thông là xây dựng được các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến ở trên nhiều lĩnh vực công tác và mọi mặt đời sống xã hội. Theo đồng chí, điển hình tiên tiến, là phải mở rộng ảnh hưởng của điển hình tiên tiến trong tất cả các tầng lớp nhân dân.

Về chuyên đề sắp tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị quan tâm thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn TP gắn liền với thực hiện Quyết định UBND TP về Chương trình hành động trẻ em đến 2030, trọng tâm, trọng điểm là các ngành, các cấp đã tổ chức thực hiện nhưng hiệp đồng phối hợp của khối dân vận MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội là phải liên quan trực diện đến hoạt động triển khai của các đoàn thể nhân dân, đó là phụ nữ phải gắn liền với hoạt động với trẻ em, đó là con em của người lao động, đó là Đội thiếu niên tiền phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhất là gắn liền với đề xuất các cơ chế, các thiết kế thuộc về thụ hưởng văn hóa, thể dục thể thao, dinh dưỡng, nâng cao thể chất, thể trạng tương lai, nòi giống con người Việt Nam, công dân TPHCM từ trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì nghiên cứu các nội dung kiến nghị tại hội nghị; phối hợp với Học viện Cán bộ TP trong việc đào tạo chuyên đề liên quan đến lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực của Mặt trận, cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các hội cho Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, báo cáo thường xuyên cho Thường trực Thành ủy về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ 12, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của TP và Đại hội Hội Luật gia TP.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo