Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa có chỉ đạo về tình hình phê duyệt quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP đến năm 2030 và chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.

Về quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương rà soát, thực hiện đúng quy trình xây dựng, phê duyệt quy hoạch; đảm bảo hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch đầy đủ theo đúng quy định; tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo và quy định pháp luật có liên quan khi xây dựng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP. Hoàn thiện quy hoạch gửi lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan; tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh trình UBND TP trong tháng 11/2023.

Về chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP giao Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị đầu mối quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo (cả phần nội dung lẫn công trình quảng cáo).

Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu Công văn số 5200/STP-VB ngày 25/10/2022 của Sở Tư pháp về việc có ý kiến đối với những nội dung có thể phân cấp, ủy quyền cho địa phương để quản lý hoạt động quảng cáo; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu đề xuất các nội dung phân cấp, ủy quyền cho các địa phương, trình UBND TP xem xét, quyết định.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo