Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

TPHCM: Tăng cường quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức đi nước ngoài

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và quản lý, xét duyệt đi nước ngoài cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ đi nước ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định về quản lý và xét duyệt đi nước ngoài. 

Hồ sơ đề nghị xét duyệt hoặc gia hạn đi nước ngoài phải đảm bảo đầy đủ thành phần, nội dung theo quy chế của UBND TP và gửi về cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố được cử đi nước ngoài về việc công phải có văn bản thẩm định, chấp thuận của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Đồng thời, không thẩm định và không xem xét, ban hành quyết định xét duyệt, gia hạn đi nước ngoài đối với các trường hợp cơ quan, đơn vị gửi văn bản và hồ sơ đề nghị không đầy đủ thành phần hoặc không đảm bảo thời gian theo quy định (trừ các trường hợp đi nước ngoài đột xuất theo phân công, chỉ đạo của UBND TP hoặc lý do bất khả kháng).

Trường hợp đi nước ngoài về việc công từ lần thứ 2 trở lên thì trong văn bản đề nghị xét duyệt phải thể hiện đầy đủ thông tin về quyết định xét duyệt (số hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành...) của cấp có thẩm quyền đối với các chuyến đi trước đó.

Đối với đi nước ngoài về việc công từ lần thứ 3 trở lên, văn bản đề nghị phải thuyết minh cụ thể về tính cấp thiết, cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn, đặc thù của cơ quan, đơn vị, yêu cầu của vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thực hiện chuyến đi để làm cơ sở xét duyệt.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo