Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024

TPHCM lập quy hoạch các nút giao thông

Nút giao giữa đường Võ Văn Tần và Cao Thắng, quận 3, TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về lập quy hoạch các nút giao thông trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về danh mục rà soát điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch các nút giao thông trong các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP theo đúng quy định.

Đồng thời, giao UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện căn cứ danh mục theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương lập kế hoạch cụ thể, tùy theo tình hình thực tế của địa phương và pháp lý hiện hành của các đồ án quy hoạch phân khu để đề xuất thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện lập quy hoạch các nút giao thông bằng công tác lập hoặc điều chỉnh cục bộ các các đồ án quy hoạch phân khu theo quy định, thực hiện trong năm 2023.

Đối với các nút giao thông thuộc địa bàn quản lý từ 2 địa phương, đơn vị trở lên, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện, các đơn vị có liên quan nghiên cứu lập phương án quy hoạch nút giao thông, trình UBND TP xem xét. Sau khi phương án đã được UBND TP chấp thuận, Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn Ban Quản lý các khu đô thị và UBND quận - huyện có liên quan thực hiện cập nhật vào các đồ án quy hoạch phân khu theo quy định, đảm bảo thống nhất đồng bộ về ranh mốc theo phương án đã được chấp thuận.

Đối với các quận - huyện chưa có ý kiến hoặc chưa báo cáo đầy đủ nội dung liên quan quy hoạch các nút giao thông thuộc địa bàn quản lý đề nghị khẩn trương lập báo cáo trong tháng 3/2023, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để rà soát, hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.

UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục lập quy hoạch các nút giao thông, đề xuất thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện. Cập nhật các nút giao thông tại các khu vực, tuyến đường đã thực hiện, đã có dự án đầu tư hoặc đã có chủ trương đầu tư để đảm bảo đồng bộ với pháp lý quy hoạch trong các đồ án quy hoạch đô thị.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, đến nay, số lượng nút giao thông cần lập bổ sung nội dung quy hoạch là 137 nút giao thông; trong đó có 99 nút giao thông thuộc địa bàn quản lý của 1 đơn vị, 38 nút giao thông thuộc địa bàn quản lý của 2 đơn vị trở lên.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo