Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 20/10, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội  nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/QU của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, xây dựng theo quy hoạch được duyệt và sơ kết 4 năm thực hiện Thông tri số 39- TT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân có chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm trật tự xây dựng được kéo giảm, có được kết quả. Cụ thể, quận đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, với 210 trường hợp. Đến nay, đã xử lý, khắc phục xong 73 trường hợp, đang xử lý, khắc phục 137 trường hợp. Về xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, từ  năm 2018 đến nay, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đã tuần tra, phát hiện và xử lý 516 vụ vi phạm xây dựng. Tính đến hết ngày 25/7/2023, đã xử lý, khắc phục xong 499 vụ, tỷ lệ đạt 96,7%; đang xử lý, khắc phục 17 vụ, tỷ lệ đạt 3,3%, trong đó có 7 vụ trước Chỉ thị số 23-CT/TU, 10 vụ sau Chỉ thị 23-CT/TU.

Trong thời gian tới, Quận ủy quận Bình Tân tiếp tục chỉ đạo UBND Quận tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân, quyết liệt chấn chỉnh tình trạng vi phạm đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về xây dựng, đất đai, chủ động kiểm tra địa bàn, sớm phát hiện những trường hợp vi phạm để ngăn chặn kịp thời, không để hoàn thành công trình, nhằm hạn chế thiệt hại về vật chất cho người dân, kịp thời hướng dẫn người dân lập thủ tục đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác quản lý trật tự xây dựng; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn; lập bản đồ trực tuyến các trường hợp cấp Giấy phép xây dựng và sửa chữa cải tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời công bố cho người dân để tăng cường công tác giám sát cộng đồng.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu; chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, quản lý chặt chẽ đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên, nhất là cá nhân, bộ phận dễ xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm minh đối với cá nhân, bộ phận vi phạm theo thẩm quyền; xử lý đúng mức trách nhiệm các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo