Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

TPHCM hiện có 373 quỹ xã hội, quỹ từ thiện đang hoạt động

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa báo cáo về việc rà soát, tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, thực hiện theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP trên địa bàn TPHCM.

Theo báo cáo, sau khi triển khai các văn bản thực hiện theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ, TP đã rà soát và hiện có 373 quỹ xã hội, quỹ từ thiện đang hoạt động trên địa bàn TP. Trong đó, 296 quỹ hoạt động trên phạm vi cấp xã; 39 quỹ hoạt động trên phạm vi cấp huyện và 38 quỹ hoạt động trên phạm vi TP. Qua đó, TP đã kiện toàn 58 quỹ từ thiện, quỹ xã hội. Trong đó, 53 quỹ hoạt động trên phạm vi cấp xã, 5 quỹ hoạt động trên phạm vi cấp huyện.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP trong thời gian tới, UBND TP kiến nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ sớm ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, cho phép không đình chỉ hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. Đối với các quỹ có nhu cầu kiện toàn hoặc các quỹ chưa đủ cơ sở pháp lý để hoạt động sẽ thực hiện các thủ tục kiện toàn theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Đồng thời, TP kiến nghị Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Minh Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo