Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt trong doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết về việc đánh giá kết quả triển khai Chương trình số 13/CTPH- ĐĐTLĐLĐVN-TUTPHCM về phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giai đoạn 2020 – 2025. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu.

Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt được quan tâm thực hiện

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Xuân Điền cho biết, hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng đoàn LĐLĐ TP, các cấp ủy đảng, chính quyền bám sát các nội dung của Chương trình xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đã được hai cơ quan phối hợp thực hiện đảm bảo quy định; các vấn đề về quan hệ lao động, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, công tác chăm lo, tuyên truyền vận động, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần chung vào công cuộc xây dựng và phát triển của TP.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời cụ thể hóa các nội dung của Chương trình phối hợp vào trong các chỉ đạo đối với hệ thống chính trị, đảm bảo các nội dung được quán triệt và triển khai đồng bộ cụ thể như việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tổ chức Công đoàn TP, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong doanh nghiệp có đông lao động được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP tăng cường công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động; quan tâm chú trọng tới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, công tác cán bộ nữ, công tác trẻ em.

Quang cảnh buổi làm việc Quang cảnh buổi làm việc

Cũng theo báo cáo, Đảng đoàn LĐLĐ TP đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐĐ về thực hiện quy hoạch, nguồn nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý LĐLĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028, 2028 - 2033 đảm bảo nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời, thực hiện công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ công đoàn đáp ứng chức danh quy hoạch.

Đồng thời, thực hiện điều động và luân chuyển cán bộ trong hệ thống Công đoàn TP đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện luân chuyển cán bộ làm công tác kế toán tại các cơ quan chuyển trách công đoàn nhằm đảm bảo thực hiện các quỹ định của Luật phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Đảng đoàn LĐLĐ TP xây dựng Đề án vị trí việc làm cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ TP, qua đó Ban Thường vụ Thành ủy đã có Quyết định số 480-QĐ/TU về ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức LĐLĐ TP…

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân mua nhà ở xã hội

Trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí Trần Xuân Điền cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn TP định hướng đối với việc phát triển đoàn viên, đánh giá kết quả đảng viên đối với quần chúng do tổ chức Công đoàn giới thiệu, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo công tác định hướng, quản lý hoạt động tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật; cung cấp, nắm bắt thông tin về tình hình thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong thanh tra, giám sát về chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động sau dịch Covid-19; Phối hợp chỉ đạo các đơn vị có liên quan về thực hiện chế độ, chính sách nhà ở cho công nhân bằng nguồn ngân sách của Tổng LĐLĐ Việt Nam và TPHCM; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân mua nhà ở xã hội; Tiếp tục quan tâm nghiên cứu cơ chế phối hợp lãnh đạo, quản lý và xây dựng các loại hình tổ chức phù hợp với đặc tính của giới nữ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, công nghệ cao;...

Ngoài ra, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức bộ máy; biên chế cán bộ công đoàn; công tác phát triển đảng, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; Phối hợp chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; chỉ đạo công tác quy hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn cho chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các cấp; Chỉ đạo triển khai thực hiện thiết chế công đoàn tại địa phương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động các Nhà văn hóa cấp quận, huyện và TP Thủ Đức; Phối hợp chỉ đạo thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động tại địa phương trực thuộc LĐLĐ TP…

TP luôn tạo điều kiện, hỗ trợ hoạt động công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho rằng, việc phối hợp giữa 2 đơn vị đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao vị trí, vai trò cho tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn TPHCM nói riêng.

Đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị Thành ủy tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động cho tổ chức Công đoàn TP, nhất là trong giai đoạn mới sẽ có tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp được phép ra đời, hoạt động, cần làm cho đoàn viên, người lao động nhận thức rõ được quyền lợi và tự hào khi gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận và đánh giá cao Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy TPHCM thực hiện chương trình phối hợp trong công tác chăm lo cho người lao động trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị TP tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho tổ chức Công đoàn hoạt động tốt trong tình hình mới, thành lập Trung tâm Tư vấn hỗ trợ người lao động, thí điểm mô hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.  Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa sự phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy TP trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, Thành ủy TP luôn tạo điều kiện, hỗ trợ hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Đồng thời, TP sẽ có kế hoạch cụ thể giai đoạn 2023-2025 cùng phối hợp xây giai cấp công nhân và công đoàn, trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao các quận, huyện với Nhà Văn hóa Liên đoàn để xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa, tổ chức các phong trào trong công nhân lao động; xây dựng lực lượng nồng cốt trong công nhân, lao động.

Ngoài ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn tại doanh nghiệp, đơn vị và thu hút lao động khu vực phi kết cấu vào tổ chức công đoàn.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo