Thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021

TPHCM triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Sở Tư pháp TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của TPHCM.

Theo đó, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tuyên truyền cụ thể các yêu cầu, mục đích và kết quả đánh giá Chỉ số PAPI năm 2020 TP (trong đó tập trung các nội dung còn hạn chế) đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; từng khu phố, ấp và người dân. Cũng như thông tin rõ, cụ thể về phương hướng, giải pháp và các chủ trương, chính sách của từng cơ quan, đơn vị và địa phương các cấp (những nội dung đặc thù) đến người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế theo khuyến nghị của tổ chức đánh giá PAPI. Cụ thể, chính quyền địa phương cần đa dạng về hình thức triển khai, thông tin đến người dân, đặc biệt là người dân tạm trú. Cùng với đó cần có giải pháp để tạo công bằng trong sử dụng các dịch vụ công giữa người dân thường trú và người dân tạm trú trên cùng một địa bàn dân cư. Tăng cường công khai và cập nhật thông tin đến người dân về các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, việc đóng góp nhà nước và nhân dân cùng làm, các lợi ích được thụ hưởng.

Mặt khác, UBND xã, phường, thị trấn cần tăng cường minh bạch thông tin về chính sách, pháp luật trên địa bàn, về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, về bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, công bố danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, củng cố các kênh công khai thông tin. Các cấp cần cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin về quy hoạch sử dụng đất và giá đất. Tăng cường các kênh thông tin, các hướng dẫn về cách thức tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của người dân.

Bên cạnh đó, mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin và phản hồi của người dân về các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực; xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, đặc biệt là các thái độ hạch sách, nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để góp phần thực hiện quyết tâm chống tham nhũng và kiểm soát tham nhũng tại địa phương.

Cạnh đó, tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nâng cao trách nhiệm của công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, hạn chế hồ sơ trễ hạn giải quyết, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho công chức bộ phận một cửa tiếp tục được duy trì, tăng cường kiểm tra đối với công chức, kịp thời xử lý các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức. Tập trung rà soát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát các quy trình, thủ tục về cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết nhanh các hồ sơ của người dân tại UBND xã, phường, thị trấn, tăng số lượng thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến, trả kết quả tại nhà, rút ngắn thời hạn giải quyết và trả kết quả.

Ngoài ra, các cấp chính quyền cần triển khai đầy đủ thông tin trên các trang thông tin điện tử của địa phương, nhất là các biểu mẫu thủ tục về lĩnh vực đất đai, xây dựng. Cũng như cần xây dựng và triển khai các hướng dẫn hoặc tóm tắt nội dung quan trọng cho người dân về kỹ năng sàng lọc thông tin, khai thác các tiện ích cung cấp tại các cổng thông tin điện tử, xử lý nhanh, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân trện cổng thông tin điện tử, cổng thông tin 1022 của TP.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo