Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023

TPHCM đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức

TPHCM đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức của TP.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Nội vụ rà soát các nội dung tại Hội thảo khoa học “Công tác tuyển dụng công chức của TPHCM” nhằm đề xuất các định hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức của TPHCM. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như chủ trì, phối hợp với Học viện Cán bộ TP, các sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi theo từng vị trí việc làm để đánh giá được tiêu chí riêng ở từng vị trí việc làm dự tuyển. Ngân hàng đề thi phải thường xuyên được cập nhật, bổ sung để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tình hình thực tiễn, đặc thù của TPHCM trong từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với tính chất, yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm.

Đồng thời, tham mưu thay đổi hình thức thi tuyển trong thời gian tới từ hình thức thi viết sang hình thức kết hợp phỏng vấn và viết để đảm bảo đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh, nhằm kiểm tra cả về trình độ chuyên môn và tinh thần, thái độ, kỹ năng làm việc của thí sinh.

Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu về nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức sau khi được tuyển dụng, nhằm đảm bảo công chức được tuyển dụng có đủ phẩm chất chính trị, có năng lực, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc. Trong đó, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ, khả năng sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi của môi trường quản lý.

Các Sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức tiếp tục tăng cường hơn nữa việc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh, lựa chọn được nhân sự tốt nhất, phù hợp nhất vào làm việc.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo