Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024

TPHCM tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ toàn thành năm 2023

Các bạn trẻ lắng nghe chia sẻ tọa đàm “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 26/11, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, Thành Đoàn TPHCM tổ chức khai mạc Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ toàn thành năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu khai mạc liên hoan, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trương Minh Tước Nguyên cho biết, Liên hoan nhằm tạo môi trường giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là câu lạc bộ lý luận trẻ trực thuộc các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố được trao đổi, bàn sâu hơn về các vấn đề văn hóa trong giới trẻ, từ đó đề xuất ý kiến, giải pháp trong việc định hướng suy nghĩ và cách làm đúng, góp phần xây dựng con người mới TPHCM, sống văn minh, hiện đại nghĩa tình và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bên cạnh đó, Liên hoan cũng nhằm tạo môi trường để thành viên các câu lạc bộ lý luận trẻ giao lưu, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; qua đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn các câu lạc bộ, tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lý luận của Đoàn. Từ đó, làm rõ nét vai trò, trách nhiệm và hành động cụ thể của tuổi trẻ với việc xây dựng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số.

Từ khi ra đời, Câu lạc bộ Lý luận trẻ có 3 mục tiêu, nhiệm vụ chính là: Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; Làm cho thanh niên hiểu và yêu thích hơn chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Tham gia giải quyết một số vấn đề lý luận của thanh niên. Từ 14 câu lạc bộ ban đầu được tổ chức thành lập thí điểm tại các quận, huyện đoàn, các trường đại học và các đơn vị trong khu vực công nhân lao động, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, đến tháng 8/2023, trên địa bàn thành phố, có 1 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp thành; 100% Thành Đoàn thành phố Thủ Đức, quận, huyện đoàn và tương đương, đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn TPHCM có Câu lạc bộ Lý luận trẻ và hình thức tương tự.

Tại liên hoan, các thành viên Câu lạc bộ đã tham gia các toạ đàm cùng lắng nghe và trao đổi xoay quanh các chủ đề: “Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số”; “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”; “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo