Chủ Nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2023

TPHCM xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển bền vững các nguồn gen

TPHCM vừa phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp TP thực hiện đến năm 2025.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp TP thực hiện đến năm 2025.

Theo đó, TPHCM đề ra mục tiêu đánh giá được hiện trạng nguồn gen, xác định được các đối tượng cần bảo tồn thông qua xác định giá trị khoa học, giá trị sử dụng, giá trị kinh tế và tình trạng suy giảm nguồn lợi. Xây dựng cơ chế khuyến khích các cơ sở bảo tồn, lưu giữ, khai thác và phát triển bền vững các nguồn gen. Xây dựng được các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, chia sẻ và khai thác các ngân hàng gen và bộ sưu tập nguồn gen vi sinh vật, hoa - kiểng và cây dược liệu.

Đồng thời, hình thành được ngân hàng vi sinh vật có khoảng 1.500 chủng giống vi khuẩn, nấm men, xạ khuẩn, vi nấm, địa y… Hình thành được bộ sưu tập hoa lan có khoảng 400 giống. Hình thành được bộ sưu tập cây dược liệu - cây có tinh dầu có khoảng 250 loại thuộc 15 họ.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM tiếp tục rà soát, kiểm kê các giống cây trồng, vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế làm cơ sở xây dựng mô hình bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững. Điều tra đánh giá hiện trạng, xác định giá trị khoa học, giá trị kinh tế của các nguồn gen nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu trong tự nhiên; thu thập nguồn gen phục vụ hoạt động nghiên cứu, bảo tồn.

Đồng thời, tổng hợp các cơ chế chính sách hỗ trợ lưu giữ, khai thác và phát triển bền vững các nguồn gen. Nghiên cứu xây dựng định mức hỗ trợ lưu giữ an toàn các nguồn gen thuộc Đề án khung giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025. Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ lưu giữ, khai thác và phát triển bền vững các nguồn gen, đặc biệt là các nguồn gen có tiềm năng phát triển thành sản phẩm chủ lực, sản phẩm tham gia chương trình OCOP quốc gia.

Mặt khác, xây dựng mạng lưới cơ sở bảo tồn, lưu giữ, khai thác và phát triển bền vững các nguồn gen. Bên cạnh đó, duy trì an toàn các nguồn gen thuộc Đề án về bảo tồn nguồn gen cấp TP giai đoạn 2015 - 2020 và các nguồn gen địa phương có giá trị. Ngoài ra, xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn gen và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo