Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Dự án khu nhà tái cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về lãnh đạo công tác giải ngân các dự án được giao vốn bồi thường năm 2022 và 2023.

Theo đó, để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP đạt kết quả cao nhất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đề nghị Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, Bí thư Quận ủy - Huyện ủy lãnh đạo hệ thống chính trị của địa phương rà soát, thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/1/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, xác định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở; cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị để tạo sự thống nhất về nhận thức, ủng hộ, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân TP trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Mặt khác, tăng cường công tác đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án để đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp ủy đối với việc thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn, đảm bảo tiến độ điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ, giải ngân, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án.

Ngoài ra, khẩn trương rà soát, kiện toàn kịp thời nhân sự trực tiếp làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương mình (Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND phường, xã, thị trấn...), đảm bảo xây dựng đủ nguồn nhân lực về số lượng và trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo