Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Tiếp tục thực hiện các chương trình, công trình, dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Trao tặng phương tiện sinh kế cho người nghèo

(Thanhuytphcm.vn) – Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân quận Bình Thạnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, luôn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm đẩy nhanh phát triển đô thị tạo tiền đề để thúc đẩy kinh tế vươn lên,… Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế, đời sống của người dân Bình Thạnh được cải thiện, cơ bản không còn hộ nghèo; hầu hết con em trong độ tuổi đều được đến trường học tập; 100% đường giao thông trong nội bộ khu dân cư được bê tông hoá...

Những con số đáng chú ý chính là các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, xã hội,… đều tăng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận bình quân hàng năm tăng 11,12%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị các ngành thương mại - dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 2,5% so với dự toán, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, thu điều tiết ngân sách quận tăng bình quân hàng năm là 8,6%... Đặc biệt, so với đầu nhiệm kỳ quận Bình Thạnh thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 2.000 tỷ, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm đến cuối nhiệm kỳ quận đã thực hiện đạt 6.000 tỷ và là một trong 5 quận dẫn đầu về thu ngân sách của TP.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu nghị quyết đề ra, Quận ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận bằng các chương trình hành động cụ thể. Chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển đô thị. Nhiều công trình trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng và môi trường sống tốt hơn cho người dân, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị của quận.

Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện hiệu quả, đi vào chiều sâu, bảo đảm thực chất; phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của Nhân dân. Các lĩnh vực y tế, giáo dục ngày càng hoàn thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Các chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, đời sống Nhân dân được cải thiện. Hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành chỉ tiêu nâng thu nhập của hộ nghèo tăng 3,9 lần so với năm 2011, trước một năm so với chỉ tiêu Nghị quyết; Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quận.

Một trong những giải pháp là hiệu lực, hiệu quả quản lý của UBND được nâng lên, bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND cùng cấp; kịp thời sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao về trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động. Xây dựng, triển khai phần mềm ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến”. Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá hài lòng của người dân; mô hình “Bình Thạnh trực tuyến” được giải 3 Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ I năm 2019. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn bình quân hàng năm đạt trên 99%;...

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đổi mới, tăng cường và đa dạng hóa, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin. Tuyên truyền bằng hình thức Infographic, trang Fanpage “Người Bình Thạnh”, các nhóm Zalo, Viber, Facebook…kịp thời định hướng những quan điểm, chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tặng quà cho người nghèo Tặng quà cho người nghèo

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, trong đó tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch toàn khóa của Đảng bộ quận gắn với chuyên đề hàng năm. Đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, trọng tâm thực hiện các nội dung đột phá được xác định gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chăm lo đời sống người dân, tạo động lực mới, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đã sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu,

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, dân chủ. Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện chặt chẽ, việc xét miễn sinh hoạt Đảng và miễn công tác đối với đảng viên, việc xin đi nước ngoài của đảng viên được chú trọng; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng được chú trọng, nhất là trong đoàn viên, hội viên, giáo viên… đến nay, đảng viên khối trường học đạt tỷ lệ 30,4% trên tổng số giáo viên. Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và kiên quyết, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách, đã thực hiện xóa tên 56 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 65 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ theo từng năm; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới ngày càng sâu sắc và toàn diện hơn.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, trọng tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chú trọng, dần đi vào chiều sâu, với nhiều điểm mới, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, qua đó, kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm, cách làm hay và hiệu quả của các tập thể, cá nhân...

Phát huy những kết quả đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tin rằng, quận Bình Thạnh sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu mà đại hội đã đề ra, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, góp phần tăng nguồn ngân sách phục vụ phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, góp phần cùng TPHCM phát triển toàn diện và vững bước tiến lên trên con đường hội nhập phía trước.

Phát Lợi


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo