Thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019

“Năm dân vận chính quyền” 2018 đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 10/1, Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức tại 1 điểm cầu Trung tâm và 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Tại điểm cầu TPHCM, đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung.

Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội

Năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; xây dựng các cơ chế để lắng nghe, tổ chức đối thoại và tích cực giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay ở cơ sở. 

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Toàn ngành Dân vận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị… 

Tiết kiệm gần 6.300 tỷ đồng/năm

Về thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 được cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều giải pháp đồng bộ tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên. Kết quả nổi bật “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước năm 2018, quốc phòng, an ninh được tăng cường, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được tăng cường, hoạt động của chính quyền và cơ quan hành chính nhà nước các cấp tính công khai, minh bạch được nâng lên; dân chủ được mở rộng trên nhiều hình thức, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức; việc tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt; công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm 2018, Chính phủ đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 28 văn bản quy phạm pháp luật gồm 3 luật và 25 nghị định, cắt giảm, đơn giản hoá 3.346/6.191 đạt 54% điều kiện kinh doanh; giúp tiết kiệm 17,6 triệu ngày công/năm, tương đương gần 6.300 tỷ đồng/năm.

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, coi việc hành chính thực hiện liên thông thủ tục hành chính là khâu đột phá, đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm gắn kết giữa cải cách thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử. Đến nay đã có 39 trung tâm hành chính công cấp tỉnh được thành lập, rút ngắn thời gian phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo