Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

TPHCM: Phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2024 hơn 5.000 tỷ đồng

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, trưa 8/12, HĐND TP đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng cụ thể như: quyết toán ngân sách TP năm 2022; điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách TP năm 2024; phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2024.

Đối với Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2024, HĐND TPHCM quyết nghị, phê duyệt kế hoạch vay chính quyền địa phương năm 2024 của TPHCM với tổng mức vay hơn 9.749 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách hơn 8.998 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc 750,9 tỷ đồng; vay từ nguồn vốn Chính phủ về cho vay lại hơn 4.749 tỷ đồng và vay trong nước hơn 5.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch trả nợ gốc, lãi và phí năm 2024, HĐND quyết nghị phê duyệt kế hoạch trả nợ chính quyền địa phương năm 2024 của TPHCM với tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của TP năm 2024 hơn 1.969 tỷ đồng.

Về nguồn trả nợ gốc, lãi và phí được thực hiện nguồn trả lãi và phí hơn 1.218 tỷ đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách TP. Nguồn trả nợ gốc 750,9 tỷ đồng được sử dụng từ dự toán vay để trả nợ gốc.

HĐND TPHCM cũng quyết nghị chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 theo đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của UBND TPHCM xây dựng với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2024 hơn 5.000 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND TP về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn TP; bãi bỏ Nghị quyết số 99/2016/NQ-HĐND của HĐND TP về ban hành mức chi thực hiện thăm hỏi, động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn TP; về chế độ hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn thuộc Sở Y tế quản lý…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo