Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024

TPHCM triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm

TPHCM vừa có chỉ đạo về các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP năm 2023

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP năm 2023.

Theo đó, UBND TP giao các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn 13191/SGTVT-KH ngày 1/11/2023; nghiêm túc báo cáo định kỳ, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của UBND TP, gửi Sở Giao thông Vận tải để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo định kỳ. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP đối với việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ, làm chậm tiến độ dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, công trình trọng điểm.

Sở Nội vụ khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành có liên quan đánh giá, đề xuất phương án, mô hình quản lý dự án phù hợp quy mô các dự án trọng điểm trong thời gian tới nhằm triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 15/12.

UBND TP phê bình các chủ đầu tư không lập bảng tiến độ chi tiết triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm gửi UBND TP và các sở, ngành theo dõi. Giao Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị chủ đầu tư liên quan, khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án năm 2023, 2024 và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 các dự án đã được giao kế hoạch vốn báo cáo UBND TP, các sở, ngành để theo dõi, chỉ đạo thực hiện; tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn theo đúng kế hoạch đã đề ra; khẩn trương hoàn thành việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành dự án.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo