Chủ Nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023

TPHCM đã chi hỗ trợ 155,656 tỷ đồng tiền thuê nhà cho người lao động

Một khu nhà trọ ở phường Linh Xuân, TP Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo công tác thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tính đến ngày 14/8/2022, tổng số doanh nghiệp nộp hồ sơ là 46.528, với số lao động đề nghị hỗ trợ là 1.113.405 lượt lao động. Số tiền đề nghị hỗ trợ là 618,639 tỷ đồng, chiếm 34,8% so với dự toán kinh phí.

Về tình hình phê duyệt quyết định chi hỗ trợ, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đã có quyết định phê duyệt cho tổng số doanh nghiệp 17.924 đơn vị, với số lao động là 527.250 lượt người. Số tiền hỗ trợ là 280,893 tỷ đồng, chiếm 15,80% so với dự toán kinh phí.

Về thực hiện giải ngân, tổng số doanh nghiệp được chi kinh phí là 8.700 đơn vị, chiếm 18,69% số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ; số lao động được hỗ trợ là 295.833 lượt người, chiếm 26,57% số lao động đã nộp hồ sơ. Số tiền đã chi hỗ trợ 155,656/1.777,599 tỷ đồng, chiếm 8,81% so với dự toán kinh phí và chiếm 12,59% kinh phí được phân bổ (70% kinh phí so với dự toán).

UBND TPHCM đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới là triển khai các đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo thực hiện xét duyệt hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại TP Thủ Đức và các quận, huyện để kịp tiến độ đến ngày 15/8/2022 sẽ hoàn thành công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động và đến hết ngày 30/8/2022 sẽ giải ngân chi cho tất cả các hồ sơ đã được phê duyệt theo quy định.

Mặt khác, chỉ đạo Liên đoàn Lao động TP tăng cường tuyên truyền đến người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách và các chủ nhà trọ, tổ công đoàn trong các doanh nghiệp để hoàn thành kế hoạch hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo