Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Tọa đàm khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – người khởi xướng công cuộc đổi mới. (Ảnh tư liệu)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/6, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”, nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2020).

Đánh giá công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước,  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta nêu rõ: “Suốt nhiệm kỳ Đại hội VI, với cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới; đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế".

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 1986 - 1991, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế.

Đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM vào những năm đầu khi miền Nam vừa được giải phóng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh của Thành phố; từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, tập trung lãnh đạo, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng quan hệ sản xuất mới, tạo điều kiện và mở đường cho sự phát triển của lực lượng sản xuất. Với trọng trách là Trưởng Ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa, đồng chí đã trực tiếp đóng góp ý kiến, xin chủ trương, chính sách liên quan đến công tác cải tạo, chỉ đạo thực hiện cải tạo công thương nghiệp khu vực TPHCM.

Trước những đòi hỏi của thực tiễn, yêu cầu phải tháo gỡ những ách tắc vì cơ chế đang kìm hãm sự phát triển kinh tế đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tìm tòi sáng tạo, đi đầu trong việc xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trong quản lý kinh tế ở TPHCM, làm cho sản xuất bung ra đúng hướng, dựa vào nhân dân, coi lợi ích của Nhân dân là tối thượng, lấy sự phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống Nhân dân là tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho sự đúng đắn của chủ trương, chính sách.

Chỉ sau một thời gian, nền kinh tế TPHCM đã có bước chuyển biến rõ rệt, mang tính đột phá. Hàng chục nghìn cơ sở sản xuất bị đình trệ trước đó đã được khôi phục và hoạt động trở lại. Những thành tựu về sự năng động, sáng tạo của TPHCM trong phát triển sản xuất kinh doanh đã góp phần đưa Thành phố sớm trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng một số giám đốc tiêu biểu của TPHCM đã báo cáo, đề xuất với Trung ương chủ trương, chính sách mới, sát hợp với thực trạng kinh tế - xã hội đất nước; cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn sinh động trong công việc, từ đó xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện trong văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ VI.

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1986-1991, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đồng chí đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu, bản lĩnh vững vàng, lập trường kiên định và tinh thần đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn.

Tiến sỹ Lê Thị Thu Hồng (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng) cho biết, những bài viết về tư tưởng Đổi mới, chống tiêu cực ở chuyên mục "Những việc cần làm ngay" của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trở thành chuyên mục lớn trên báo Nhân Dân. 27 bài viết của tác giả N.V.L đã làm cho đảng viên, Nhân dân cả nước thêm niềm tin vào sự nghiệp đổi mới và vai trò của lãnh đạo của Đảng, động viên cán bộ đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, góp phần xoay chuyển tình thế, vững bước trên con đường phát triển.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo