Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Quang cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vnn) - Chiều 30/6, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị kiểm tra công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở  6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua số 4, gồm các huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Đồng chí Ngô Văn Luận, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân vận các huyện ủy của Cụm thi đua số 4 làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện thống nhất trong hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Ban Dân vận các huyện ủy chủ động tham mưu cấp ủy đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả các công trình “Dân vận khéo” với nội dung “5 không”, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; đồng thời tham mưu Huyện ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì chế độ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung giải quyết các bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả, thiết thực hơn, nhất là đưa các nội dung hoạt động về cơ sở; thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động, nhân dân; tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, công nhân lao động trong dịp Tết nguyên đán…

Ghi nhận kết quả đạt được của Ban Dân vận huyện ủy các huyện trong công tác tham mưu cho Huyện ủy trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Ngô Văn Luận, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân vận huyện ủy các huyện cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: quan tâm nắm chắc tình hình nhân dân trên địa bàn các huyện, kịp thời tham mưu Huyện ủy giải quyết các vấn đề bức xúc, khó khăn của nhân dân; tham mưu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền; tham mưu tổ chức thành công đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội…

Văn Lượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo