Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong xử lý công việc

Đồng chí Đặng Quốc Toàn phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 12/5, Đảng ủy Văn phòng UBND TPHCM tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND TPHCM chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM.

Phối hợp, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc

Nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đặng Quốc Toàn cho biết, hội nghị sinh hoạt chuyên đề nhằm quán triệt, triển khai kịp thời nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, trao đổi, thảo luận, đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, lãnh đạo quản lý; tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu thực hiện. Thể hiện tính nêu gương trách nhiệm của viên chức, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Trưởng phòng Hành chính Tổ chức Hoàng Nam Phong cho biết, Đảng ủy Văn phòng đã cụ thể hóa từ Công điện số 280/CĐ-TTg, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc của cấp ủy, Văn phòng và theo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng. Từng đồng chí lãnh đạo Văn phòng chịu trách nhiệm về những lĩnh vực công việc được phân công phụ trách; không tham mưu UBND TP trình, báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đối với những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan Trung ương để né tránh trách nhiệm. Rà soát các nhiệm vụ, công việc của Văn phòng; chỉ đạo xử lý trong thời gian quy định, đặc biệt xử lý đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài.

Đối với các chi bộ nhất là các chi bộ thuộc khối tham mưu tổng hợp: Khi giải quyết công việc, phòng nào chủ trì thì cán bộ, công chức phụ trách phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với các phòng có liên quan đến nội dung công việc phải xử lý; các phòng phối hợp thực hiện có trách nhiệm tham mưu đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Sau khi hoàn thành việc xử lý văn bản, công chức phải tiếp tục theo dõi các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP, đến thời hạn chưa thấy đơn vị gửi hồ sơ trình thì có văn bản lần 1 nhắc nhở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Duy nêu ý kiến góp ý tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Thanh Duy nêu ý kiến góp ý tại hội nghị

Cán bộ, công chức, viên chức không đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm, chuyển công việc thuộc thẩm quyền của phòng mình sang phòng khác; xử lý công việc chậm trễ, kéo dài. Cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND TP, Văn phòng UBND TP về việc không xử lý hoặc chậm xử lý công việc của mình.

Định kỳ hàng quý, Văn phòng đã bám sát theo Quyết định số 160/QĐ-VP ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng UBND TP về Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Không công nhận xuất sắc đối với các đồng chí có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn không quá 5%; bị Thường trực UBND TP, lãnh đạo Văn phòng có bút phê yêu cầu rút kinh nghiệm hoặc phê bình vì trình hồ sơ quá hạn. Trong quý 1/2023, Văn phòng có thông báo phê bình 2 chuyên viên, nhắc nhở rút kinh nghiệm 2 chuyên viên và 1 lãnh đạo phòng.

Văn phòng đang tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng theo hướng phân công rõ ràng, xuyên suốt, hạn chế thấp nhất chồng chéo công việc; Rà soát sửa đổi tiêu chí đánh giá thi đua hàng quý cho phù hợp với tình hình thực. Thực hiện áp dụng chữ ký số, nhận gửi, văn bản điện tử trong công tác phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP. Đầu tư, nâng cấp, xây dựng, triển khai các ứng dụng, phát huy công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc tại Văn phòng UBND TP.

Thông qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát, thông qua công tác thi đua, bằng biện pháp công khai những trường hợp thường xuyên tồn đọng hồ sơ, còn hạn chế trong công tác, Văn phòng nhận thấy công tác tham mưu, tổng hợp tại Văn phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nội dung công việc

Góp ý tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thanh Duy, Bí thư Đoàn Văn phòng UBND TP, cho rằng việc áp dụng chữ ký số rất thuận tiện, đi dự họp, ở nhà, ngoài giờ, nghỉ phép… đều có thể xử lý được vì vậy đề xuất tiếp tục mở rộng ra các loại văn bản khác không quá quan trọng như thông báo kết luận, công văn Ủy ban. Tuy nhiên, cần có giải pháp mạnh mẽ việc quản lý văn bản mật để tránh việc mất địa chỉ đang xử lý; đồng thời tăng cường hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch làm việc với các đơn vị đặc biệt là các đơn vị tồn đọng kéo dài..

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bùi Quang Huy, Trưởng phòng Kinh tế, đề xuất các phòng, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát Kế hoạch công tác năm 2023 để triển khai thực hiện, chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nội dung công việc được phân công, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch; Tập trung rà soát, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, người lao động đảm bảo khoa học, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Quang Huy đề xuất xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiều, tham nhũng, tiêu cực. Biểu dương, khen thường kịp thời đối với công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP Hàng Thị Thu Nga đánh giá cao việc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng thời đề nghị sau hội nghị này có nghị quyết để đưa đến từng chi bộ, gắn với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để sinh hoạt, để cán bộ, đảng viên có chuyển động, với vị trí, vai trò, kỳ vọng của lãnh đạo TP với sự phát triển chung của cả nước, đó vừa là áp lực, vừa là vinh dự, thì đòi hỏi có sự bức phá.

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga mong muốn sau buổi sinh hoạt, cán bộ, công nhân viên chức Văn phòng UBND TP sẽ có sự chuyển động mạnh mẽ và các chi bộ thể hiện tinh thần tự soi, tự sửa, thấy rõ trách nhiệm để thể hiện năng lực sức chiến đấu của chi bộ. Nội dung thảo luận sẽ tạo ra tác động nhận thức đảng viên, có sản phẩm cụ thể trong chi bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Toàn cho rằng, thời gian qua Văn phòng UBND TP đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành khối lượng công việc lớn, với tinh thần trách nhiệm cao. Việc né tránh, đùn đẩy chỉ là 1 phần nhỏ, cần từng bước khắc phục vừa là quy định vừa là tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp để làm sao hạn chế điều này. Đồng chí Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh qua nội dung trao đổi tại buổi sinh hoạt này, lãnh đạo Văn phòng sẽ tiếp thu thực hiện. Quy định chức năng và nhiệm vụ của các phòng hiện nay thì sẽ bổ sung tiêu chí thi đua trong quy chế làm việc, quy chế xử lý hồ sơ văn bản. Đồng chí Đặng Quốc Toàn cho biết Văn phòng UBND TP đã đăng ký xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử là công trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời lãnh đạo Văn phòng, Đảng ủy, Công đoàn sẽ có chế độ chăm lo tốt hơn cho cán bộ, công chức, người lao động…

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo