Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024

TPHCM quán triệt Nghị quyết 22-NQ/TW về phòng thủ dân sự và Nghị quyết 08-NQ/TW về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/3, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phòng thủ dân sự và Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng - TS Lê Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 22-NQ/TW và Nghị quyết 08-NQ/TW, Chỉ thị 283 của Quân ủy Trung ương. Thiếu tướng Lê Văn Hải nhấn mạnh, phòng thủ dân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Đối tượng của phòng thủ dân sự là thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân; hạn chế thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản, ổn định đời sống nhân dân. Phòng thủ dân sự được thống nhất tổ chức từ Trung ương đến địa phương và phải chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, chuẩn bị tốt, kỹ trước khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, phòng thủ dân sự phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc.

Về mục tiêu, nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị Các đại biểu tham dự hội nghị

Nghị quyết cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và tham gia của toàn dân trong phòng thủ dân sự. Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các lực lượng và nhân dân trong thực hiện phòng thủ dân sự; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng thủ dân sự; xây dựng chiến lược phòng thủ dân sự đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và kết hợp chặt chẽ với các chiến lược chuyên ngành liên quan.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh. Đa dạng hóa và ưu tiên các nguồn lực để phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh. Chiến lược phòng thủ dân sự phải gắn với quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, các vùng, ngành, địa phương, kịp thời điều chỉnh khi có chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh xảy ra…

Thiếu tướng - TS Lê Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng quán triệt Nghị quyết Thiếu tướng - TS Lê Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng quán triệt Nghị quyết

Thiếu tướng Lê Văn Hải cũng báo cáo các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và quán triệt Chỉ thị 283 của Quân ủy Trung ương. Theo đó, công nghiệp quốc phòng là bộ phận quan trọng của thực lực và tiềm lực quốc phòng, an ninh và là một bộ phận của công nghiệp quốc gia. Công nghiệp quốc phòng có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa lớn, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, vật tư kỹ thuật quốc phòng và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM triển khai Kế hoạch 187 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phòng thủ dân sự.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo