Thứ Năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021

TPHCM phấn đấu năm 2021, 80% hồ sơ công việc cấp TP được xử lý trên môi trường mạng

TPHCM ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.

Theo đó, TP đặt ra mục tiêu phát triển các nền tảng cơ bản xây dựng chính quyền điện tử theo kiến trúc chính quyền điện tử TP, tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN), nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, DN.

Cụ thể, 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, DN được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 25% số lượng người dân và DN tham gia hệ thống chính quyền điện tử TP được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống Trung ương. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên; 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng thời, 30% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, quận, huyện có liên quan đến người dân, DN đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, DN đã được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu TP không phải cung cấp lại. 80% hồ sơ công việc tại cấp TP, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, TP đề ra một số giải pháp như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ thuật số, tăng cường tương tác với người dân, DN. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, DN; trong đó tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và DN, đặc biệt trong việc cung cấp các dịch vụ công ích, khuyến khích các DN giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số… phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin.

Đồng thời, nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ. Trong đó, tăng cường nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số vào triển khai chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối…

Mặt khác, thu hút nguồn lực công nghệ thông tin. Trong đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các DN, các trường, viện trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin. Nghiên cứu các phương án sử dụng nguồn ngân sách TP, vốn vay, viện trợ… theo đúng quy định. Tăng cường đẩy mạnh các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Đẩy mạnh thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tăng cường hợp tác quốc tế.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo