Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

TPHCM duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trong năm 2024

Các sinh viên tình nguyện “Gia sư áo xanh” hỗ trợ dạy học cho các em thiếu nhi dịp hè 2024

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD-XMC) trên địa bàn TPHCM năm 2024.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác PCGD-XMC trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ kết quả công tác PCGD-XMC đạt được năm 2023, TPHCM phấn đấu duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng công tác trong năm 2024.

 Cụ thể, về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi: duy trì kết quả 22/22 quận, huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tất cả giáo viên được hưởng chế độ chính sách hiện hành, đạt chuẩn trình độ đào tạo, đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định; Có đủ phòng học cho lớp từ 3 đến 5 tuổi xây kiên cố, đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; Có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp mầm non từ 3 đến 5 tuổi, đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Về phổ cập giáo dục tiểu học: duy trì kết quả 22/22 quận, huyện, thành phố đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phấn đấu kéo giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban và duy trì sĩ số học sinh trong lớp.

Về phổ cập giáo dục trung học cơ sở: duy trì kết quả 22/22 quận, huyện, thành phố đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phấn đấu kéo giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban và duy trì sĩ số học sinh trong lớp.

Về xóa mù chữ: duy trì kết quả 22/22 quận, huyện, thành phố đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ mức độ 2.

Một số giải pháp đề ra là tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác PCGD-XMC; tăng cường các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh sau trung học phổ thông; đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, tiếp cận dần chuẩn các nước tiên tiến; nâng cao vai trò chủ đạo, trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo