Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020

TPHCM thu hồi hơn 850 tỷ đồng sai phạm về kinh tế

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn TP từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019.

Theo đó, trong thời gian trên, tổng số cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội được triển khai là 134 cuộc. Tổng số sai phạm về kinh tế phải thu là 852,340 tỷ đồng (đã thu 852,281 tỷ đồng), sai phạm về đất phải thu là 163,8m2, xử lý khác về kinh tế là 320 tỷ đồng (đã thực hiện 132 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,33%). Đã xử lý hành chính 195 tập thể và 579 cá nhân; trong đó 24 khiển trách, 2 cảnh cáo, 1 hạ bậc lương, 1 cách chức, 551 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đã chuyển cơ quan điều tra 12 vụ, 1 vụ không khởi tố.

Theo UBND TP, qua công tác thanh tra đã góp phần tích cực trong tham mưu lãnh đạo TP chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, hành vi vi phạm; kiến nghị, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn TP.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thanh tra vẫn còn lúng túng trong việc xác định dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra. Một số trường hợp qua thanh tra phát hiện sai phạm và đề xuất xử lý khắc phục, xử lý thu hồi tiền, tài sản nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng bỏ lọt, bỏ sót hành vi phạm tội, từ đó xác định trách nhiệm đối với đoàn thanh tra, dẫn đến gây áp lực cho hoạt động thanh tra.

Mặt khác, vẫn còn tình trạng các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành kiến nghị, yêu cầu sau thanh tra nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ và viện dẫn nhiều lý do khách quan cho việc thực hiện chậm trễ hoặc không báo cáo đầy đủ việc thực hiện. Trong khi đó, hiện nay chưa có quy định, chế tài xử lý việc chậm thực hiện kết luận thanh tra. Một số kết luận thanh tra có những nội dung kiến nghị chưa rõ hoặc khó có thể thực hiện.

Vì vậy, UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, tạo cơ sở pháp lý nền tảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng thời, kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức theo hướng kéo dài thời hiệu xử lý tương tự như quy định xử lý kỷ luật về mặt đảng.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo